Eerst en vooral zijn de Modelportefeuilles ontworpen zodat u als belegger er zo weinig mogelijk beheer aan heeft. U beschikt immers over een kant-en-klare,  gespreide portefeuille van fondsen. U dient dus zelf niet op zoek gaan naar fondsen om uw portefeuille samen te stellen. Binnen de portefeuille wordt elke fonds bovendien actief beheerd door professionele fondsbeheerders.

Indien u dat wenst kunt u natuurlijk wel fondsen kopen en verkopen binnen uw Modelportefeuille. Onderaan de stappen bij aankoop, verkoop en de maandelijkse bijdrage.


1) Een fonds verkopen

2) Een fonds aankopen


1. Een fonds verkopen

Een fonds verkopen doet u via het menu ‘Mijn beleggingen’. Hier klikt u op ‘Details van uw Beleggingen’ en selecteert u uw Modelportefeuille net boven het woord ’Rekeningtype’. Let op: het referentienummer van uw portefeuille
zult u in de volgende stappen ook nog nodig hebben.

Screenshot-1-NL

Onder ‘Activa’, kan u de details van uw portefeuille controleren door op het blauw plusteken te klikken. Op die manier word alle fondsen zichtbaar. Klik op de knop ‘Transactie uitvoeren’ rechts naast het fonds indien u wenst te
verkopen

Screenshot-2-NL

Een overzicht van het fonds is nu geopend op uw scherm. Scrol omlaag tot u de ’Koop/Verkoop’ knop ziet zoals weergegeven in  onderstaande schermafdruk.

Screenshot-8-NL

Op het scherm dat nu verschijnt, selecteert u de optie ‘Verkoop’ waarna u op de ‘Alles verkopen’ knop drukt. Controleer nog even aan de rechterzijde van uw scherm dat u in de juiste portefeuille bent (aan de hand van het eerder
genoemde referentie nummer) onder  Details van uitvoering’. Vergewis u er ook van dat u de EUR Geldrekening selecteert in de lijn onder uw portefeuille. Klik vervolgens op de groene knop ‘’Berekenen’’ om de relevante
belastingen (beurstaks en mogelijke meerwaardebelasting) te zien.

Screenshot-4-NL

Indien u akkoord gaat met de berekende waarden, dan kunt u de transactie bevestigen door op de groene knop ’Order plaatsen’ te drukken.

Screenshot-10-NL

Het kan tot 7 werkdagen duren alvorens de verkoopssom op uw Geldrekening verschijnt. In de tussentijd kunt u de transactie bekijken onder het menu ‘lopende orders’. Ofwel wacht u op deze transactie, ofwel zet u extra geld over naar uw Geldrekening
via het menu ‘Mijn Transacties’ om de volgende stap in the proces aan te vatten.

2. Een fonds aankopen

Wanneer er op uw Geldrekening* genoeg geld aanwezig is, dan kunt u fondsen aankopen via de ‘Order Plaatsen’ tab onder het menu ‘Mijn beleggingen’. Hier selecteert u ‘Fondsen’ en kunt u het nieuwe fonds opzoeken door
de ISIN codes in te voeren in het zoekveld. 

Screenshot-6-NL

U ziet nu het gewenste fonds en dient op de knop ‘Meer info’ te klikken om verder te gaan. 

Screenshot-7-NL

Een overzicht van het fonds is nu geopend op uw scherm. Scrol omlaag tot u de ‘Koop/Verkoop’ knop ziet zoals weergegeven in onderstaande schermafdruk.

Screenshot-8-NL

Op het scherm dat nu verschijnt, selecteert u de optie ‘Beleggen’. Controleer nog even aan de rechterzijde van uw scherm dat u in de juiste portefeuille bent (aan de hand van het eerder genoemde referentienummer) onder ‘Details van uitvoering’.
Vergewis u er ook van dat u de EUR Geldrekening selecteert in de lijn onder uw portefeuille (deze rekening dient over het bedrag te beschikken dat u heeft ingevuld in ‘Bedrag’). Klik vervolgens op de groene knop ‘Berekenen’
om de relevante details te zien.

Screenshot-4-NL

Indien u akkoord gaat met de berekende waarden, dan kunt u de transactie bevestigen door op de groene knop ‘Order plaatsen’ te drukken.

Screenshot-10-NL

Het kan tot 7 werkdagen duren alvorens het aangekochte fonds zichtbaar zal zijn in uw portefeuille . In de tussentijd kunt u de transactie bekijken onder het menu ‘lopende orders’.