Beleggingsplatform

Hoe plaats ik een limiet order met het in acht nemen van de ‘tick size’?

Kan ik beleggen in fondsen met vreemde munten?

Kan ik een fondsenorder annuleren?

Hoe verdient MeDirect dan aan het aanbieden van fondsen zonder instapkosten aan te rekenen?

Wat is een doorlopende afschrijving?

Kan ik een verzoek indienen om een fonds toe te voegen aan het universum van verhandelbare effecten van MeDirect?

Hoe plaats ik een order?

Welke ordertypes zijn beschikbaar?

Wanneer wordt mijn fondsenorder uitgevoerd?

Waarom blijft mijn fondsenorder zo lang op ‘pending’ staan?

Kan ik een order annuleren dat ik reeds heb ingediend?

Wat is het minimum bedrag dat ik kan beleggen in fondsen?

Kan ik een belegging uitvoeren in een andere valuta dan de valuta waarin het effect noteert?

Met welke kosten moet ik rekening houden?

Kan ik effecten verhandelen of overzetten die momenteel niet worden aangeboden via de MeDirect website?

Hoe ontvang ik nieuwe aandelen of rechten die voortvloeien uit een corporate action?

Kan ik mijn bestaande beleggingsportefeuille naar MeDirect overdragen?

Welke trackers (ETF’s) kunnen verhandeld worden via MeDirect?

Hoe kan ik een betaling van een corporate action te gelde maken?

Welke obligaties kunnen verhandeld worden via MeDirect ?

Welke fondsen kan ik alvast niet naar MeDirect overdragen?

Welke beleggingsfondsen kunnen aangekocht worden via de MeDirect beveiligde website?

Op welke beurzen kan ik beleggen via MeDirect?

Ik heb gehoord dat een bedrijf een corporate action plant, wanneer zal MeDirect me hierover contacteren?

Kan ik een verzoek indienen om een aandeel of tracker toe te voegen aan het universum van verhandelbare effecten van MeDirect?

Wat moet ik doen wanneer ik geen informatie heb ontvangen over een corporate action waarvan ik al op de hoogte had willen zijn?

Toont MeDirect de koersen in realtime?

Hoe kan ik te weten komen waarom een bedrijf heeft beslist een corporate action in te stellen?

Hoe kan ik de prestaties van de effecten in mijn portefeuille bijhouden?

Hoe kan ik me aanmelden voor en/of stemmen op een bedrijfsvergadering?

Zijn er corporate actions die niet zijn opgenomen in het aanbod van MeDirect?

Hoe maak ik mijn instructie over aan MeDirect?

Waarom is de deadline voor MeDirect corporate actions vroeger dan die van de bedrijfsregisterhouder?

Kan MeDirect mij adviseren op welke optie ik moet inschrijven?

Wat gebeurt er als ik de deadline niet haal voor het geven van mijn keuzeoptie?

Heeft MeDirect steeds dezelfde standaardoptie als die van de registerhouder?

Ik heb mijn keuze voor een corporate action verstuurd. Waarom kan ik mijn gerelateerde belegging niet meer verkopen?

Wat is het verschil tussen een verplichte corporate action en een niet-verplichte corporate action?

Wat moet ik doen wanneer ik beleggingen in effecten heb die het onderwerp vormen van een corporate action?

Rekent MeDirect kosten aan voor het beheer van corporate actions?

Fiscale zaken & wetgeving

Krijg ik een overzicht voor de jaarlijkse taks op effectenrekeningen indien ik mijn effectenrekening afsluit ?

Jaarlijkse taks op effectenrekeningen: wordt de taks automatisch betaald indien de gemiddelde waarde van de financiële instrument op (één van) mijn MeDirect effectenrekening(en) meer dan een miljoen EUR bedraagt ?

Wat is de taks op beursverrichtingen?

Waar kan ik mijn overzicht terugvinden voor de jaarlijkse taks op effectenrekeningen?

Wat is de jaarlijkse taks op de effectenrekeningen?

Welke inkomsten zijn onderworpen aan roerende voorheffing in België?

Welke gegevens moet MeDirect doorgeven aan het Centraal Aanspreekpunt (CAP) van de Nationale Bank van België (NBB)?

