Fundsmith Equity Fund Sicav R EUR Acc
Compartiment van FUNDSMITH EQUITY FUND FEEDER (SICAV gedomicilieerd te Luxemburg)
Fonds is de populaire naam voor ICB (Instelling voor Collectieve Belegging). Een ICB is een instelling die het ingebrachte geld van verschillende beleggers samenbrengt en investeert in diverse beleggingsmogelijkheden, zoals aandelen, obligaties, cash enz. met risicospreiding als gevolg.
U moet de KIID en prospectus lezen en beoordelen voordat u overgaat tot een belegging. De KIID geeft de doelstellingen, het beleggingsbeleid, risico’s en voordelen, kosten en prestaties uit het verleden van het fonds.
Bron NAV www.beama.be
KENMERKEN
WETTELIJKE DOCUMENTEN
PRESTATIES
ANALYSE

Fonds omschrijving

Category: SICAV

Het doel van het fonds is waardegroei over een lange termijn, door te beleggen in aandelen van bedrijven over de hele wereld. De aanpak van het fonds is die van een langetermijnbelegger in zelf gekozen aandelen van bedrijven, zonder gebruik te maken van handelsstrategieën op korte termijn. Het fonds hanteert strikte beleggingscriteria bij de selectie van effecten voor zijn beleggingsportefeuille, door te beleggen in bedrijven: die een hoog rendement op het ingezette werkkapitaal kunnen aanhouden; waarvan de concurrentievoordelen moeilijk na te bootsen zijn; die ook zonder aanzienlijke financiële hefboom rendement opleveren; met een hoge zekerheid van groei uit de herinvestering van hun kasstromen tegen hoge rendementen; die opgewassen zijn tegen veranderingen, vooral technologische vernieuwingen; waarvan de waardering aantrekkelijk wordt geacht; Het fonds volgt geen specifieke benchmark. Het fonds zal niet beleggen in derivaten en zal geen valutarisico's afdekken. Behalve voor het liquiditeitsbeheer op korte termijn zal het fonds geen geld lenen. Beleggers of geïnteresseerde beleggers kunnen op verzoek inschrijven op aandelen of hun aandelen verzilveren. Er wordt elke werkdag (die een werkdag is in Luxemburg) in aandelen gehandeld, tot 13.00 uur (het afsluittijdstip) (CET). De prijs van alle transacties zal worden vastgesteld op basis van de intrinsieke waarde (“IW”) van het fonds die wordt berekend om 13.00 uur CET. (CET). Voor de Kapitalisatieaandelen worden de dividenden herbelegd in het fonds. Voor de Uitkeringsaandelen worden de dividenden aan u uitgekeerd uit het fonds. Aanbeveling: Dit fonds belegt voor de lange termijn en is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen.

Risicoprofiel
Belangrijke risico’s die niet voldoende in het profiel worden weerspiegeld:

Wisselkoersrisico
Het fonds kan negatief worden beïnvloed door wisselkoersschommelingen.
Operationeel risico
Dit risico houdt verband met storingen in de systemen en processen.
Concentratierisico
Het fonds heeft een hoger risico omdat het belegt in één land.

Alle verdere risico’s verbonden aan dit fonds verneemt u via het prospectus.
Morningstar Rating:
Zilver
Zilver
Risico- en opbrengstprofiel
1
2
3
4
5
6
7
Lager Risico
Mogelijk lagere
opbrengsten
Hoger Risico
Mogelijk hogere
opbrengsten
KENMERKEN
Slotkoers 30/09/2020 42,62
Morningstar categorie Aandelen Large-Cap Wereldwijd Groei
Valuta EUR
Distributie status Kapitalisatie
ISIN LU0690374615
Oprichtingsdatum 02/11/2011
Einddatum Onbeperkt
Management strategie (vs benchmark) Actief
Minimum instap bedrag 100,00 EUR
Vergoedingen en kosten
Instapkosten Geen
Instaptaks Geen
Bewaarloon Geen
Meerwaardetaks
Neen
Roerende voorheffing op dividend N.V.T
Verkoopkosten Geen
Uitstaptaks 1,32 (max. 4 000,00 EUR per fonds)
Lopende kosten 1,62% waarvan 0,55% wordt betaald aan MeDirect.
Fondshuis
Address Fundsmith LLP Fundsmith LLP 33 Cavendish Square London W1G 0PW United Kingdom
Naam manager Terry Smith
Aanvangsdatum van manager 02/11/2011
Website www.fundsmith.co.uk
Totale netto activa (milj.) - (31/08/2020)
UCITS Ja
Beheerder State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch

