Picture your Future. Save for it by earning 1.5% on a 1-year Term Deposit Account! Learn more.

Winnende beheerders tonen lef en volharding

Bron: De Tijd 25/03/20

Ook dit jaar bekroonden De Tijd En L’Echo de beste fondsenbeheerders van het jaar. Bekijk hier alle winnaars.


Naar jaarlijkse gewoonte
reiken de zakenkranten
De Tijd en L’Echo eind
maart awards uit aan de
best presterende fondsen en fondsbeheerders.
Drie awards gaan naar
fondsenhuizen, vijftien awards zijn
weggelegd voor individuele fondsen.
De methodologie is uniek, want ze
beoordeelt de fondsbeheerders op
hun regelmaat tijdens de voorbije
vijf jaar.
De Super Award wordt toegekend
aan de fondsbeheerder die over de
15 beleggingscategorieën de meest
regelmatige beheersprestatie voorlegt.
Die eer valt dit jaar te beurt aan
Columbia Threadneedle Investments.
De Britse beheerder hanteert een
stockpickingstrategie, waarbij de
macro-economische omgeving van
ondergeschikt belang is op de sterkte
van het bedrijf (lees pagina 16).
Als beste aandelenbeheerder
kwam AllianceBernstein uit de bus,
ook een stockpicker (lees pagina 15).
En de beste beheerder van de vastrentende
fondsen was Schroder Investment
Management

DE 18 AWARDWINNAARS

Beste beheerders  
Super Award L’Echo & De Tijd Columbia Threadneedle Investments
Aandelen AllianceBernstein
Vastrentend Schroder Investment Management
Aandelen fondsen  
Internationale aandelen Lombard Odier Funds Generation Global
Europese aandelen DPAM Invest B Equities Euroland
Europese small- & midcaps Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe
Amerikaanse aandelen Legg Mason Clearbridge US Large Cap Growth
Groeimarktaandelen Fidelity Funds Emerging Markets Focus Fund
Belgische aandelen AXA B Fund Equity Belgium
Vastrentende fondsen  
Gediversifieerde obligaties in euro Pimco GIS Euro Bond Fund
Bedrijfsobligaties in euro Kempen Euro Credit Plus Fund
Internationaal gespreide obligaties Pimco GIS Income Fund
Groeimarktobligaties Aberdeen Standard Frontier Markets Bond Fund
Geldmarktinstrumenten in euro State Street EUR Liquidity LVNAV Fund
Gemengde fondsen  
Gemengde fondsen laag risico DPAM Horizon B Defensive Strategy
Gemengde fondsen neutraal risico DPAM Horizon B Balanced Strategy
Gemengde fondsen flexibel risico BL-Global Flexible
Pensioenspaarfondsen Argenta Fonds d’épargne-pension

Aandelen

Bij de individuele fondsenawards
gingen de prijzen in vier van de zes
aandelencategorieën naar buitenlandse
fondsenhuizen.

Internationale aandelen

Lombard Odier Generation
Global (LU0428704042)

Het Zwitserse Lombard Odier won voor het tweede opeenvolgende jaar de award in de categorie internationale aandelen. Het fonds boekte de voorbije vijf kalenderjaren (tot eind 2019) een nettorendement van gemiddeld 15,2 procent per jaar. Daarmee presteert
het iets minder goed dan FundSmith Global Equity Fund (lees pagina 4), maar het fonds scoorde wel beter voor regelmaat en kon zo de award wegkapen. Door het succes is het fonds momenteel wel gesloten voor nieuwe beleggers, om te voorkomen dat het
beheerd vermogen te groot wordt. De beheerders Miguel Nogales en Mark Ferguson gaan op zoek naar bedrijven ‘die aan de goede kant van de geschiedenis staan’ en focussen op hun fundamenten. ‘Door die focus hebben we verschillende
beleggersvalkuilen kunnen voorkomen’, zeggen ze. Al voegen ze er eerlijkheidshalve aan toe dat ‘ook geluk een belangrijke rol speelt bij de selectie van aandelen’. Het fonds heeft een heel geconcentreerde portefeuille van slechts
50 posities waarin de Amerikaanse onlinebroker Charles Schwab bij de grootste behoort. De actieve posities – active share – stonden eind 2019 in voor bijna 90 procent, wat betekent dat 90 procent van de posities in het fonds niet voorkomen in de referentie-
index.