Aangifteplicht inkomsten van gemeenschappelijke beleggingsfondsen

Krijg ik een overzicht voor de jaarlijkse taks op effectenrekeningen indien ik mijn mijn effectenrekening afsluit ?

Waarom heeft MeDirect niet-gereglementeerde spaarrekeningen en waarom moet ik roerende voorheffing op mijn interest betalen?

Wat is een W-8BEN Form?

Biedt MeDirect buitenlandse belastingvermindering of buitenlandse belastingteruggave aan als dienst?

Is het inkomen dat ik verdien met spaar- en beleggingsproducten onderworpen aan een buitenlandse inkomstenbelasting?

Wat is de huidige toepasselijke roerende voorheffing in België?

GDPR

Wat doet MeDirect om in regel te zijn met deze wetgeving?

Wat houdt GDPR in?

Wat betekent GDPR met betrekking tot mijn rechten?

Bescherming van uw persoonsgegevens

Wat is opgenomen in onze privacybeleid?

Toestemming voor het sturen van informatie over acties en/of aanbiedingen

Klachten

Met wie moet ik contact opnemen als ik een klacht heb?

Mobile app

Waarom kan ik mijn BIC-code niet invoeren als ik een betaling doe?

Kan ik mijn toekomstige betalingen op datum wijzigen of annuleren?

Waar wordt MeCode voor gebruikt?

Wat is het maximale dagelijkse bedrag dat ik via de Mobile App naar een andere bank kan overschrijven?

Ik probeer een overschrijving uit te voeren, maar ik kan mijn rekening niet selecteren in het veld “Aan” of “Van” rekening?

Hoe maak ik een nieuwe begunstigde aan?

Hoe verwijder ik of een begunstigde?

Kan ik toekomstige betalingen op datum instellen op de app?

Hoe wijzig ik mijn voorkeursrekening?

Waarom is de mededeling verplicht?

Wat is de favoriete rekening?

Vertegenwoordigen de saldi die in elk van mijn rekeningen worden weergegeven mijn werkelijke saldo of mijn beschikbare saldo?

Wat vertegenwoordigt de datum onder elke transactie?

Wat betekent de gouden ster bij het pictogram van mijn rekening?

Waarom is de knop ‘Overboeking uitvoeren’ niet aanklikbaar?

Zal mijn App -sessie verlopen?

Met hoeveel apparaten kan ik de App koppelen?

Kan ik mijn vingerafdruk of gezichtsherkenning gebruiken om in te loggen op de MeDirect Mobile App?

Mijn vingerafdrukscanner of gezichtsherkenning werkt niet. Wat moet ik doen?

Hoe kan ik mijn vingerafdruk of gezichtsherkenning uitschakelen?

Is de MeDirect Mobile App veilig?

Waarom wordt de knop ‘Accepteren’ grijs weergegeven in de licentieovereenkomst voor eindgebruikers en in de algemene voorwaarden?

Waarom lichten alle cijfers op wanneer ik op een cijfer druk?

Hoe wijzig ik mijn toegangscode?

Na hoeveel onjuiste inlogpogingen wordt de toegang tot de MeDirect Mobile App geblokkeerd?

Wat kan ik doen als ik mijn toegangscode vergeet of als ik mijn MeDirect Mobile App vergrendel?

Wat betekent de optie ‘Apparaat ontkoppelen’?

Wat moet ik doen als mijn mobiele telefoon wordt gestolen?

Wat moet ik doen als ik mijn mobiele telefoon verander of verlies?

Wat is MeDirect mobiel bankieren?

Welke diensten zijn beschikbaar via de MeDirect Mobile App?

Wie kan de MeDirect Mobile App gebruiken?

Zijn er kosten verbonden aan de MeDirect Mobile App?

Is de MeDirect Mobile App compatibel met alle mobiele apparaten?

Kan ik MeDirect’s internetbankieren gebruiken zonder de app?

Hoeveel rekeningen kan ik registreren op één mobiel device?

Wat betekent de optie ‘apparaat koppelen’ en hoe kan ik mijn MeDirect Mobile App koppelen aan mijn MeDirect-internetbankieren?

Waarvoor wordt mijn toegangscode bij registratie gebruikt?

Modelportefeuille

Krijg ik ook advies bij de modelportefeuilles?

Hoe gebeurt de betaling van de dividenden bij de modelportefeuille ‘Inkomen’?

