Picture your Future. Save for it by earning 1.5% on a 1-year Term Deposit Account! Learn more.

Aandelensector natuurlijke hulpbronnen: vooruitzichten voor 2024

Bron: BlackRock

In de dynamische context van 2023 kreeg de sector van de natuurlijke hulpbronnen veel uitdagingen te verwerken. Zal dat zo blijven of slaan we dit jaar een andere weg in? Eind 2023 bracht BlackRock zijn ‘Natural resources equity sector 2024 outlook’ uit, een analyse van de trends die in 2024 verwacht worden voor aandelen in natuurlijke hulpbronnen. Hieronder volgt een korte samenvatting.

De sector van de natuurlijke hulpbronnen presteerde in 2023 minder goed dan de bredere aandelenmarkten. Dat was deels te wijten aan de teleurstellende ‘heropening’ van de handel in China en ook aan de verzwakking van de vraag in China in de loop van het jaar als gevolg van de hogere rentevoeten. Ondertussen werden de wereldwijde aandelenmarkten gestimuleerd door een rally van een klein aantal megacaps, aan kunstmatige intelligentie gerelateerde technologieaandelen.

Ook begin 2024 blijft de macro-economische situatie onzeker. De vooruitzichten van BlackRock voor de absolute prestaties van de sector van de natuurlijke hulpbronnen zijn voor dit jaar neutraal. In de brede portfolio’s in de natuurlijke hulpbronnen mikt BlackRock op een bèta van ongeveer 1 in vergelijking met haar benchmark.

Vandaag lijkt de sector van de natuurlijke hulpbronnen weliswaar al rekening te houden met een negatievere macro-economische situatie dan de bredere aandelenmarkten, waardoor in deze sector onderwogen beleggers er misschien goed aan doen hun positie te herzien. Daarnaast vormen de toegenomen geopolitieke spanningen volgens BlackRock een staartrisico voor de grondstoffenprijzen. Verder verwacht BlackRock in 2024 meer divergentie en transversale volatiliteit in de sector, wat een opportuniteit zou zijn voor de actieve stockpicker.


Algemene disclaimer

Dit artikel en deze pagina zijn informatief van aard en kunnen worden gewijzigd. Ze worden louter ter informatie verstrekt en hebben geen contractuele waarde. De inhoud is niet bedoeld als beleggingsadvies of enige andere beleggingsdienst, en is geen aanbod, gepersonaliseerde aanbeveling of advies van MeDirect Bank NV, met het oog op een belegging in de genoemde activaklassen en mag niet als zodanig worden beschouwd. Beleggen brengt altijd risico’s met zich mee. De informatie op deze pagina vormt geen juridisch, fiscaal of boekhoudkundig advies.

Alle nieuwsartikels

Money muling: een toenemend fenomeen 

Bron: MeDirect Criminelen worden steeds vindingrijker als het gaat om het witwassen van de opbrengsten van hun illegale activiteiten en twijfelen niet om derde partijen