Promotionele communicatie

De Belgische Staatsbons

Op zoek naar extra inkomsten? Kies voor de Staatsbons: met een vooraf gekende rente weet u precies hoeveel uw belegging jaar na jaar opbrengt.

De Belgische Staat geeft twee Staatsbons uit:

 • Een Staatsbon met een looptijd van 1 jaar
 • (4 maart 2025) met ISIN-code BE3871294240: 3,00%
 • Een Staatsbon met een looptijd van 3 jaar
 • (4 maart 2027) met ISIN-code BE3871295254: 2,50%
 •  

1-jarige Staatsbon: kenmerken

 • Emittent: Koninkrijk België (Belgische staat)
  Rating van de emittent: Aa3 bij Moody’s, AA bij Standard & Poor’s. Meer info vindt u op de Wikifin-website.
  Aard van de effecten: vastrentende gedematerialiseerde schuldinstrumenten met eenmalige coupon
  Toepasselijk recht: Belgisch recht
  Uitgiftedatum: 4 maart 2024
  Eindvervaldag: 4 maart 2025
  Looptijd:
  1 jaar
  Munteenheid: euro
  Coupure en minimaal inschrijvingsbedrag: 100 euro
  Notering op de secundaire markt: vanaf 5 maart 2024 op Euronext Brussel
  ISIN-code: BE3871294240
  Uitgifteprijs: 100% van de nominale waarde, d.w.z. € 100 per coupure
  Totaalbedrag aan kosten inbegrepen in de uitgifteprijs: plaatsingscommissie van 0,10%, d.w.z. € 0,10 per coupure van € 100. Deze kosten worden terugbetaald door de Belgische staat.
  Brutorendement: 3,00%
  Nettorendement: 2,10%
  Terugbetalingsprijs op de vervaldag: 100% van de nominale waarde

Risico’s gelinkt aan de Staatsbons

De Belgische Staat geniet een goede kredietrating (Aa3 bij Moody’s, AA bij Standard & Poor’s). Toch zijn de Staatsbons onderhevig aan bepaalde risico’s die begrepen moeten worden voordat een beleggingsbeslissing genomen moet worden.

 

Emittentenrisico: de terugbetaling van het kapitaal en rentebetalingen hangen af van de kredietwaardigheid van de emittent. Het kredietrisico van het Koninkrijk België wordt bewaakt door de belangrijkste ratingbureaus waarvan Moody’s en Standard & Poor’s (S&P) de bekendste zijn. Meer info vindt u terug op de Wikifin-website.

 

Marktrisico: de marktprijs van de Staatsbons kan schommelen als gevolg van verschillende factoren, waaronder de wijziging van de rentevoeten. Beleggers die hun Staatsbons willen verkopen vóór de eindvervaldag zullen dit moeten doen aan de op dat moment geldende marktprijs. Dit kan een meer- of minwaarde met zich meebrengen ten opzichte van de nominale waarde van de Staatsbons.

 

Liquiditeitsrisico: het liquiditeitsrisico is het risico dat u uw effecten niet kan verkopen omdat er geen of slechts een kleine markt voor is. Als uw koop-/verkooporder wordt uitgevoerd, kan de prijs veel lager/hoger zijn dan de nominale waarde (of het bedrag waarop is ingeschreven). Een door de overheid aangewezen liquiditeitsverschaffer, Florint BV, zorgt voor de liquiditeit van de Staatsbons.

 

Inflatierisico: de stijging van prijzen van goederen en diensten in de bredere economie kan de koopkracht van het initieel gestorte bedrag tegen de terugbetaling ervan verminderen.

3-jarige Staatsbon: kenmerken

 • Emittent: Koninkrijk België (Belgische staat)
  Rating van de emittent: Aa3 bij Moody’s, AA bij Standard & Poor’s. Meer info vindt u op de Wikifin-website.
  Aard van de effecten: vastrentende gedematerialiseerde schuldinstrumenten met eenmalige coupon
  Toepasselijk recht: Belgisch recht
  Uitgiftedatum: 4 maart 2024
  Eindvervaldag: 4 maart 2027
  Looptijd:
  3 jaar
  Munteenheid: euro
  Coupure en minimaal inschrijvingsbedrag: 100 euro
  Notering op de secundaire markt: vanaf 5 maart 2024 op Euronext Brussel
  ISIN-code: BE3871295254
  Uitgifteprijs: 100% van de nominale waarde, d.w.z. € 100 per coupure
  Totaalbedrag aan kosten inbegrepen in de uitgifteprijs: plaatsingscommissie van 0,75%, d.w.z. € 0,75 per coupure van € 100. Deze kosten worden terugbetaald door de Belgische staat.
  Brutorendement: 2,50%
 • Nettorendement: 1,75%
  Terugbetalingsprijs op de vervaldag: 100% van de nominale waarde

