Beleid inzake belangenconflicten van de Groep – Samenvatting