Picture your Future. Save for it by earning 1.5% on a 1-year Term Deposit Account! Learn more.

Wees geduldig, de fundamentals van opkomende markten zullen zich uitbetalen

Bron: Robeco

Robeco is van mening dat de economieën van opkomende markten nu veel stabieler zijn en dat de waarderingen zeer aantrekkelijk zijn.

  • Sterke fundamentals en de waarderingskorting geven aan dat opkomende markten de volgende cyclus zullen leiden.
  • Focus op inflatierisico’s is de sleutel tot rendementsbescherming.
  • Corporate governance-issues in opkomende markten zijn dezelfde als in ontwikkelde markten, dus de korting is niet gerechtvaardigd.

Hoge verwachtingen

In 2023 was de verschuiving naar opkomende markten een belangrijk beleggingsthema. Deze verschuiving werd gedreven door de verwachting dat opkomende markten beter zouden presteren naarmate de inflatiestrijd van de Federal Reserve (Fed) op zijn einde liep en de Amerikaanse rente begon te dalen.

Deze outperformance bleef echter uit en in plaats daarvan herleefde de Amerikaanse markt dankzij het thema kunstmatige intelligentie binnen grote technologieaandelen. De sterke fundamentals van opkomende markten blijven desalniettemin ongewijzigd volgens Robeco.

Robeco is optimistisch over de opkomende markten omdat diverse factoren voor meewind zorgen. Algemeen gezien ligt het inflatieniveau in opkomende landen lager dan in ontwikkelde markten, waardoor de rente daar eerder verlaagd kan worden.

Robeco noemt landen als China, waar de monetaire verruiming al in gang was gezet, en Brazilië die de wereldwijde verruimingscyclus zullen leiden. De reële rente in Brazilië bedraagt 8%, dus er is veel ruimte om het beleid te verruimen. Andere Latijns-Amerikaanse en Aziatische landen zullen volgen. Enorme valutareserves, handelsoverschotten en voorzichtig fiscaal beleid kenmerkten bijna alle grote opkomende landen, met name Thailand, Zuid-Korea, Taiwan en China, terwijl de bedrijfswinsten hun dieptepunt hebben bereikt en nu een opwaartse trend laten zien.

Volgens Robeco zijn de waarderingen in deze markten aantrekkelijk en zijn aandelen in opkomende markten historisch gezien goedkoop ten opzichte van ontwikkelde markten en ook ten opzichte van de rente.

Robeco verwacht dat opkomende markten de volgende cyclus zullen aanvoeren zodra de Fed stopt met het verkrappen van haar beleid, omdat de factoren die ontwikkelde markten in het vorige decennium een outperformance opleverden nu ontbreken.

De factoren die nu pleiten voor opkomende markten, zijn onder meer de afwezigheid van kwantitatieve verruiming, reële rentes die positief worden, en hun betere fundamentals.

Korting opkomende markten vanwege corporate governance niet langer terecht

Een andere factor die de waarderingen van opkomende markten drukt ten opzichte van die van hun ontwikkelde tegenhangers is het vermeende risico op het gebied van corporate governance. Maar in de ogen van Robeco is dit niet langer gerechtvaardigd.

Volgens Robeco is het namelijk een misvatting dat het risico op vlak van corporate governance in opkomende markten veel hoger ligt dan in ontwikkelde markten, vooral met het oog op de hoge aandelenwaarderingen in de Verenigde Staten (VS) ten opzichte van opkomende markten. Bovendien zagen we in ontwikkelde markten de laatste tijd enkele spraakmakende schandalen op het gebied van corporate governance, onder meer bij Wirecard en Credit Suisse.

De focus van Robeco op duurzaam beleggen, met een team van 50 gespecialiseerde analisten en engagementspecialisten, maakt de aandelenselectie in opkomende markten geavanceerder. Dit team richt zich op governance en transparantie, boekhoudkundige normen, en milieu- en sociale aspecten.

De benadering voor Turkije

De solide fundamentals van opkomende markten zijn niet absoluut, met Turkije en Argentinië als negatieve uitschieters door de verankerde hoge inflatie en een zwakke valuta.

Robeco ziet inflatie als een waarschuwingssignaal, omdat die het rendement van een aandelenbelegger kan verpesten. Turkije is hier op dit moment een goed voorbeeld van, gezien het beleid zoals het verlagen van de rente in een omgeving die gekenmerkt wordt door inflatie.

Volgens Robeco staat Turkije voor een enorme aanpassing nu orthodoxe beleidsmakers worden ingeschakeld om de economische situatie te verbeteren via monetaire verkrapping. Dat zal het vertrouwen van het buitenland herstellen en het sentiment rond Turkse aandelen verbeteren. Ook kunnen hierdoor de directe buitenlandse investeringen in Turkije toenemen, vooral met het oog op de strategische ligging van Turkije tussen Europa en Azië.

Lessen van de jaren 90

Robeco begon in 1992 met beleggen in opkomende markten als aparte beleggingsdiscipline, waarna het team de Mexicaanse tequilacrisis van 1994, de Aziatische crisis van 1997 en de roebelcrisis van 1998 voor de kiezen kreeg. Hierdoor heeft Robeco geleerd om een veelgemaakte fout bij beleggen in opkomende markten te vermijden: te snel na een crisis een markt betreden of er opnieuw in stappen om vooruit te lopen op een herstel.

Deze ervaringen beïnvloeden vandaag de huidige benadering voor Turkse aandelen, waarbij de timing van de blootstelling aan het land van groot belang is.

Wees geduldig en kijk naar de Fed

Volgens Robeco zijn potentiële beleggers in opkomende markten door de nog altijd agressieve houding van de Fed huiverig voor een te grote exposure, ondanks de historisch hoge waarderingskorting. Als de Fed stopt met het verhogen van de rente, kunnen de centrale banken van opkomende landen beginnen met het verlagen van de rente. En dat zou de trigger kunnen zijn voor een outperformance op langere termijn van opkomende markten ten opzichte van ontwikkelde markten.

Alle nieuwsartikels

Een blik op de toekomst van AI

Bron: Candice Tse, Goldman Sachs Asset & Wealth Management Voornaamste bevindingen Het idee dat machines net als mensen kunnen denken bestaat al bijna een eeuw.