MeDirect Fidelity Sparen

Deze spaarrekening is bestemd voor wie wil sparen en hierbij vanaf dag 1 een basisrente ontvangt met daarnaast een getrouwheidspremie. Deze laatste krijgt u voor elke storting die 12 opeenvolgende maanden op de rekening staat.

save-page-header-me3
% 0,05% basisrente op jaarbasis
0,50% getrouwheidspremie op jaarbasis
 
0 Openen en beheren zonder kosten
 
 
1 Basisrente 1 x per jaar uitbetaald getrouwheidspremie 4 x per jaar uitbetaald
Onmiddellijke toegang tot uw spaargeld
  • Looptijd: onbepaalde duur

  • De rentes van onze spaarrekeningen kunnen worden aangepast, maar worden u tijdig via e-mail meegedeeld en u kunt ze altijd consulteren op onze website.

  • Risico: gelden op spaarrekeningen bij MeDirect Bank NV (staat van herkomst: België, naar Belgisch recht) zijn beschermd onder het Belgische depositogarantiestelsel tot €100.000 per persoon. Spaargelden boven de €100.000 kunnen mogelijks worden omgezet in aandelen (bail-in) hetzij geheel of gedeeltelijk verloren gaan in geval van (dreigend) faillissement van de bank. Klik hier voor de Informatiefiche over de Depositobescherming.
  • De Fidelity sparen is een gereglementeerde spaarrekening. U hoeft geen roerende voorheffing te betalen voor €980 ontvangen rente. Dit bedrag wordt verdubbeld voor de Fidelity Sparen op naam van gehuwden of wettelijk samenwonenden (€1.960). Daarboven bedraagt de roerende voorheffing 15%.
  • De basisrente wordt telkens uitbetaald op 1 januari en de getrouwheidspremie per kwartaal indien verworven
  • Lees de Essentiële Spaardersinformatie alvorens een rekening te openen
  • Rekening voorbehouden voor internetgebruik

Bij MeDirect Bank doen we ons best om u een zo goed mogelijke service bieden. Mocht u toch niet tevreden zijn over onze dienstverlening en een klacht willen indienen, dan kunt u dit melden via complaints@medirect.be en/of contact@consumentenombudsdienst.be.