Risico’s gelinkt aan de Staatsbons

De Belgische Staat geniet een goede kredietrating (Aa3 bij Moody’s, AA bij Standard & Poor’s). Toch zijn de Staatsbons onderhevig aan bepaalde risico’s die begrepen moeten worden voordat een beleggingsbeslissing genomen moet worden.

 

Emittentenrisico: de terugbetaling van het kapitaal en rentebetalingen hangen af van de kredietwaardigheid van de emittent. Het kredietrisico van het Koninkrijk België wordt bewaakt door de belangrijkste ratingbureaus waarvan Moody’s en Standard & Poor’s (S&P) de bekendste zijn. Meer info vindt u terug op de Wikifin-website.

 

Marktrisico: de marktprijs van de Staatsbons kan schommelen als gevolg van verschillende factoren, waaronder de wijziging van de rentevoeten. Beleggers die hun Staatsbons willen verkopen vóór de eindvervaldag zullen dit moeten doen aan de op dat moment geldende marktprijs. Dit kan een meer- of minwaarde met zich meebrengen ten opzichte van de nominale waarde van de Staatsbons.

 

Liquiditeitsrisico: het liquiditeitsrisico is het risico dat u uw effecten niet kan verkopen omdat er geen of slechts een kleine markt voor is. Als uw koop-/verkooporder wordt uitgevoerd, kan de prijs veel lager/hoger zijn dan de nominale waarde (of het bedrag waarop is ingeschreven). Een door de overheid aangewezen liquiditeitsverschaffer, Florint BV, zorgt voor de liquiditeit van de Staatsbons.

 

Inflatierisico: de stijging van prijzen van goederen en diensten in de bredere economie kan de koopkracht van het initieel gestorte bedrag tegen de terugbetaling ervan verminderen.

Risico’s gelinkt aan de Staatsbons

De Belgische Staat geniet een goede kredietrating (Aa3 bij Moody’s, AA bij Standard & Poor’s). Toch zijn de Staatsbons onderhevig aan bepaalde risico’s die begrepen moeten worden voordat een beleggingsbeslissing genomen moet worden.

 

Emittentenrisico: de terugbetaling van het kapitaal en rentebetalingen hangen af van de kredietwaardigheid van de emittent. Het kredietrisico van het Koninkrijk België wordt bewaakt door de belangrijkste ratingbureaus waarvan Moody’s en Standard & Poor’s (S&P) de bekendste zijn. Meer info vindt u terug op de Wikifin-website.

 

Marktrisico: de marktprijs van de Staatsbons kan schommelen als gevolg van verschillende factoren, waaronder de wijziging van de rentevoeten. Beleggers die hun Staatsbons willen verkopen vóór de eindvervaldag zullen dit moeten doen aan de op dat moment geldende marktprijs. Dit kan een meer- of minwaarde met zich meebrengen ten opzichte van de nominale waarde van de Staatsbons.

 

Liquiditeitsrisico: het liquiditeitsrisico is het risico dat u uw effecten niet kan verkopen omdat er geen of slechts een kleine markt voor is. Als uw koop-/verkooporder wordt uitgevoerd, kan de prijs veel lager/hoger zijn dan de nominale waarde (of het bedrag waarop is ingeschreven). Een door de overheid aangewezen liquiditeitsverschaffer, Florint BV, zorgt voor de liquiditeit van de Staatsbons.

 

Inflatierisico: de stijging van prijzen van goederen en diensten in de bredere economie kan de koopkracht van het initieel gestorte bedrag tegen de terugbetaling ervan verminderen.

