Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II RT
Compartiment van Flossbach von Storch (FCP gedomicilieerd te Luxemburg)
Fonds is de populaire naam voor ICB (Instelling voor Collectieve Belegging). Een ICB is een instelling die het ingebrachte geld van verschillende beleggers samenbrengt en investeert in diverse beleggingsmogelijkheden, zoals aandelen, obligaties, cash enz. met risicospreiding als gevolg.
U moet de KIID en prospectus lezen en beoordelen voordat u overgaat tot een belegging. De KIID geeft de doelstellingen, het beleggingsbeleid, risico’s en voordelen, kosten en prestaties uit het verleden van het fonds.
Bron NAV www.beama.be
KENMERKEN
WETTELIJKE DOCUMENTEN
PRESTATIES
ANALYSE

Fonds omschrijving

Category: FCP

De doelstelling van het beleggingsbeleid van Flossbach von Storch Multiple Opportunities II ("het deelfonds") is, met inachtneming van het beleggingsrisico, het behalen van een redelijke waardetoename van de valuta van het deelfonds. De beleggingsstrategie wordt op basis van de fundamentele analyse van de globale financiële markten bepaald. Het deelfonds belegt zijn vermogen in allerlei soorten effecten, waaronder aandelen, rente, geldmarktinstrumenten, certificaten, andere gestructureerde producten (bijv. aandelenleningen, warrantleningen, converteerbare leningen), doelfondsen, derivaten, liquide middelen en vastetermijndeposito's. Maximaal 20 % van het nettodeelfondsvermogen mag indirect in edelmetalen worden belegd. De belegging in een ander fonds mag niet meer bedragen dan 10 % van het vermogen van het deelfonds. Ter dekking of stijging van het vermogen mag het deelfonds financiële instrumenten inzetten waarvan de waarde afhangt van toekomstige prijzen van andere vermogenswaarden ("derivaten"). Uitgebreide informatie over de eerder genoemde alsook eventuele verdere beleggingsmogelijkheden van het Fonds kunt u vinden in het actuele verkoopprospectus. Met uitzondering van 24 en 31 december kunnen beleggers hun aandelen in principe op elke Luxemburgse bankwerkdag laten inkopen. De inkoop van de aandelen kan worden opgeschort, wanneer dit met inachtneming van de beleggersbelangen noodzakelijk blijkt door uitzonderlijke omstandigheden. Onder bepaalde omstandigheden is dit fonds niet geschikt voor beleggers die hun geld binnen een periode van 5 jaar willen terugtrekken uit het fonds. Dit fonds betaalt geen opbrengsten aan de beleggers uit maar belegt deze opnieuw.

Risicoprofiel
Belangrijke risico’s die niet voldoende in het profiel worden weerspiegeld:

Kredietrisico
Het fonds kan beleggen in obligaties en/of aandelen. De emittenten van deze obligaties en/of aandelen kunnen insolvabel worden waardoor de waarde van de obligaties of aandelen volledig of deels verloren kan gaan.
Liquiditeitsrisico
Het fonds kan beleggen in effecten die nietvlot verhandeld worden op een beurs of soortgelijke markt.
Tegenpartijrisico
Indien een contractpartner van een fonds insolvabel wordt, kan hij openstaande vorderingen van het fonds niet meer, of slechts gedeeltelijk, betalen.
Derivatenrisico’s
Het fonds mag derivatentransacties afsluiten. De hogere winstkansen die zo ontstaan, gaan gepaard met grotere risico’s op verlies.
Operationeel risico
Dit risico houdt verband met storingen in de systemen en processen.

Alle verdere risico’s verbonden aan dit fonds verneemt u via het prospectus.
Morningstar Rating:
Brons
Brons
Risico- en opbrengstprofiel
1
2
3
4
5
6
7
Lager Risico
Mogelijk lagere
opbrengsten
Hoger Risico
Mogelijk hogere
opbrengsten
KENMERKEN
Slotkoers 27/09/2021 166,93
Morningstar categorie EUR Flexibel - Wereldwijd
Valuta EUR
Distributie status Kapitalisatie
ISIN LU1038809395
Oprichtingsdatum 04/04/2014
Einddatum Onbeperkt
Management strategie (vs benchmark) Actief
Minimum instap bedrag 100,00 EUR
Vergoedingen en kosten
Instapkosten Geen
Instaptaks Geen
Bewaarloon Geen
Meerwaardetaks
Neen
Roerende voorheffing op dividend N.V.T
Verkoopkosten Geen
Uitstaptaks Geen
Lopende kosten 1,63% waarvan 0,60% wordt betaald aan MeDirect.
Fondshuis
Adres Flossbach von Storch Invest S.A. 6, Avenue Marie-Thérèse Luxembourg L-2132 Luxembourg
Naam manager Bert Flossbach
Aanvangsdatum van manager 01/10/2013
Website www.fvsinvest.lu
Totale netto activa (milj.) 13 864,73 EUR (31/08/2021)
UCITS Ja
Beheerder DZ PRIVATBANK SA