Europese aandelen

DPAM Invest B Equities
Euroland
(BE0058181786)

Dit fonds van Degroof Petercam Asset Management haalde de voorbije vijf jaar (tot eind 2019) een gemiddeld rendement van 10,5 procent per jaar. Ook hier is aandelenselectie belangrijk, maar de beheerders kijken ook door een macro-economische bril. ‘We
focussen op duurzame groei, en vaak is de selectie themagedreven. Een voorbeeld is de klimaatverandering. We gaan op zoek naar bedrijven die daarvoor oplossingen bieden, bijvoorbeeld met energie- efficiëntie en nieuwe energie of materialen’,
zeggen de beheerders Koen Bosquet, Adrien Tamagno en Guy Lerminiaux. Het fonds houdt tussen 50 en 70 posities aan. SAP, de grootste leverancier van bedrijfssoftware in Europa, is momenteel de belangrijkste positie.

Europese small- & midcaps

Echiquier Agenor SRI Mid
Cap Europe (FR0010321810)

Het Franse fondsenhuis Financière de l’Echiquier wint voor het eerst deze award met zijn midcapfonds. Het richt zich voornamelijk op groeiaandelen. ‘We hebben een zeer gestructureerd beleggingsproces’, zeggen de beheerders. ‘We
hebben tools om tot een sneller beslissingsproces te komen en om het risicoprofiel van de portefeuille te beperken.’ Het fonds telt maar 35 posities, wat voor een smallcapfonds bijzonder laag is. Het meest overtuigd zijn de beheerders vandaag
van Worldline, een van de belangrijkste spelers in het betalingsverkeer in Europa. Een aandachtspunt bij deze Franse beleggingsvennootschap (sicav) is het kostenniveau. De totale kosten kwamen vorig jaar uit op 2,81 procent, waarmee het in deze categorie
duidelijk een van de duurdere fondsen is.

Amerikaanse aandelen

Legg Mason Clearbridge US
Large Cap Growth
(IE00B19Z9505)

Voor het derde jaar op rij is dit fonds van Legg Mason de winnaar in de categorie Amerikaanse aandelen. Zoals de naam doet vermoeden, focust het fonds op groeiaandelen en verkiest het die lange tijd aan te houden. ‘We hechten veel belang aan de
concurrentiële positie, de balans, de manier waarop het kapitaal wordt aangewend en de kwaliteit van het management. Dat zijn factoren die heel wat beheerders, vooral degenen die vaker handelen, veel minder hanteren’, luidt het. De fondsbeheerder
kent al lang een lager gewicht toe aan Apple. ‘We hebben vragen bij de duurzaamheid van het groeiverhaal van de iPhone’, zegt de beheerder.

Groeimarktaandelen

Fidelity Funds Emerging
Markets Focus Fund
(LU1102505929)

Bij de groeimarktenfondsen is Fidelity de winnaar. ‘Een van de factoren die het succes verklaren, is onze focus op deugdelijk bestuur’, zegt beheerder Alex Duffy. Die focus hoort bij een goed risicobeheer. ‘We vinden kapitaalbehoud op
lange termijn ook een belangrijk streefdoel’, vervolgt hij. De grootste positie in het fonds is Taiwan Semiconductor, de grootste onafhankelijke chipfabrikant ter wereld. ‘Het bedrijf is een goede indicator voor de technologische revolutie
die we meemaken. Het heeft een zeer sterk management en bewees al meermaals dat het een mooi rendement voor minderheidsaandeelhouders kan voorleggen’, zegt Duffy.

