Vermijd overbodige kosten als u belegt

Bron: MeDirect 21/02/19

Bankiers en makelaars zullen een gedetailleerd kostenoverzicht moeten opsturen van de beleggingen die klanten tijdens het kalenderjaar 2018 in portefeuille hadden. De kosten moeten zowel als percentage van het belegde vermogen worden uitgedrukt als in
absolute bedragen. Daarnaast dient het overzicht ook aan te geven wat de impact van de kosten op het rendement was.

Met name op de lange termijn kan het effect van kosten behoorlijk groot zijn. Het is in feite het omgekeerde van het rente-op-rente effect dat rendementen kan opstuwen. Kosten kunnen het rendement stevig en in toenemende mate drukken, met name op de lange
termijn.

Stel, je investeert €10.000 met een jaarlijks rendement van 10%. Na een jaar heb je dan €11.000. Investeer je die €11.000 vervolgens voor weer een jaar, dan heb je aan het einde van dat tweede jaar €12.100. In het eerste jaar verdien
je dus €1.000, maar in het tweede jaar is dat €1.100. Kijken we naar een termijn van 20 jaar, dan resulteert dit aan het eind van de periode een bedrag van €67.275 euro. Dat is de blauwe lijn in de onderstaande grafiek.

Artikel_Transparantie kosten_Sneeuwbaleffect

Laten we ook kijken naar het effect van kosten. Dat zijn de groene en de rode lijn in de grafiek. De groene staat voor een kostenvoet van 1% en de rode voor 2%. De grafiek laat zien wat het effect is van die twee en hoe groot het verschil tussen de twee
is. Bij 1% kosten is aan het eind van de periode een bedrag van 55.025 euro opgebouwd. Uitgaande van 2% kosten komt er na 20 jaar een bedrag van 44.913 euro uit. Dat is 22.362 euro minder dan in de oorspronkelijke situatie en 10.111 euro minder dan
het geval is met 1% kosten. Dat verschil is even groot als het oorspronkelijk ingelegde bedrag. De grafiek laat duidelijk zien dat de drie lijnen steeds verder uit elkaar gaan lopen naarmate de tijdshorizon langer wordt.

De verhoogde transparantie vindt MeDirect alvast een goede zaak! Al van bij de start in 2013 bewijst de bank dat het anders kan met een breed beleggingsaanbod zonder overbodige kosten: geen instap- en uitstapkosten, gratis beleggingsrekening, geen bewaarloon…

Hoe wordt MeDirect dan wel vergoed? Voor Fondsen en Modelportefeuilles betaalt u enkel de beheersvergoeding van de fondsenbeheerders. Een deeltje daarvan staat de fondsbeheerder af aan MeDirect (retrocessies). En dat is voor hen voldoende! Voor het Online
Vermogensbeheer waarbij de portefeuilles eveneens zijn opgebouwd met fondsen, staat de fondsbeheerder niets af aan MeDirect, maar betaalt u wel een kleine beheersvergoeding van 0,90% rechtstreeks aan MeDirect voor het beheer van uw portefeuille.

Philippe Delva: “Via de fondsenzoeker op de website krijgt u toegang tot gedetailleerde rapporten van de beleggingsfondsen met uitgebreide informatie over de samenstelling, de prestaties, de kosten en de fiscaliteit van elke fonds. Dit is voor iedereen
toegankelijk, u hoeft hiervoor zelfs geen klant te zijn. We vinden het belangrijk dat u bij de evaluatie van beleggingsfondsen alle gegevens voorhanden heeft om een weloverwogen keuze te kunnen maken.”

Door de invoering van de nieuwe MIFID II regels zullen beleggers zich veel bewuster worden van wat ze betalen voor een beleggingsfonds en hoe de kosten zijn opgebouwd. Kosten worden een steeds belangrijker criterium bij het selecteren van een beleggingsfonds.
Er zijn natuurlijk meer criteria van toepassing bij het beoordelen van een fonds, zoals het historisch rendement, de deskundigheid van de fondsbeheerder of de volatiliteit. Maar de kosten van een beleggingsproduct zijn het sterkst van invloed op het
toekomstige rendement.

Schrikt u ook van de kosten bij uw bank? Kijk is op MeDirect.be, da’s slim beleggen zonder instapkosten. Met keuze uit meer dan 500 fondsen, kant-en-klare Modelportefeuilles
en Vermogensbeheer dat voor iedereen toegankelijk is. U krijgt nu tijdelijk zelfs tot €500 welkomstpremie.


Duurzaam beleggen wint aan populariteit

Bron: MeDirect 21/02/19

Ook de particuliere markt geraakt meer en meer overtuigd van duurzaam beleggen. Maar velen staan nog langs de zijlijn. Nochtans zijn er voldoende cijfers die bewijzen dat duurzaam beleggen niet ten koste hoeft te gaan van het rendement.

Beleggers kiezen meer en meer voor duurzaam beleggen omwille van verschillende redenen. Zo is er het ethische aspect om geen bedrijven te steunen die wapens of tabak produceren of de arbeidsomstandigheden van hun werknemers niet respecteren. Daarnaast
kunt u investeren in bedrijven die bezig zijn met nieuwe energiebronnen, gezonde voeding, oplossen van vervuiling of bijdragen aan een duurzamere wereld. Voor heel wat beleggers zijn beide aspecten belangrijk.

Grote, belangrijke professionele partijen zetten meer in op duurzaamheid. In 2018 kwam beleggingsreus BlackRock met een gedetailleerde uiteenzetting van de manier waarop het beleggen volgens ESG criteria invult voor zijn hele fondsenassortiment. Ook de
Nederlandse pensioenbelegger APG kondigde in 2016 aan om duurzaamheid verder te incorporeren in zijn beleggingsbeleid en de effecten daarvan tonen zich al. In het jaarverslag over 2017 stond dat de CO2-impact was afgenomen en de beleggingen in duurzame
energie en andere duurzame projecten juist waren toegenomen. Dat proces is nog volop gaande.

Door de stappen die deze partijen zetten, verandert de vraag vanuit de markt. De beleggingsbeslissingen van zulke grote partijen kunnen uiteindelijk de fondsstromen beïnvloeden. Die verleggen zich naar beleggingsfondsen en –categorieën
die bovengemiddeld scoren op duurzaamheid. Beleggers raken er ook meer van overtuigd dat duurzame beleggingen een goed rendement kunnen opleveren . Slechts een kwart van de mensen wereldwijd denkt nog dat duurzaam beleggen ten koste van de beleggingsresultaten
zal gaan. Dat blijkt uit de Schroders Global Investor Study 2018, een enquête onder meer dan 22.000 beleggers in dertig landen. België telt zelfs maar 19 procent sceptici. Toch heeft in ons land maar de helft van de beleggers de laatste
vijf jaar meer geld duurzaam geïnvesteerd, terwijl het aandeel wereldwijd op 64 procent zit. Vooral jongere beleggers tussen 18 en 34 jaar hebben er het meest belangstelling voor. Maar het ontbreekt velen aan informatie en kennis om de stap te
zetten naar duurzaam beleggen.

Morningstar, het wereldwijde onderzoeksbureau, vergelijkt via 20 indices hoe duurzame beleggingen het doen ten opzichte van traditionele. We pikken er twee uit. Vanaf de startdatum in december 2009 tot eind van 2017 heeft de Morningstar Europe Sustainability
Index (met duurzame Europese bedrijven) een gemiddeld jaarlijks rendement van 9,1% geboekt. Dat is beter dan de conventionele Morningstar Europe Large-Mid Cap Index (met traditionele grote en middelgrote Europese bedrijven), die 8,7 procent haalde. 

durzaam-fondsen 

Rendementscijfers van Morningstar, maar ook andere studies, tonen aan dat duurzaam beleggen exta rendement kan opleveren. Het is een misvatting dat duurzaamheid bij beleggen ten koste gaat van het rendement. Want bedrijven die goed presteren op het gebied
van milieu, sociaal beleid of ondernemingsbestuur, boeken niet zelden ook een hoger financieel rendement. Gemiddeld genomen is hun volatiliteit lager en zijn de uitschieters naar beneden (maximum drawdown) kleiner. Er lijkt dus een verband te zijn
tussen goede duurzaamheidsprestaties en de factor kwaliteit.

Starten met duurzaam beleggen? Ontdek onze “Top 5 Duurzame Fondsen”.
En u ontvangt nu tijdelijk zelfs tot €500 welkomstpremie.