Nog maar een paar dagen om te profiteren van deze MeGreen-actie!

dagen
uur
minuten
seconden

Beleg in MeGreen en bouw aan een verantwoorde toekomst!

MeGreen is een verantwoord beleggingsplan in samenwerking met Goldman Sachs Asset Management.

Dankzij jou en jouw bijdrage, hebben we al:

0
bomen geplant

Tijdelijke actie

Beleg in MeGreen
en krijg € 40 bonus

Hoe werkt het?

Open een beleggingsplan MeGreen (minimum startbedrag € 2500) en neem deel aan de herbebossing van België. Met het verantwoord beleggen, krijg je een bonus van € 40.
Lees de volledige actievoorwaarden*.

Daarnaast plant MeDirect 5 bomen.

In samenwerking met bwoods plant MeDirect 5 bomen in België voor jou.
Zo draag je bij aan de groei van de Belgische natuur.

Wie is BWOODS?

Bwoods vzw plant bomen aan en laat zo ecosystemen ontstaan die een significant verschil maken in onze omgeving.

In samenwerking met

Duurzaam MeGreen

Bouw op een verantwoorde manier kapitaal op door te beleggen in beleggingsfondsen van Goldman Sachs Asset Management

In ieders belang moeten we denken aan onze toekomst en die van de volgende generatie. Klimaatverandering is integraal beginnen deel uitmaken van onze samenleving. Van over de hele wereld worden meer en meer initiatieven genomen om duurzaamheid te promoten, zowel op regeringsniveau als op individueel niveau. Mensen consumeren meer lokaal, besteden meer en meer aandacht aan hun energieverbruik en proberen andere gewoonten te vinden om onze planeet te beschermen.

Overheden en bedrijven investeren ook veel om nieuwe oplossingen en alternatieven te vinden voor hun energieslorpende werkmethodes. Zo heeft de Europese Commissie haar klimaatdoelstellingen voor 2030 verstrakt zodat de EU tegen 2050 klimaatneutraal is.

U kan ook deel uitmaken van die mentaliteitsverandering met uw beleggingsbeslissingen!

Het beleggingsplan Duurzaam MeGreen bestaat uit verantwoorde en gediversifieerde fondsen* beheerd door Goldman Sachs Asset Management. Naast financieel rendement, streven deze fondsen naar de vermindering van de CO2-uitstoot.

*Met fondsen bedoelen we compartimenten van een bevek.

Bouw een verantwoord portfolio op

MeGreen is een kant-en-klare portefeuille die bestaat uit 5 beleggingsfondsen van Goldman Sachs Asset Management. Om de portefeuille samen te stellen, maakt Goldman Sachs Asset Management gebruik van een selectieproces om aandelen en obligaties te selecteren waaruit de fondsen zijn samengesteld.

Aandelenselectie

Het selectieproces omvat impact assessment, financiële en ESG (Milieu, Maatschappij en Goed bestuur) analyses.

Geselecteerde ondernemingen zijn voornamelijk ondernemingen met een positieve impact op de maatschappij en het milieu. Er wordt niet belegd in ondernemingen met controversiële activiteiten en controversieel ESG-gedrag noch in ondernemingen die de Global Compact-principes (zoals de bescherming van de mensenrechten en milieubehoud) schenden.

 

 

Obligatieselectie

Het selectieproces omvat zowel financiële als ESG (Milieu, Maatschappij en Goed bestuur) analyses en voor sommige fondsen een groene obligatie-analyse. De focus van deze analyse is op bedrijven die een duurzaam ontwikkelingsbeleid nastreven naast hun financiële doelstellingen.

 

 

Uitzonderingen

Ondernemingen met ernstige en structurele problemen over controversieel gedrag en controversiële activiteiten zijn uitgesloten zoals: de ontwikkeling, productie, onderhoud of handel in controversiële wapens, de productie van tabaksproducten, thermische kolenwinning en/of de productie van oliezanden, gokken, wapens, amusement voor volwassenen, bont & speciale ledersoorten, arctische boringen, schalieolie en– gas.

 

 

Engagement

De subfondsen gaan actief de dialoog aan met ondernemingen in portefeuille met als doel bij te dragen tot de positieve impact die de ondernemingen hebben op het milieu en de maatschappij. Daarbij wordt transparantie aangemoedigd, maar daar blijft het niet bij. Ook het management wordt aangemoedigd om zijn bedrijfsstrategie aan te passen om de prestaties op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur te verbeteren.

 

Dankzij een constructieve en regelmatige dialoog met emittenten en ondernemingen over de ESG-factoren kunnen de subfondsen een brede waaier van problemen aanpakken en kunnen de ondernemingen hun activiteiten en vooruitgang aan de subfondsen tonen.

Voor meer informatie kan u de prospectus van alle MeGreen-fondsen raadplegen, te vinden op https://www.gsam.com/.
Beleggen houdt altijd een risico op kapitaalverlies in.

Er zijn drie portefeuilles beschikbaar - Defensief, Evenwichtig en Dynamisch - in kapitalisatie of distributie; de keuze is aan jou.

Kapitalisatie

Als u belegt in kapitalisatiefondsen worden dividenden en interesten automatisch herbelegd met kapitaalgroei als doel.

Inkomen

Ook bekend als distributiefondsen. Ideaal als u wenst dat uw beleggingen op regelmatige basis bedragen uitbetalen op uw zichtrekening.

Defensief

Deze stijl van beleggen is ontworpen voor degenen die de verliezen op hun belegging willen beperken. Hierdoor is het potentiële rendement ook beperkt.

Evenwichtig

Deze beleggingsstijl is ontworpen voor degenen die een bescheiden kapitaalgroei nastreven in sterke markten. Wanneer de marktomstandigheden verzwakken, kunnen ze wel een matig verlies ondervinden.

Dynamisch:

Deze stijl van beleggen is ontworpen voor degenen die maximaal rendement op lange termijn willen nastreven. Maar ze kunnen ook omvangrijke verliezen op korte termijn verdragen.

Meer weten over de fondsen die deel uitmaken van het MeGreen beleggingsplan en starten met beleggen?