Picture your Future. Save for it by earning 1.5% on a 1-year Term Deposit Account! Learn more.

Money muling: een toenemend fenomeen 

Bron: MeDirect

Criminelen worden steeds vindingrijker als het gaat om het witwassen van de opbrengsten van hun illegale activiteiten en twijfelen niet om derde partijen te gebruiken of te misbruiken om dit te doen.

Uw online veiligheid is en blijft onze topprioriteit als digitale bank. Daarom willen we u op de hoogte brengen van verschillende technieken die criminelen gebruiken. Zo kan u zichzelf beter beschermen. Één van de nieuwste concepten die snel terrein wint, is namelijk “money muling”. Wat dit precies betekent en hoe u als klant, zelfs onbedoeld, medeplichtig kan worden, beschrijven we hieronder.

“Money muling”: wat houdt het in?

Money muling verwijst naar een fenomeen waarbij personen, bekend als “money mules”, worden gerekruteerd om illegaal verkregen geld over te maken en te verplaatsen voor anderen. Meestal gebeurt dit op vraag van criminelen of fraudeurs die zich dit geld toe-eigenen via illegale activiteiten zoals drugshandel, mensenhandel of online zwendel (bv. brandhoutzwendel). Criminelen gebruiken deze “money mules” om financiële controlesystemen en toezicht door wetshandhavers te omzeilen. Zo maken ze het moeilijker om de herkomst én bestemming van illegaal geld te achterhalen.

Betrokkenheid bij money muling is illegaal. Kortom: klanten die betrokken zijn bij money muling – zelfs als ze zich niet bewust zijn van de aard van de activiteit – zijn vanuit juridisch oogpunt verantwoordelijk en kunnen vervolgd worden voor witwassen van geld. Autoriteiten en financiële instellingen werken actief aan het identificeren en voorkomen van money muling om witwaspraktijken, fraude en andere financiële misdrijven tegen te gaan.

Money muling-activiteiten kunnen betrekking hebben op verschillende vormen van financiële transacties, zoals het ontvangen en overmaken van geld via bankrekeningen, money wiring of het gebruik van digitale betaaldiensten.

Hoe kan iemand “money mule” worden?

Klanten kunnen op meerdere manieren als “money mule” gerekruteerd worden. Zo kunnen oplichters hen contacteren voor een ‘klus’, namelijk betalingen ontvangen en versturen. Een ander voorbeeld hiervan is wanneer klanten een rekening openen op vraag van iemand anders. Meestal kent de klant deze persoon niet persoonlijk.  

De reden om klanten te overtuigen om deze rekening te openen, kunnen verschillend zijn. Bijvoorbeeld: een terugbetaling van een aankoop die nooit aangekomen is, een vergoeding om de rekening te openen … Meestal vraagt de persoon die de rekening wil openen de klant om de toegangscodes te delen. Als de andere persoon deze codes heeft en de rekening gebruikt om betalingen van en naar derden te ontvangen en versturen, is de rekeninghouder aansprakelijk voor money muling.

Hoe kan iemand fraude, oplichting of “money muling” vermijden?

Hieronder geven we enkele tips om te voorkomen dat u in de val loopt van fraudeurs of mensen met slechte intenties op het internet:

  • Geef nooit toegang tot uw rekeningen: deel nooit de toegangscodes of wachtwoorden van uw rekeningen bij banken of betalingsplatforms. Vooral niet met personen die u online ontmoet hebt en zelfs niet als zij beweren medewerkers van uw bank of van ITSME te zijn.
  • Deel nooit uw wachtwoorden of beveiligingscodes: MeDirect zal nooit vragen om wachtwoorden of beveiligingscodes te delen via e-mail, WhatsApp of telefoon.
  • Stel vragen: fraudeurs zijn getraind om overtuigend over te komen. Stel dus zeker de nodige vragen, maar zonder persoonlijke informatie te geven. Ook kan u de bankinstelling terugbellen op haar officiële telefoonnummer om de legitimiteit van een telefoontje of bericht te achterhalen. Besluit u om te bellen? Vermijd dan het gebruik van het telefoonnummer dat via verdachte communicatiemiddelen wordt doorgegeven.
  • Verifieer de identiteit: controleer altijd de identiteit van de persoon of organisatie, vooral als ze om gevoelige informatie of betalingen vragen. Bel gerust MeDirect via het nummer dat op onze website staat om de legitimiteit van de e-mail of het contact te controleren.
  • Let op details: let op kleine details (e-mailadres, spelfouten …) als u e-mails ontvangt. Frauduleuze e-mails bevatten vaak spelfouten, hebben een verstoorde lay-out en maken geen gebruik van het officiële e-mailadres van de bank.
  • Pas op voor bijlagen of links: open nooit links of bijlages in ongevraagde e-mails of sms’en. Hierdoor kan malware op uw apparaat geïnstalleerd worden.
  • Rapporteer verdachte activiteiten: (bijna) slachtoffer geworden van mogelijke oplichting of fraude? Meld dit zeker bij de lokale autoriteiten of consumentenbeschermingsinstanties in België (https://safeonweb.be/en).
  • En onthoud altijd één gouden regel: als het te mooi is om waar te zijn, dan is het dat waarschijnlijk ook!

Onthoud dat oplichters hun tactieken voortdurend aanpassen. Het is en blijft dus essentieel om waakzaam én sceptisch te blijven. Neem gerust contact op met onze klantenservice in geval van twijfel over communicatie met betrekking tot uw rekeningen bij MeDirect.

Alle nieuwsartikels

Zo herkent u verdachte sms’en of mails

Bron: MeDirect Een verdachte sms of mail ontvangen? Grote kans dat het om social engineering gaat: een steeds meer voorkomende techniek die cybercriminelen gebruiken om