Wanneer worden de maandelijkse bijdragen uitgevoerd?

Kan ik een extra bedrag bijstorten in mijn modelportefeuille?

Hoe worden die transacties uitgevoerd voor mijn modelportefeuille?

Kan ik mijn Modelportefeuille in één keer verkopen?

Kan ik een bedrag opvragen uit mijn modelportefeuille?

Wat is het minimum bedrag om te beleggen in een modelportefeuille?

Kan ik maandelijks een bedrag bijstorten in de modelportefeuille?

Ben ik verplicht om deze portefeuille in zijn oorspronkelijk staat te houden?

Hoe fondsen kopen en verkopen in uw Modelportefeuille ?

Kan ik het bedrag en de frequentie van de maandelijkse bijdrage wijzigen?

Zijn er kosten verbonden aan mijn modelportefeuille?

Hebben de modelportefeuilles een specifiek risicoprofiel?

Kan ik in meerdere modelportefeuilles beleggen?

Wat is een modelportefeuille?

Wat zijn de criteria voor de fondsenselectie?

Hoe kan ik beleggen in een modelportefeuille?

Overdracht portefeuille naar medirect

Wat zijn de stappen voor het overdragen van mijn effectenportefeuille?

Wat zijn de kosten voor het overzetten van een portefeuille naar MeDirect?

Rekeningen

Hoe open ik een rekening?

Zijn er kosten verbonden wanneer ik een rekening open en beheer?

Hoe stort ik geld op mijn rekening?

Kan ik meer dan één gereglementeerde spaarrekening openen?

Kan ik een bedrag opvragen van mijn MeDirect Fidelity Sparen rekening?

Waar kan ik de vervaldatum van de opvraging bekijken van mijn ME spaarrekening?

Wat als ik het geld van mijn ME Spaarrekening nu nodig heb?

Kan ik een bedrag overzetten van mijn ME spaarrekening naar mijn gereglementeerde spaarrekening?

Welke wisselkoers hanteert MeDirect?

Stuurt MeDirect mij bankafschriften?

Hoe kan ik een rekening sluiten?

Waarom worden de bankrekeningen van haar klanten door de bank geblokkeerd bij overlijden ?

Kan ik een bedrag overzetten van een gereglementeerde spaarrekening naar een andere gereglementeerde spaarrekening aangehouden bij MeDirect?

Hoe bekijk ik mijn nieuwe transacties op mijn MeDirect-rekening?

Wat is een niet-gereglementeerde spaarrekening?

Waarom is er een Geldrekening geopend voor mij, zelfs als ik hiervoor geen aanvraag heb ingediend?

Kan ik geld overschrijven tussen rekeningen in verschillende valuta’s?

Hoe kan ik geld opvragen van mijn ME spaarrekening?

Kan ik het bedrag, rentevoet en looptijd van een termijnrekening veranderen nadat de Termijnrekening werd geopend?

Hoe worden maandelijkse bijdragen uitgevoerd?

Welke overschrijvingen kan ik uitvoeren van mijn MeDirect geldrekening?

Wat is een gereglementeerde spaarrekening?

Wat is het maximumbedrag dat ik kan overschrijven?

Wat is de maandelijkse inlage voor de twee soorten geregelementeerde spaarrekeningen van MeDirect?

Kan ik een terugkerende betaling instellen ter uitvoering op een toekomstige datum tussen mijn MeDirect rekeningen?

Hoe kan ik itsme® gebruiken om klant te worden bij MeDirect?

Moet ik itsme® gebruiken?

Als ik kies voor een gezamenlijke rekening, moeten beide aanvragers dan dezelfde vorm van verificatie gebruiken?

Ik heb itsme® gebruikt, waarom wordt mij gevraagd mijn ID-kaart op te laden?

Waarom moet ik tijdens de aanvraagprocedure vermelden of één van mijn familieleden of ikzelf een openbaar ambt bekleedt of bekleed heeft?

Waarom moet ik tijdens de aanvraagprocedure vermelden of ik een Amerikaans staatsburger, inwoner van de Verenigde Staten of belastingplichtig ben in de VS?

Welke bankrekeningen kan ik openen?

Ik kan geen selfie in realtime maken. Kan ik een MeDirect klant worden?

Kan ik een gezamenlijke rekening openen?

Kan ik een persoonlijke rekening openen?

