Picture your Future. Save for it by earning 1.5% on a 1-year Term Deposit Account! Learn more.

Waarom het verstandig is om periodiek te beleggen

Bron: MeDirect 22/02/19 

De voorbije maanden is de volatiliteit (term voor hevige koersschommelingen) flink toegenomen. Een stevige duik tijdens de kerstvakantie werd gevolgd door een remonte na het jaarbegin. De meeste strategen van de fondsenhuizen zijn het er over
eens dat ook in 2019 de markten volatiliteit zullen tonen en we geen fors herstel mogen verwachten. Al menen ze wel dat de beurzen zullen aanpikken met winst. Gemiddeld zien ze de wereldwijde aandelenmarkten in 2019 met 6 procent stijgen, inclusief
dividenden.

Hoe gaat u het best om met die hevige koersschommelingen? De waarheid is dat het ‘ideale moment’ om in te stappen niet te timen valt. Daarom is het aangewezen om bijvoorbeeld elke maand een klein bedrag te investeren. M.a.w u stapt gespreid
in en schakelt de negatieve psychologische component van beleggen uit. Daarmee bedoelen we het stemmetje dat u aanzet om veel te kopen als de beurzen hoog staan en te verkopen als het even slecht gaat. Als beginnend belegger kunt u zo geleidelijk
een mooi kapitaal opbouwen. Omdat alles automatisch en zonder emotionele beïnvloeding verloopt, verkleint u het risico op slechte timing zoals in onderstaand voorbeeld.

 

Grafiek-markt-kopen

Een handig hulpmiddel om periodiek te beleggen zijn bijvoorbeeld de fondsenspaarplannen (Modelportefeuilles) van de banken. Dit kan al met kleine bedragen. De regel is dat hoe vroeger u ermee begint, hoe beter. Zo zal uw rendement hoger liggen als u gedurende
20 jaar elke maand 250 euro opzijzet, dan 500 euro gedurende 10 jaar. Een beleggingsplan is tevens enorm flexibel: u kunt het bedrag verhogen of verlagen, uw plan tijdelijk stopzetten en het eender wanneer opnieuw activeren.

In tijden van lage rente telt elke euro aan opbrengsten. Vergelijk daarom de kosten die bankiers voor fondsenspaarplannen aanrekenen. Het openen van zo’n plan kost u niets, maar grote banken rekenen meer kosten aan, vooral instapkosten. Die zijn meestal
lager bij kleinere spelers. MeDirect is de enige die noch instapkosten, noch uitstapkosten (onvoorwaardelijk), noch bewaarloon vraagt om in haar Modelportefeuilles te kunnen beleggen. De bank heeft ook een actie lopen waarbij u tot €500 welkomstpremie
ontvangt als u belegt voor 15 mei 2019.

Stap niet in een fondsenspaarplan als u er na een jaar alweer wil uitstappen. Met een beleggingshorizon van minder dan vijf jaar is zo’n plan geen goede oplossing. Beurzen stijgen immers niet alleen, maar zakken ook af en toe. Doorgaans wordt bij fondsen
een termijn van minstens acht jaar vooropgesteld. Vandaar dat zo’n beleggingsplan bijvoorbeeld ook interessant is voor (groot)ouders die hun (klein)kind later een financieel duwtje in de rug willen geven.

Een plan op uw naam of op naam van het (klein)kind? Kinderen worden extra beschermd als het over geld gaat. Rekeningen die op hun naam worden geopend, zijn van hen. Vandaar dat er vaak wordt gekozen om zo’n plan in eerste instantie op eigen naam te openen.
Zo houden zij de controle en schenken ze dat appeltje voor de dorst dan wanneer zij de tijd rijp achten. Dat kan via een bankgift. Dan betaalt de ontvanger geen schenking- of successierechten, op voorwaarde dat u nog drie jaar leeft. Wat als de (groot)ouder
overlijdt nog voor het geld aan de (klein)kinderen geschonken kon worden? ‘Daar kan een testament soelaas bieden.

Periodiek beleggen via een fondsenspaarplan (Modelportefeuille)? Kijk is op MeDirect.be, da’s slim beleggen zonder instapkosten. U ontvangt nu tijdelijk zelfs tot
€500 welkomstpremie.