Wettelijk document

Het is mogelijk dat dit fonds swing pricing toepast. Gelieve het prospectus te consulteren voor meer informatie.
Indien u een klacht heeft, kan u zich wenden tot de klachtendienst van MeDirect, Keizerinlaan 66, 1000 Brussel of via [email protected] of naar Ombudsfin, Ombudsman in financiële geschillen, North Gate II, Koning Albert II – laan 8 bus 2, 1000 Brussel of via [email protected]

Rendement

Rendementen en de evolutie van de NIW uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. Beleggen in financiële markten en effecten brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. Beleggingsverliezen kunnen voorkomen en investeerders kunnen een deel of zelfs al hun beleggingen in het fonds verliezen.
Verkoopkosten (zoals in- en uitstapkosten) en taksen zijn niet opgenomen in de berekening van de resultaten in het verleden. Beheerskosten, administratiekosten en andere kosten die uit de activa van het fonds worden genomen worden mee verrekend en zijn reeds opgenomen in de NIW.
Geannualiseerde rendementen in EUR
PeriodeGeannualiseerd rendementDatum
1 jaar9,86%24/09/2021
3 jaar8,09%24/09/2021
5 jaar6,00%24/09/2021
Sinds de lancering8,46%24/09/2021
Cumulatieve rendementen in EUR
Rendement
sinds 01/01/20217,24
1 maand-1,87
3 maanden-0,26
6 maanden5,39
Kwartaalrendement
K 1K 2K 3K 4
20212,42%5,87%--
2020-8,00%5,63%5,23%1,48%
20199,74%2,09%3,13%3,88%
2018-3,49%1,72%2,08%-5,31%
20173,22%-1,00%0,65%2,86%

Analyse

Assetverdeling %
% Lang% Kort% Netto activa
Aandeel81,13%0,00%81,13%
Obligatie0,00%0,00%0,00%
Cash9,29%0,00%9,29%
Overige9,58%0,00%9,58%
Risico versus rendement
Risicometing1 jaar3 jaar5 jaar
Standaarddeviatie
6,138,807,67
Sharpe Ratio
1,621,060,91
Sortino-ratio
3,641,681,47
Positieve maanden9,0026,0041,00
Negatieve maanden3,0010,0019,00
Slechtste maand-1,85-6,68-6,68
Regio's
Regio%
VS47,03
Eurozone9,64
Europa - ex Euro9,00
Verenigd Koninkrijk5,35
Azië - opkomend3,90
Canada3,86
Midden-Oosten1,53
Azië - ontwikkeld0,82
Sectorweging
Sector% van aandeel
Defensieve consumptiegoederen
13,66
Communicatiediensten12,79
Technologie11,52
Financiële diensten11,30
Gezondheidszorg10,56
Industrie7,53
Grondstoffen6,94
Cyclische consumptiegoederen
6,37
Vastgoed0,46
Top 10 posities
HoldingSectorLand% van activa
Invesco Physical Gold ETC Ireland9,58
Alphabet Inc Class A CommunicatiedienstenUnited States4,87
Nestle SA Defensieve consumptiegoederenSwitzerland3,73
Berkshire Hathaway Inc Class B Financiële dienstenUnited States3,13
3M Co IndustrieUnited States2,96
Facebook Inc Class A CommunicatiedienstenUnited States2,84
Unilever PLC Defensieve consumptiegoederenUnited Kingdom2,79
Reckitt Benckiser Group PLC Defensieve consumptiegoederenUnited Kingdom2,56
Pinterest Inc CommunicatiedienstenUnited States2,38
Johnson & Johnson GezondheidszorgUnited States2,24
Het is mogelijk dat sommige fondsen die in de portefeuille zijn opgenomen niet in België worden aangeboden. Gelieve onze klantendienst te contacteren voor verdere informatie.
Rangschikking binnen de Morningstar categorie
Rangschikking1 jaar2 jaar3 jaar5 jaar
Beste 25%
Categorie bovengemiddeld
Categorie benedengemiddeld
Slechtste 25%
Morningstar style box
Style Box voor Aandelen
Groot
Grootte
Midden
Klein
Waarde
Gemengd
Groei
Stijl
Style box voor obligaties
Groot
Rentegevoeligheid
Midden
Klein
Waarde
Gemengd
Groei
Kredietkwaliteit
U moet de KIID en prospectus lezen en beoordelen voordat u overgaat tot een belegging.