Kosten

De plaatsingscommissie wordt betaald door het Federaal Agentschap van de Schuld aan MeDirect als vergoeding voor de plaatsing van Staatsbons. Hierdoor wordt het niet gedragen door de klant en heeft het geen invloed op de waarde van zijn belegging.

 

– 1 jaar: 0,10% van het nominale ingeschreven bedrag, inbegrepen in de uitgifteprijs en een variabele vergoeding van maximaal 0,20% van het ingeschreven bedrag.

– 3 jaar: 0,75% van het nominale ingeschreven bedrag, inbegrepen in de uitgifteprijs en een variabele vergoeding van maximaal 0,20% van het ingeschreven bedrag.

 

Bewaarloon: geen bewaarloon
Inschrijving: gratis via MeDirect Bank NV
Transacties op de secundaire markt: 0,20% met een minimum van 15 euro per transactie

Raadpleeg het tarieven- en kostenoverzicht voor meer info over de kosten van de diensten die MeDirect Bank NV aanbiedt.

Fiscaliteit

Het belastingsregime hieronder is van toepassing op particuliere beleggers die woonachtig zijn in België.

 

Roerende voorheffing: 30% op de Staatbons van 1 en 3 jaar.

 

Taks op beursverrichtingen (TOB): geen TOB op de primaire markt (d.w.z. tijdens de inschrijvingsperiode) of op de eindvervaldag. De TOB is gelijk aan 0,12% bij aankoop of verkoop op de secundaire markt (met maximaal € 1300 per verrichting).

Documenten

Productinformatie

De federale overheid is niet verplicht om een prospectus op te stellen voor de Staatsbons. Meer informatie over deze nieuwe Staatsbon vindt u in de informatiebrochure van het Agentschap van de Schuld, aangevuld met specifieke informatie over de kosten en taksen verbonden aan de inschrijving bij MeDirect. Meer info vindt u terug op de Wikifin-website

 

Opvolging van uw belegging

Beleggers die hun Staatsbons op een beleggingsrekening bij MeDirect aanhouden, kunnen de waarde ervan dagelijks opvolgen via hun beveiligde platform of MeDirect-applicatie. Er zijn geen kosten verbonden aan het aanhouden van deze Staatsbons op een MeDirect-beleggingsrekening. De evolutie van de Staatsbons kan u ook volgen op de website van NYSE Euronext Brussels: Euronext beurs Live quotes koersen.

Klachten

Contacteer ons rechtstreeks op [email protected].

Indien u het niet eens bent met de voorgestelde oplossing, kan u als particulier, contact opnemen met de Ombudsfin (ombudsman in financiële geschillen). Gelieve er rekening mee te houden dat u uw klacht eerst rechtstreeks bij MeDirect Bank indient, alvorens u zich tot de Ombudsfin wendt.

OMBUDSFIN – Ombudsman in financiële geschillen
Noordpoort II – Koning Albert II-laan 8, bus 2 – B-1000 Brussel
Telefoon: +32 2 545 77 70 Fax : +32 2 545 77 79

E-mail : [email protected] – web : www.ombudsfin.be


De ombudsman in financiële geschillen is een gekwalificeerde entiteit

 

Indien u niet tevreden bent met de behandeling van uw klacht, weet dan dat u uw geschil ook kunt proberen te beslechten op het Europees centrum voor onlinegeschillenbeslechting van de Europese Commissie.

Lanceringsactie

Ontvang een bonus van 0,20% op het ingeschreven bedrag

Om de eerste uitgifte van Staatsbons op het MeDirect-platform te vieren, bieden we alle klanten die intekenen op de Staatsbons een bonus aan van 0,20% op het bedrag waarmee ze ingetekend hebben. De bonus wordt automatisch op uw zichtrekening gestort binnen 15 dagen na uitvoering van de inschrijving.

Hoe kan ik intekenen op de Staatsbons?

Log in op uw beveiligde platform.

Nog geen klant?

Open een beleggingsrekening

via uw beveiligde platform.

Ga op uw beveiligde platform naar de categorie ‘MeSolo’ en klik op ‘Nieuwe obligatie-uitgiftes’ om de beschikbare Staatsbons te ontdekken.

Kies een obligatie

en volg de stappen.

Ziet u de nieuwe Staatsbons nog niet in uw MeDirect-app? Download versie 6.16.0  in de App Store of Google Play.