Welke ordertypes zijn beschikbaar?

U kunt effecten kopen of verkopen op het MeDirect tradingplatform door marktorders of limietorders te plaatsen.

  • Marktorders: Als u een marktorder plaatst, zal uw order worden uitgevoerd tegen de best beschikbare marktprijs, en dit volgens het beste uitvoeringsmodaliteiten of Best Execution’van MeDirect, dat u kunt terugvinden in Bijlage 4 van MeDirect ’s Algemene Voorwaarden.
  • Limietorders: Limiet orders zijn alleen beschikbaar voor aandelen en trackers (ETF’s). Bij het indienen van een limietorder, dient u een limietprijs te bepalen. Aankooporders zullen alleen worden uitgevoerd tegen een prijs die gelijk is aan of lager is dan de limietprijs, terwijl de verkooporders enkel zullen worden uitgevoerd tegen een prijs die gelijk is aan of hoger is dan de limietprijs. U kunt kiezen uit drie verschillende soorten limietorders:
  • Fill or Kill: uw FOK-order wordt onmiddellijk uitgevoerd in zijn geheel of geannuleerd. Fill or kill limit orders zijn niet beschikbaar voor effecten genoteerd op de Europese markten.
  • Immediate or Cancel: uw IOC-order wordt onmiddellijk uitgevoerd in zijn geheel of gedeeltelijk, of de order (of niet-uitgevoerde delen ervan) wordt geannuleerd. Voor dit ordertype worden gedeeltelijke uitvoeringen geaccepteerd, in tegenstelling tot een FOK-order, die onmiddellijk moet worden uitgevoerd in zijn geheel of geannuleerd.
  • Good for the Day: uw order komt automatisch te vervallen indien deze niet uitgevoerd wordt aan het eind van de dag toen de order werd geplaatst. Een good-for-the-day-order is een order die goed is voor die dag alleen, gedurende welke tijd gedeeltelijk uitvoeringen kunnen plaatsvinden. Als de order (of niet-uitgevoerde delen ervan) niet wordt uitgevoerd, wordt deze geannuleerd. Als u wilt, kunt u de order op de eerstvolgende werkdag weer indienen.

Alle limietorders vervallen op het einde van de beursdag. Indien u graag het order langer laat lopen, dient u het opnieuw in te voeren.