Waarom 2024 het jaar van stabiele aandelen zou kunnen zijn

Bron: Nordea

Nordea Asset Management benadert de markt van 2024 met vertrouwen.

Beleggers kunnen vandaag de dag tevreden terugkijken op het decennium na de wereldwijde financiële crisis, aangezien ongekende monetaire stimulansen en ultralage rentevoeten een van de meest vruchtbare perioden in de geschiedenis van de markten vormden – met name voor groeigerelateerde aandelen.

Deze grotendeels serene omgeving heeft sindsdien echter plaatsgemaakt voor grotere economische onzekerheid en toenemende marktvolatiliteit. Nu we 2024 naderen, blijft de grootste uitdaging voor beleggers de zeer hardnekkige inflatoire druk, die veel centrale banken ertoe dwingt de rentetarieven nog steeds agressief te verhogen tot ver boven de aanvankelijke marktverwachtingen.

Aangezien de marktnervositeit blijft aanhouden, zijn beleggers begrijpelijkerwijs onzeker naar waar ze zich moeten wenden. Ondanks de voortdurende uitdagingen, als we kijken naar markten via een fundamentele lens, blijven aandelen de activaklasse die het meest waarschijnlijk een robuust rendement kan leveren dat de inflatie kan compenseren.

Maar de risico’s op de markt zijn duidelijk toegenomen, dus het is van vitaal belang dat beleggers in aandelenkapitaal steeds selectiever worden. Wij geloven dat de meest succesvolle bedrijven in 2024 de ondernemingen zullen zijn met stabiele winsten en robuuste balansen, die stabiliserende krachten kunnen zijn tegen economische zwakte en stijgende rentes.

Stabiliteit is in het grootste deel van het afgelopen decennium niet de meest gevraagde kwaliteit van het eigen vermogen geweest, aangezien beleggers zich focusten op aandelen met een buitensporig groeipotentieel. Maar in dit nieuwe investeringsparadigma hebben we gezien hoe markten al begonnen zijn stabiele bedrijven te belonen.

Een combinatie van kwaliteiten

Stabiele aandelen zijn over het algemeen minder economisch gevoelig dan de bredere markt, aangezien deze bedrijven producten produceren of diensten aanbieden die grotendeels essentieel zijn voor de dagelijkse consumptie. Dit universum is vrij groot, van basisvoedsel en persoonlijke verzorgingsartikelen, tot de levering van nutsvoorzieningen en vele IT-goederen en -diensten.

Hoewel dergelijke bedrijven in de gehele economische cyclus grotendeels een consistente vraag hebben, is dit kenmerk op zich niet voldoende. Wij zijn van mening dat het van essentieel belang is om bedrijven te identificeren die een constante vraag kunnen aanvullen met prijszettingsvermogen. Dit is met name belangrijk in een inflatoire omgeving, zoals degene die we nu zien, aangezien bedrijven met prijszettingsvermogen natuurlijk veel beter in staat zijn om winstgroei te blijven behalen door prijsstijgingen door te rekenen.

Dan is er nog een laatste stukje van de puzzel: waardering. Beleggers moeten de waardering nauwlettend in de gaten houden, aangezien een stabiele onderneming niet automatisch een stabiel aandeel is. Stabiele bedrijven moeten handeldrijven op fundamenteel aantrekkelijke waarderingen, aangezien de marktomgeving in het derde kwartaal van 2023 duidelijk heeft aangetoond hoeveel extra volatiliteit er aan aandelen tegen verhoogde prijzen verbonden is.

Zal in 2024 een omwenteling plaatsvinden naar aandelen met een laag risico, een hoge kwaliteit en een aantrekkelijke waardering?

We hebben geen kristallen bol en we proberen nooit de markt te slim af te zijn, maar het moeten de fundamenten van de bedrijven zijn die ons moeten leiden en inzicht moeten geven in hoe de markten in deze zeer dynamische tijd genavigeerd kunnen worden. Wij geloven dat aandelen een ongeëvenaard instrument kunnen zijn om te navigeren in een omgeving waarin de inflatie naar verwachting hoger zal zijn dan in het afgelopen decennium.

Dit gezegd zijnde, hebben we een nog grotere overtuiging over laag risico, hoge kwaliteit en aantrekkelijk geprijsde aandelen die kunnen zorgen voor een stabiele groei. Deze aandelen worden, in sommige gevallen, tegen historisch aantrekkelijke relatieve waarderingen verhandeld, hebben een hogere winstgroei dan de markt en hebben geen significante inkomstenherzieningen gekend. Daarom geloven wij dat zij een aanzienlijke meerwaarde kunnen toevoegen aan de portefeuilles van beleggers, gezien hun algemene vermogen om lagere negatieve verliezen mee te maken tijdens marktcorrecties, terwijl ze nog steeds aantrekkelijk kunnen stijgen zijn wanneer de markt goed presteert.

Een nieuwe markt voor aandelen

Voor het eerst in bijna 15 jaar kunnen de aandelenmarkten niet langer vertrouwen op historisch lage rentetarieven en ongekende monetaire steun. Hoewel de meeste beleggers nog steeds een blootstelling aan aandelenmarkten zullen zoeken, is het begrijpelijk dat er een grotere bereidheid bestaat om risico’s te verminderen.

Als we geconfronteerd worden met een periode van verhoogde economische onzekerheid en turbulentie in de activaprijzen, zijn we ervan overtuigd dat de markt steeds meer stabiele bedrijfsmodellen zal waarderen, vanwege hun sterke kenmerken van kapitaalbehoud. Het stabiele aandelenuniversum is beter bestand tegen de huidige historische inflatoire druk.

De waarde van uw belegging kan stijgen en dalen en u kunt uw belegde kapitaal deels of volledig verliezen.


Nordea Asset Management is de functionele naam van de vermogensbeheeractiviteiten die worden uitgevoerd door de juridische entiteiten Nordea Investment Funds S.A. en Nordea Investment Management AB (“de juridische entiteiten”) en hun filialen en dochterondernemingen. Dit document is reclamemateriaal en is bedoeld om de lezer te voorzien van informatie over de specifieke mogelijkheden van Nordea. Dit document (of meningen die in dit document worden uitgedrukt) is geen beleggingsadvies en vormt evenmin een aanbeveling om in financiële producten, beleggingsstructuren of instrumenten te investeren, transacties aan te gaan of af te wikkelen of deel te nemen aan een bepaalde beleggingsstrategie. Dit document is geen aanbod om te kopen of te verkopen, of een verzoek om een aanbod om enige zekerheid of instrumenten te kopen of te verkopen of om deel te nemen aan een dergelijke handelsstrategie. Een dergelijk aanbod mag alleen worden gedaan door een Biedingsbericht of een soortgelijke contractuele overeenkomst. Gepubliceerd en gecreëerd door de juridische entiteiten die zich houden aan Nordea Asset Management. Dit document mag niet worden gereproduceerd of verspreid zonder voorafgaande toestemming. © de juridische entiteiten houden zich aan Nordea Asset Management en de filialen en/of dochterondernemingen van de juridische entiteiten.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *