Vermijd overbodige kosten als u belegt

Bron: MeDirect 21/02/19

Bankiers en makelaars zullen een gedetailleerd kostenoverzicht moeten opsturen van de beleggingen die klanten tijdens het kalenderjaar 2018 in portefeuille hadden. De kosten moeten zowel als percentage van het belegde vermogen worden uitgedrukt als in
absolute bedragen. Daarnaast dient het overzicht ook aan te geven wat de impact van de kosten op het rendement was.

Met name op de lange termijn kan het effect van kosten behoorlijk groot zijn. Het is in feite het omgekeerde van het rente-op-rente effect dat rendementen kan opstuwen. Kosten kunnen het rendement stevig en in toenemende mate drukken, met name op de lange
termijn.

Stel, je investeert €10.000 met een jaarlijks rendement van 10%. Na een jaar heb je dan €11.000. Investeer je die €11.000 vervolgens voor weer een jaar, dan heb je aan het einde van dat tweede jaar €12.100. In het eerste jaar verdien
je dus €1.000, maar in het tweede jaar is dat €1.100. Kijken we naar een termijn van 20 jaar, dan resulteert dit aan het eind van de periode een bedrag van €67.275 euro. Dat is de blauwe lijn in de onderstaande grafiek.

Artikel_Transparantie kosten_Sneeuwbaleffect

Laten we ook kijken naar het effect van kosten. Dat zijn de groene en de rode lijn in de grafiek. De groene staat voor een kostenvoet van 1% en de rode voor 2%. De grafiek laat zien wat het effect is van die twee en hoe groot het verschil tussen de twee
is. Bij 1% kosten is aan het eind van de periode een bedrag van 55.025 euro opgebouwd. Uitgaande van 2% kosten komt er na 20 jaar een bedrag van 44.913 euro uit. Dat is 22.362 euro minder dan in de oorspronkelijke situatie en 10.111 euro minder dan
het geval is met 1% kosten. Dat verschil is even groot als het oorspronkelijk ingelegde bedrag. De grafiek laat duidelijk zien dat de drie lijnen steeds verder uit elkaar gaan lopen naarmate de tijdshorizon langer wordt.

De verhoogde transparantie vindt MeDirect alvast een goede zaak! Al van bij de start in 2013 bewijst de bank dat het anders kan met een breed beleggingsaanbod zonder overbodige kosten: geen instap- en uitstapkosten, gratis beleggingsrekening, geen bewaarloon…

Hoe wordt MeDirect dan wel vergoed? Voor Fondsen en Modelportefeuilles betaalt u enkel de beheersvergoeding van de fondsenbeheerders. Een deeltje daarvan staat de fondsbeheerder af aan MeDirect (retrocessies). En dat is voor hen voldoende! Voor het Online
Vermogensbeheer waarbij de portefeuilles eveneens zijn opgebouwd met fondsen, staat de fondsbeheerder niets af aan MeDirect, maar betaalt u wel een kleine beheersvergoeding van 0,90% rechtstreeks aan MeDirect voor het beheer van uw portefeuille.

Philippe Delva: “Via de fondsenzoeker op de website krijgt u toegang tot gedetailleerde rapporten van de beleggingsfondsen met uitgebreide informatie over de samenstelling, de prestaties, de kosten en de fiscaliteit van elke fonds. Dit is voor iedereen
toegankelijk, u hoeft hiervoor zelfs geen klant te zijn. We vinden het belangrijk dat u bij de evaluatie van beleggingsfondsen alle gegevens voorhanden heeft om een weloverwogen keuze te kunnen maken.”

Door de invoering van de nieuwe MIFID II regels zullen beleggers zich veel bewuster worden van wat ze betalen voor een beleggingsfonds en hoe de kosten zijn opgebouwd. Kosten worden een steeds belangrijker criterium bij het selecteren van een beleggingsfonds.
Er zijn natuurlijk meer criteria van toepassing bij het beoordelen van een fonds, zoals het historisch rendement, de deskundigheid van de fondsbeheerder of de volatiliteit. Maar de kosten van een beleggingsproduct zijn het sterkst van invloed op het
toekomstige rendement.

Schrikt u ook van de kosten bij uw bank? Kijk is op MeDirect.be, da’s slim beleggen zonder instapkosten. Met keuze uit meer dan 500 fondsen, kant-en-klare Modelportefeuilles
en Vermogensbeheer dat voor iedereen toegankelijk is. U krijgt nu tijdelijk zelfs tot €500 welkomstpremie.