Picture your Future. Save for it by earning 1.5% on a 1-year Term Deposit Account! Learn more.

Hoe selecteer ik een mixfonds? 10 belangrijke vragen en antwoorden

Bron: Morningstar, 05/01/18

Zelf beleggen voor een goede oude dag is immers een verantwoordelijkheid die niet licht genomen dient te worden. Voor al die mensen die hier tegenop zien, een gebrek aan tijd of aan kennis hebben, kunnen mixfondsen uitkomst bieden.

Hoewel een mixfonds veel eenvoud en gemak biedt, kan het selecteren van een goed en passend mixfonds nog een lastig karwei zijn. Morningstar helpt de belegger met de volgende tien vragen op weg.

1. Wat is mijn risicoprofiel?
Allereerst is het belangrijk om te weten hoeveel risico je als belegger aankunt. Een belangrijke factor is de financiële situatie nu en in de toekomst. Welke potjes zijn er bijvoorbeeld naast deze beleggingsportefeuille nog om tijdens het pensioen van te leven. Daarnaast is een goede inschatting van het gewenste inkomen tijdens het pensioen belangrijk.

Voor de opbouw van pensioeninkomen zal over het algemeen een lager risico gewenst zijn dan voor een tweede huis. Ook risicotolerantie is belangrijk. De financiële situatie staat wellicht een hoog risico toe, maar als een belegger daardoor ’s nachts wakker ligt, is een lager risicoprofiel aan te raden.

2. Wat voor mixfonds past bij mijn risicoprofiel?
Gebaseerd op het risicoprofiel kan een keuze worden gemaakt voor een categorie waar mixfondsen op basis van hun risico worden ingedeeld: defensief, neutraal of offensief. Een defensief mixfonds zal veel meer beleggen in obligaties dan in aandelen, bijvoorbeeld in een verhouding van 20% om 80%. Voor een offensief mixfonds geldt eerder een omgekeerde verhouding, terwijl een neutraal mixfonds daar eerder tussen inzit met een 50/50 verhouding.

De belegger die niet te voorzichtig hoeft te beleggen, kan ook kiezen voor de categorie met een variabele assetmix, de beheerder van het mixfonds is dan (binnen bepaalde bandbreedtes) vrij om te beslissen hoeveel hij op een bepaald moment in aandelen of obligaties belegd.

3. Waarin beleggen deze mixfondsen?
De keuze voor een categorie is een eerste stap, maar nog lang niet het halve werk, want binnen een categorie zijn nog voldoende smaken te vinden. Het is dus zaak om te controleren hoe een mixfonds het vermogen spreidt over bijvoorbeeld aandelen en obligaties. En hoe wordt er binnen deze twee categorieën weer belegd? Worden daarnaast contanten aangehouden en zijn er posities in bijvoorbeeld vastgoed of grondstoffen?

4. Kan en wil ik valutarisico lopen?
Valuta’s zijn lastig te voorspellen. Ze kunnen mogelijk rendement toevoegen, al zijn de resultaten hier in het verleden wisselend. Aan de andere kant is het zeker dat ze bijdragen aan een hoger risico, in de vorm van grotere bewegelijkheid van de rendementen. Een belegger die zekerheid wenst, kiest voor een mixfonds dat alleen in Europa belegt of een dat weliswaar wereldwijd belegt, maar het valutarisico (volledig) afdekt.

5. Komt het historisch rendement overeen met mijn verwachtingen?
Historisch rendement is een slechte voorspeller voor toekomstige opbrengst. Maar toch kan het historisch rendement inzicht geven in de mate waarin een fondsbeheerder zich in het verleden van zijn taak gekweten heeft. Het verleden kan ook iets zeggen over de beleggingsmix in de toekomst. Gegevens over historische rendementen in combinatie met risico uit het verleden kunnen ook waardevolle informatie zijn. Als een mixfonds in het verleden meer dan andere vergelijkbare fondsen in aandelen heeft belegd, dan zou daar ook een hoger historisch rendement tegenover moeten staan. Meer aandelen in het fonds betekent in de regel ook meer risico.

6. Heeft de vlag de lading gedekt?
Mixfondsen mogen dan bekend staan als defensief, offensief of neutraal, belangrijk is om te weten of deze indeling klopt met de praktijk. Komen de risico’s uit het verleden overeen met het risicopredicaat? En bovendien, komt het risicoplaatje van het mixfonds (bijvoorbeeld volatiliteit en maximaal verlies) wel overeen met het risicoprofiel dat de belegger zichzelf toedicht?

7. Actief of passief?
Steeds vaker bestaan mixfondsen niet meer uit individuele effecten of actief beheerde beleggingsfondsen, maar heeft de belegger ook de keuze uit mixfondsen die beleggen in passieve indexvolgers. De keuze tussen actief en passief is een belangrijke. Wie kiest voor actief beheer rekent erop dat een fonds het beter doet dan vergelijkbare fondsen en/of de markt(indices). Kiezen voor indexfondsen of trackers betekent lagere kosten in vergelijking met actief beheerde fondsen en de zekerheid van een rendement gelijk is aan dat van de (gevolgde) index minus de kosten.

8. Wat zijn de kosten?
Kosten zijn een van de weinige zaken die een belegger zelf in de hand heeft en van wezenlijke invloed zijn op het rendement. Een verschil in kosten van bijvoorbeeld 0,25% lijkt niet veel, maar werkt op lange termijn zeer sterk door in het rendement. Betaal dus niet te veel voor een mixfonds, al zijn kosten niet de enige bepalende factor in de keuze voor een passend mixfonds.

9. Wordt het mixfonds beheerd door een capabel team?
De kwaliteiten van het beheerteam zijn vaak moeilijk in te schatten, maar daarmee niet minder belangrijk. Wie staan er aan het roer van het fonds? Een team van beheerders, analisten en/of strategen zou duidelijk de voorkeur genieten, omvang en ervaring van het team spelen hierbij een belangrijke rol.

10. Zijn mixfondsen een specialiteit van het fondshuis?
Fondshuizen die mixfondsen aanbieden omdat ze daar goed in zijn, hebben een streepje voor. Hoewel moeilijk meetbaar, kan bijvoorbeeld gekeken worden hoe lang een fondshuis al actief is met mixfondsen. Een goede en uitvoerige informatievoorziening aan beleggers kan een indicatie zijn dat het fondshuis mixfondsen belangrijk vindt binnen het productaanbod.

Ruime keuze aan gemengde fondsen (mixfondsen bij MeDirect).

Via onze fondsenzoeker en handige filtermogelijkheden kunt u heel eenvoudig zoeken op naam, ISIN nummer of gewoon ‘gemengde fondsen’ selecteren in de categorieën.

Of u bekijkt even onze ‘Top 5 Gemengde Fondsen‘ die recent nog werd vernieuwd.

Share on facebook
Share on linkedin
Share on facebook
Share on linkedin
Alle nieuwsartikels

Beleg in de wereld van morgen, beleg in megatrends!

Onze wereld verandert voortdurend. Allerlei nieuwigheden spelen in op onze levensstijl en beïnvloeden onze toekomst op een positieve manier. Die nieuwigheden ontwikkelen zich tot megatrends:

Alle nieuwsartikels

Opkomende markten: terug in de gunst? 

Nu de inflatiepiek waarschijnlijk achter ons ligt en de Chinese economie in versneld tempo weer aantrekt, trekken de opkomende markten opnieuw de belangstelling van beleggers.