Hoe kan ik mijn persoonlijke rekening omzetten naar een gemeenschappelijke rekening?

Kan ik een professionele rekening openen?

Kan ik een rekening openen op naam van mijn kinderen of kleinkinderen?

Kan ik mijn rekeningaanvraag zelf opvolgen?

Zijn er kosten voor het openen van een rekening?

Wat is itsme®?

Wat is het maximale dagelijkse bedrag dat ik per dag kan overschrijven ?

Hoe word ik klant?

Is er een minimumbedrag vereist om een rekening te openen?

Wat is een selfie?

Veiligheid

Hoe verstuur ik een beveiligd bericht?

Wat doe ik als mijn GSM verloren ben?

Hoe kan ik tegoeden en effecten overzetten van mijn persoonlijke rekening naar mijn gezamenlijke rekening?

Ik heb geen GSM nummer. Kan ik klant worden bij MeDirect?

Waar kan ik mijn persoonlijke gegevens aanpassen ?

Kan ik een gemeenschappelijke of meerdere vermogensbeheerportefeuille(s) openen?

Wat is mijn gebruikersnaam?

Wat doet MeDirect om de veiligheid van elektronisch bankieren te garanderen?

Bij het instellen van mijn nieuw wachtwoord voor de nieuwe MeDirect website, kan ik mijn huidig wachtwoord behouden?

Wat kan ik doen om de veiligheid van elektronisch bankieren te garanderen?

Waarom heb ik een GSM nodig voor de nieuwe verbeterde website?

Wat doe ik als ik geen SMS code ontvangen heb bij het inloggen op de nieuwe website?

Hoe zorgt MeDirect ervoor dat mijn beleggingen worden beschermd ongeacht wat er gebeurt?

Wanneer ontvang ik een SMS?

Hoe is mijn spaargeld beschermd?

Hoe open ik een gezamenlijke MeDirect rekening als een bestaande of nieuwe klant?

Is de MeDirect Mobile App veilig?

Mijn persoonlijke rekening omzetten naar een gemeenschappelijke rekening?

Wat zijn de voorwaarden waaraan een organisatie moet voldoen om uw gegevens te mogen gebruiken?

Hoe kan ik inloggen op de vernieuwde beveiligde site?

Hoe zijn mijn effecten beschermd?

Hoe wordt de basisrente en de getrouwheidspremie berekend en uitbetaald?

Kan ik mijn veiligheids- en contactgegevens wijzigen?

Ik ben reeds klant, maar hoe kan ik mijn huidige gebruikersnaam en veiligheidsgegevens opvragen mocht ik deze vergeten zijn?

Hoe kan ik mijn inloggegevens terug aanvragen?

Wat is itsme®?

Vermogensbeheer

Kan ik een extra bedrag bijstorten in mijn Vermogensbeheerportefeuille?

Mijn portefeuille is in waarde gedaald; waarom wordt er geen actie ondernomen?

Mijn portefeuille presteert niet zo goed; ik heb ook een portefeuille bij een andere bank en die presteert een stuk beter over exact dezelfde periode. Waarom is dat?

Wat is het minimum bedrag dat ik moet beleggen in mijn beheerde portefeuille?

Kan ik het maandelijkse bedrag aanpassen?

Wat is een beleggersprofiel?

Kan ik mijn Vermogensbeheerportefeuille in één keer verkopen?

Als ik reeds een vermogensbeheerportefeuille heb, wat gebeurt er als ik opnieuw de vragenlijst doorloop?

Heb ik gespecialiseerde kennis nodig om gebruik te maken van MeDirect tool voor vermogensbeheer?

Wat zijn de voordelen van vermogensbeheer?

Hoe voer ik mijn financieel plan uit in de praktijk?

Biedt MeDirect beleggingsadvies aan?

Kan ik een bedrag opvragen uit mijn Vermogensbeheerportefeuille?

Waarom moet ik bepaalde vragen beantwoorden om een aanbevolen portefeuille te krijgen?

Wat zijn de kosten voor vermogensbeheer bij MeDirect?

Als ik de tool voor vermogensbeheer gebruik om mijn aanbevolen portefeuille te simuleren, ben ik dan verplicht om die te kopen?

Hoe worden die transacties uitgevoerd voor mijn Vermogensbeheerportefeuille?