Wettelijk document

Het is mogelijk dat dit fonds swing pricing toepast. Gelieve het prospectus te consulteren voor meer informatie.
Indien u een klacht heeft, kan u zich wenden tot de klachtendienst van MeDirect, Keizerinlaan 66, 1000 Brussel of via complaints@medirect.be of naar Ombudsfin, Ombudsman in financiële geschillen, North Gate II, Koning Albert II – laan 8 bus 2, 1000 Brussel of via ombudsman@ombudsfin.be

Rendement

Rendementen en de evolutie van de NIW uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. Beleggen in financiële markten en effecten brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. Beleggingsverliezen kunnen voorkomen en investeerders kunnen een deel of zelfs al hun beleggingen in het fonds verliezen.
Verkoopkosten (zoals in- en uitstapkosten) en taksen zijn niet opgenomen in de berekening van de resultaten in het verleden. Beheerskosten, administratiekosten en andere kosten die uit de activa van het fonds worden genomen worden mee verrekend en zijn reeds opgenomen in de NIW.
Geannualiseerde rendementen in EUR
PeriodeGeannualiseerd rendementDatum
1 jaar8,96%29/09/2020
3 jaar14,18%29/09/2020
5 jaar15,32%29/09/2020
Sinds de lancering17,73%29/09/2020
Cumulatieve rendementen in EUR
Rendement
sinds 01/01/20205,29
1 maand-0,43
3 maanden7,49
6 maanden21,54
Kwartaalrendement
K 1K 2K 3K 4
2020-11,63%12,09%--
201920,05%2,89%2,32%4,30%
2018-3,67%10,86%5,18%-10,61%
20178,24%1,96%-0,65%6,82%
2016-0,84%3,99%3,40%2,13%

Assetverdeling %
% Lang% Kort% Netto activa
Aandeel97,71%0,00%97,71%
Obligatie0,00%0,00%0,00%
Cash2,29%0,00%2,29%
Overige0,00%0,00%0,00%
Risico versus rendement
Risicometing1 jaar3 jaar5 jaar
Standaarddeviatie
19,1215,2713,73
Sharpe Ratio
0,940,891,09
Sortino-ratio
1,541,381,81
Positieve maanden8,0026,0042,00
Negatieve maanden3,009,0017,00
Slechtste maand-7,87-7,87-7,87
Regio's
Regio%
VS65,66
Verenigd Koninkrijk14,87
Eurozone9,15
Europa - ex Euro8,04
Sectorweging
Sector% van aandeel
Defensieve consumptiegoederen
31,02
Gezondheidszorg25,11
Technologie16,91
Industrie8,63
Financiële diensten8,51
Communicatiediensten4,20
Cyclische consumptiegoederen
3,33
Top 10 posities
HoldingSectorLand% van activa
Microsoft Corp TechnologieUnited States7,71
Novo Nordisk A/S B GezondheidszorgDenmark5,05
Philip Morris International Inc Defensieve consumptiegoederenUnited States4,83
PayPal Holdings Inc Financiële dienstenUnited States4,66
The Estee Lauder Companies Inc Class A Defensieve consumptiegoederenUnited States4,27
Facebook Inc A CommunicatiedienstenUnited States4,20
Intuit Inc TechnologieUnited States4,01
IDEXX Laboratories Inc GezondheidszorgUnited States3,98
McCormick & Co Inc Non-Voting Defensieve consumptiegoederenUnited States3,93
PepsiCo Inc Defensieve consumptiegoederenUnited States3,91
Het is mogelijk dat sommige fondsen die in de portefeuille zijn opgenomen niet in België worden aangeboden. Gelieve onze klantendienst te contacteren voor verdere informatie.
Rangschikking binnen de Morningstar categorie
Rangschikking1 jaar2 jaar3 jaar5 jaar
Beste 25%
Categorie bovengemiddeld
Categorie benedengemiddeld
Slechtste 25%
Morningstar style box
Style Box voor Aandelen
Groot
Grootte
Midden
Klein
Waarde
Gemengd
Groei
Stijl
U moet de KIID en prospectus lezen en beoordelen voordat u overgaat tot een belegging.