Picture your Future. Save for it by earning 1.5% on a 1-year Term Deposit Account! Learn more.

Beleg je een duurzame weg richting kapitaalopbouw

Bron: NN IP 23/02/2021

Klimaatverandering is tegenwoordig niet meer weg te denken uit onze samenleving. Zo heeft de Europese Commissie bijvoorbeeld nog zeer recent haar doelstellingen voor de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 aangescherpt om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn.

De beleggingsplannen van Duurzaam MeGreen zijn samengesteld uit duurzame fondsen* beheerd door NN Investment Partners (NN IP). Naast een financieel rendement, beogen deze fondsen bedrijven te steunen die beleggen om de CO2-uitstoot te verminderen.

Wanneer u belegt in beleggingsfondsen van Duurzaam MeGreen, mikt u dus niet alleen op financieel rendement, maar belegt u ook voor een betere samenleving die streeft naar de klimaatdoelstellingen opgesteld door de Europese Commissie.

*met fonds bedoelen wij een compartiment van de Bevek

Ontdek MeGreen (aangepast aan uw profiel)

Kom ook te weten in welke mate deze oplossingen bijdragen aan de vermindering van de CO2-uitstoot:
Impact rapport

Alles over NN Investment Partners

NN IP is de onafhankelijke vermogensbeheerder van de NN Group NV, de grootste Nederlandse levensverzekeringsmaatschappij. Wij zijn leider in actief beleggen met een focus op duurzame ontwikkeling. NN IP’s benadering van verantwoord beleggen is gebaseerd op twee overtuigingen, die verklaren waarom verantwoord beleggen zo belangrijk is.

Een bewust gebruik van kapitaal

NN IP is zich erg bewust van de uitdagingen waar de wereld vandaag mee wordt geconfronteerd, zowel op klimatologisch als op sociaal en economisch vlak. Als internationale vermogensbeheerder heeft NN IP een verantwoordelijkheid die verder rijkt dan enkel de kortetermijn geldopbrengst. Haar positie laat toe een verschil te maken door een aanzienlijk kapitaal te beheren op een manier die een positieve impact heeft op de maatschappij en bijdraagt aan een duurzamere toekomst.

De opbrengst verbeteren

NN IP is van mening dat er een rechtstreeks verband is tussen het positieve effect van de ESG-implementatie (environment, social en governance) op lange termijn en interessante opbrengsten. Meer nog, uit een wetenschappelijke studie van het ECCE-instituut van de Universiteit van Maastricht, in samenwerking met NN IP, blijkt dat duurzaam beleggen een potentieel rendement kan opleveren dat minstens gelijk is aan dat van een klassieke belegging.  De ESG-integratie heeft dus niet alleen een positief effect op milieu en samenleving, maar ze laat ook toe om de verbonden risico’s en opportuniteiten te achterhalen en een potentiële meerwaarde te bieden.

U vindt een gedetailleerde beschrijving over de ESG-methodologie van NN IP op
https://www.nnip.com/nl-BE/non-professional/themes/op-weg-naar-een-meer-duurzaam-leven

Dit artikel werd gereproduceerd met de toestemming van de uitgever, alle rechten voorbehouden.

Share on facebook
Share on linkedin
Share on facebook
Share on linkedin
Beleggen

‘Megatrends doorstaan de waan van de dag’

Bron: MeDirect Bedrijven met innovatieve oplossingen voor de structurele uitdagingen van de toekomst zullen op de lange termijn een bovengemiddelde groei, omzet en winst realiseren.

Alle nieuwsartikels

Alles wat je al wilde weten over ETF’s

Bron: Gilles Coens, beleggingsexpert bij MeDirect Aandelen, obligaties en beleggingsfondsen zijn beleggingsproducten die we allemaal kennen. ETF’s zijn misschien iets minder bekend. Toch wordt dit