Belgische aandelen

AXA B Fund Equity Belgium
(BE0152676954)

AXA B Fund Equity Belgium wint
voor het derde opeenvolgende jaar
de award in zijn categorie. Beheerder
Jérome Antonini kiest voor bedrijven
met zo voorspelbaar mogelijke
winsten.
‘We mijden bedrijven die
aan systeemrisico’s zijn blootgesteld
om de volatiliteit van onze portefeuille
tot een minimum te beperken’,
zegt hij.
Ook deze beheerder houdt het
aantal posities in het fonds beperkt.
Eind 2019 waren dat er 28. De Belgische
holding D’Ieteren vormt een
van de belangrijkste overtuigingen
van de fondsbeheerder.

Vastrentend

Bij de fondsen die in obligaties of kortetermijninstrumenten beleggen, is het een buitenlands feestje. Alle vijf awards werden weggekaapt door buitenlandse fondsenhuizen.

Obligaties in euro

Pimco GIS Euro Bond Fund
(IE0005304773)

De Amerikaanse beheerder Pimco speelt al enkele jaren een vooraanstaande rol bij de obligatiefondsen. Ook het vertrek van obligatiekoning Bill Gross in 2014 heeft daar niets aan veranderd. Voor de obligaties in euro kiest Pimco voor een zeer gediversifieerde
aanpak. ‘Dat leidt tot regelmatigere prestaties’, zeggen de beheerders. Dat vertaalt zich ook in het aantal posities, dat met 777 uitzonderlijk hoog is. Een voorbeeld van een positie waarmee het fonds het verschil wil maken, zijn Deense
hypotheekkredieten. ‘Die noteren tegen de hoogste kredietrating, zijn zeer liquide en bieden een rendement van 1,1 procent’, luidt het.

Bedrijfsobligaties in euro

Kempen (Lux) Euro Credit
Plus (LU0979491585)

Een vaste waarde in deze categorie is het Nederlandse fondsenhuis Kempen Capital Management, een onderdeel van Van Lanschot Kempen. De groep won – voor het zesde jaar op rij – de award met het fonds Kempen (Lux) Euro Credit Plus. Bij de obligatieselectie
is de focus op de fundamenten van de bedrijven cruciaal. Veel aandacht gaat ook naar het beperken van het neerwaartse risico. Die filosofie komt tot uiting in de resultaten. Met zijn prestatie in neergaande markten, een van de vier criteria bij deze
awards, scoort het fonds zeer goed. De voorbije vijf jaar (tot eind 2019) legde het fonds een gemiddeld rendement van 2,9 procent per jaar voor.

Internationaal gespreide obligaties

Pimco GIS Income Fund
(IE00BWX5X178)

Ook in de categorie internationaal gespreide obligaties kaapt Pimco een award weg, met een gelijkaardige strategie als die van het Euro Bond Fund. Het fonds belegt in een mix van kwaliteitsvolle posities die goed moeten presteren als de economische groei
vertraagt, en risicovollere posities die het goed doen bij een sterke groei. Ook in dit fonds ziet de beheerder de hypotheekkredieten als een nuttige diversificatie voor traditionele obligaties. ‘Ze zijn van hoge kwaliteit, bieden stabiele cashflows
en kennen vaak een lagere volatiliteit’, luidt het bij de beheerder.

Groeimarktobligaties

Aberdeen Frontier Markets
Bond (LU1003376065)

Aberdeen Standard Investments snoept in deze categorie de award af van M&G Investments, de winnaar van vorig jaar die dit jaar als tweede eindigt. ‘Door haar groei laat de categorie van groeimarktobligaties de voorbije jaren steeds meer diversificatiemogelijkheden
toe. Niet alleen komen er meer bedrijven bij, de uitgiftes worden ook groter en krijgen een langere looptijd’, zeggen de beheerders, die in het fonds 50 à 120 posities ambiëren. Bedrijfsbezoeken vormen een belangrijk onderdeel van
het beleggingsproces. ‘Zo kunnen we de kwaliteit van de belegging beoordelen, want risicobeheer is in deze activaklasse cruciaal’, zeggen de beheerders. In de huidige portefeuille is Egypte een aanzienlijke positie. ‘De dalende inflatie
moet de overheid toelaten de rentevoeten te verlagen, wat positief kan zijn voor obligaties in de lokale munt.’

