Eerst en vooral zijn de Modelportefeuilles ontworpen zodat u als belegger er zo weinig mogelijk beheer aan heeft. U beschikt immers over een kant-en-klare,  gespreide portefeuille van fondsen. U dient dus zelf niet op zoek gaan naar fondsen om uw
portefeuille samen te stellen. Binnen de portefeuille wordt elke fonds bovendien actief beheerd door professionele fondsbeheerders.

Indien u dat wenst kunt u natuurlijk wel fondsen kopen en verkopen binnen uw Modelportefeuille. Onderaan de stappen bij aankoop, verkoop en de maandelijkse bijdrage.

1) Een fonds verkopen

2) Een fonds aankopen

3) Indien u gebruik maakt van de maandelijkse bijdrage en u wenst dat deze rekening houdt met de nieuwe portefeuillesamenstelling en wegingen, dan dient u wel onze klantendienst nog een bericht te sturen via uw beveiligde website met de vraag om dit voor
u in orde te brengen. Hetzelfde geldt als u nog geen maandelijkse bijdrage heeft en dit zou willen activeren. Anders wordt de maandelijkse bijdrage nog verdeeld volgens de initiële portefeuile.

1. Een fonds verkopen

Een fonds verkopen doet u via het menu ‘Mijn beleggingen’. Hier klikt u op ‘Details van uw Beleggingen’ en selecteert u uw Modelportefeuille net boven het woord ’Rekeningtype’. Let op: het referentienummer van uw portefeuille
zult u in de volgende stappen ook nog nodig hebben.

Screenshot-1-NL

Onder ‘Activa’, kan u de details van uw portefeuille controleren door op het blauw plusteken te klikken. Op die manier word alle fondsen zichtbaar. Klik op de knop ‘Transactie uitvoeren’ rechts naast het fonds indien u wenst te
verkopen

Screenshot-2-NL

Een overzicht van het fonds is nu geopend op uw scherm. Scrol omlaag tot u de ’Koop/Verkoop’ knop ziet zoals weergegeven in  onderstaande schermafdruk.

Screenshot-8-NL

Op het scherm dat nu verschijnt, selecteert u de optie ‘Verkoop’ waarna u op de ‘Alles verkopen’ knop drukt. Controleer nog even aan de rechterzijde van uw scherm dat u in de juiste portefeuille bent (aan de hand van het eerder
genoemde referentie nummer) onder  Details van uitvoering’. Vergewis u er ook van dat u de EUR Geldrekening selecteert in de lijn onder uw portefeuille. Klik vervolgens op de groene knop ‘’Berekenen’’ om de relevante
belastingen (beurstaks en mogelijke meerwaardebelasting) te zien.

Screenshot-4-NL

Indien u akkoord gaat met de berekende waarden, dan kunt u de transactie bevestigen door op de groene knop ’Order plaatsen’ te drukken.

Screenshot-10-NL

Het kan tot 7 werkdagen duren alvorens de verkoopssom op uw Geldrekening verschijnt. In de tussentijd kunt u de transactie bekijken onder het menu ‘lopende orders’. Ofwel wacht u op deze transactie, ofwel zet u extra geld over naar uw Geldrekening
via het menu ‘Mijn Transacties’ om de volgende stap in the proces aan te vatten.

2. Een fonds aankopen

Wanneer er op uw Geldrekening* genoeg geld aanwezig is, dan kunt u fondsen aankopen via de ‘Order Plaatsen’ tab onder het menu ‘Mijn beleggingen’. Hier selecteert u ‘Fondsen’ en kunt u het nieuwe fonds opzoeken door
de ISIN codes in te voeren in het zoekveld. 

Screenshot-6-NL

U ziet nu het gewenste fonds en dient op de knop ‘Meer info’ te klikken om verder te gaan. 

Screenshot-7-NL

Een overzicht van het fonds is nu geopend op uw scherm. Scrol omlaag tot u de ‘Koop/Verkoop’ knop ziet zoals weergegeven in onderstaande schermafdruk.

Screenshot-8-NL

Op het scherm dat nu verschijnt, selecteert u de optie ‘Beleggen’. Controleer nog even aan de rechterzijde van uw scherm dat u in de juiste portefeuille bent (aan de hand van het eerder genoemde referentienummer) onder ‘Details van uitvoering’.
Vergewis u er ook van dat u de EUR Geldrekening selecteert in de lijn onder uw portefeuille (deze rekening dient over het bedrag te beschikken dat u heeft ingevuld in ‘Bedrag’). Klik vervolgens op de groene knop ‘Berekenen’
om de relevante details te zien.

Screenshot-4-NL

Indien u akkoord gaat met de berekende waarden, dan kunt u de transactie bevestigen door op de groene knop ‘Order plaatsen’ te drukken.

Screenshot-10-NL

Het kan tot 7 werkdagen duren alvorens het aangekochte fonds zichtbaar zal zijn in uw portefeuille . In de tussentijd kunt u de transactie bekijken onder het menu ‘lopende orders’.

Veranderingen in de maandelijks bijdrage(n) (optioneel)

Indien u gebruik maakt van de maandelijkse bijdrage en u wenst dat deze rekening houdt met de nieuwe portefeuillesamenstelling en wegingen, dan dient u wel onze klantendienst nog een bericht te sturen via uw beveiligde website met de vraag om dit voor
u in orde te brengen. Hetzelfde geldt als u nog geen maandelijkse bijdrage heeft en dit zou willen activeren. Anders wordt de maandelijkse bijdrage nog verdeeld volgens de initiële portefeuile.

Na het inloggen, kunt u een beveiligd bericht versturen door rechtsboven op ‘Berichten’ te klikken. Onderaan de pagina klikt u op ‘Nieuw bericht’ en vervolgens op ‘Bericht versturen’.

*Om te bekijken welke Geldrekening u dient aan te zuiveren kunt u op het plusteken klikken op het scherm ‘Details van uw beleggingen’ zoals te zien is op onderstaande schermafdruk.

Screenshot-11-NL