Monetaire fondsen in euro

State Street EUR Liquidity LVNAV Fund (IE00B3LCZR71)

De Amerikaanse beheerder State Street Global Advisors kaapt voor het eerst de award weg in deze categorie. Door de negatieve marktrentes haalden de fondsen in deze categorie wel allemaal een negatief rendement op 5 jaar. Het winnende fonds kon dat beperken
tot 0,089 procent per jaar. De beheerder volgt een top-downaanpak. ‘We starten altijd met een analyse van het beleid van de centrale banken en onze verwachtingen voor hun rentepolitiek. Afhankelijk daarvan bepalen we de samenstelling en de looptijden
in het fonds.’

Gemengd

Bij de gemengde fondsen scoort de Belgische beheerder Degroof Petercam Asset Management het best. Hij kaapt drie van de vier awards weg.

Gemengde fondsen met laag risico

DPAM Horizon B Defensive Strategy (BE6227492921)

Het winnende fonds belegt in verschillende strategieën via andere fondsen. Het gaat dan zowel om DPAM-fondsen als om fondsen van externe beheerders. ‘De belangrijkste redenen voor de goede prestatie zijn een consistente beleggingspolitiek,
een stabiel beheerteam en een dynamische allocatie’, zeggen de beheerders Rudy Glorieux en Casper De Ceuster. ‘Eind februari hebben we bijvoorbeeld onze portefeuilles wat defensiever gepositioneerd om te anticiperen op een uitbraak van
het coronavirus.’

Gemengde fondsen met neutraal risico

DPAM Horizon B Balanced Strategy (BE6227494943)

Dit fonds hanteert een gelijkaardige strategie als het fonds in de defensieve categorie, zij het met een hoger risicoprofiel. De vertegenwoordiging in verschillende fondsen belet niet dat het fonds een hoge active share haalt. ‘Actief is voor ons
niet alleen dynamisch, maar ook een sterke afwijking ten opzichte van de marktindexen’, zeggen de beheerders.

Gemengde flexibele fondsen

BL Global Flexible (LU0211340665)

Net als vorig jaar is BL Global Flexible van Banque de Luxembourg Investments de winnaar in deze categorie. Ondanks zijn flexibel beleid hecht de beheerder veel belang aan het neerwaartse risico. ‘Verliezen beperken zit in ons DNA. In dit fonds
hebben we bijvoorbeeld een belangrijke goudpositie’, zegt Guy Wagner. Daarnaast worden een aantal sectoren zoals de banksector, de telecomsector en grondstoffenproducenten gemeden, en krijgen consumentensectoren, gezondheidszorg en technologie
een overgewicht. Het fonds haalde de voorbije vijf jaar (tot eind 2019) een gemiddeld rendement van 5,9 procent per jaar.

Pensioenspaarfondsen

Argenta Fonds d’épargne-pension (BE0172903495)

Dit dynamische pensioenspaarfonds wordt beheerd door DPAM en haalde al meermaals de award binnen. Het percentage aandelen kan makkelijk in de buurt van 70 procent komen. Het is ook een van de weinige pensioenspaarfondsen die geen instapkosten aanrekenen.
Het haalde de voorbije vijf jaar (tot eind 2019) een gemiddeld rendement van 6,9 procent per jaar.

Dit artikel werd gereproduceerd met de toestemming van de uitgever, alle rechten voorbehouden.

Share on facebook
Share on linkedin
Share on facebook
Share on linkedin
Beleggen

‘Megatrends doorstaan de waan van de dag’

Bron: MeDirect Bedrijven met innovatieve oplossingen voor de structurele uitdagingen van de toekomst zullen op de lange termijn een bovengemiddelde groei, omzet en winst realiseren.

Alle nieuwsartikels

Alles wat je al wilde weten over ETF’s

Bron: Gilles Coens, beleggingsexpert bij MeDirect Aandelen, obligaties en beleggingsfondsen zijn beleggingsproducten die we allemaal kennen. ETF’s zijn misschien iets minder bekend. Toch wordt dit