DPAM HORIZON B Balanced Strategy B
Compartiment van DPAM Horizon B (SICAV gedomicilieerd te België)
KENMERKEN
WETTELIJKE DOCUMENTEN
PRESTATIES
ANALYSE

Fonds omschrijving

Category: SICAV

Doelstelling Doelstelling van het compartiment is om de beleggers via een actief portefeuillebeheer een gematigde meerwaarde op middellange en lange termijn op de belegging te laten realiseren door te beleggen in effecten met een aandelenkarakter en/of schuldinstrumenten van emittenten over de hele wereld. Beleggingsbeleid Het compartiment belegt voornamelijk (zonder enige sectorspecifieke of geografische beperking) in obligatieen aandelenbeleggingsfondsen (Icb's in effecten en/of andere Icb's) en accessoir in andere beleggingsfondsen (Icb's in effecten en/ of andere Icb's).Het compartiment mag ook rechtstreeks of onrechtstreeks in aandelen, obligaties of andere schuldinstrumenten (ten belope van max.20% van zijn netto actief). Het compartiment beoogt zijn beleggingen (rechtstreeks of onrechtreeks) in aandelen of andere effecten met aandelenkarakter ten belope van ongeveer 60% van zijn netto actief te beperken De fondsbeheerder werkt met fondsen van Petercam en fondsen van derden die worden geselecteerd op basis van een kwalitatieve analyse waarin vijf onderwerpen centraal staan: filosofie en investeringsproces, performance, risico's, transparantie en kosten. Inschrijving/terugbetaling Elk verzoek om inschrijving op/terugbetaling van rechten van deelneming kan elke werkdag vóór 12.00 uur (Belgische tijd) worden ingediend bij Petercam NV of bij Caceis Belgium NV. Soorten rechten van deelneming Nietdividendgerechtigde kapitalisatieaandelen. Alle door het fonds verkregen inkomsten worden herbelegd. Derivaten Het fonds kan naar eigen keuze gebruikmaken van derivaten (zoals opties en/of termijncontracten ('futures' en/of 'forwards')), niet alleen om de beleggingsdoelstellingen te verwezenlijken, maar ook om risico's af te dekken (hoofdzakelijk hedging van of blootstelling aan rente en kredietrisico's). Beleggingshorizon Dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen vier jaar op te nemen.

Morningstar Rating:
Risico- en opbrengstprofiel
1
2
3
4
5
6
7
Lager Risico
Mogelijk lagere
opbrengsten
Hoger Risico
Mogelijk hogere
opbrengsten
KENMERKEN
Slotkoers 12/02/2020171,99
Morningstar categorieEUR Neutraal - Wereldwijd
ValutaEUR
Distributie statusKapitalisatie
ISINBE6227494943
Oprichtingsdatum02/11/2011
Minimum instap bedrag1.00 EUR
Vergoedingen en kosten
InstapkostenGeen
Transactiekosten (Kopen)Geen
BewaarloonGeen
VerkoopkostenGeen
Transactiekosten(Verkopen)Geen
Lopende kosten1,36% waarvan 0,50% wordt betaald aan MeDirect.
Fondshuis
AddressDegroof Petercam Asset Management S.A. rue Guimard 16-18 Bruxelles 1040 Belgium
Naam managerRudy Glorieux
Aanvangsdatum van manager22/01/2018
Websitehttps://funds.degroofpetercam.com/
Totale netto activa (milj.)1,134.22 EUR (31/01/2020)
UCITSJa
BeheerderCACEIS Belgium

Rendement

Rendementen en de evolutie van de NIW uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. Beleggen in financiële markten en effecten brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. Beleggingsverliezen kunnen voorkomen en investeerders kunnen een deel of zelfs al hun beleggingen in het fonds verliezen.
Verkoopkosten (zoals in- en uitstapkosten) en taksen zijn niet opgenomen in de berekening van de resultaten in het verleden. Beheerskosten, administratiekosten en andere kosten die uit de activa van het fonds worden genomen worden mee verrekend en zijn reeds opgenomen in de NIW.
Geannualiseerde rendementen in EUR
PeriodeGeannualiseerd rendementDatum
1 jaar14.95%12/02/2020
3 jaar6.28%12/02/2020
5 jaar5.06%12/02/2020
Sinds de lancering6.77%12/02/2020
Cumulatieve rendementen in EUR
Rendement
sinds 01/01/20203.52%
1 maand2.51%
3 maanden5.29%
6 maanden10.39%
Kwartaalrendement
K 1K 2K 3K 4
2020----
20198.10%1.96%3.25%2.97%
2018-1.71%1.61%1.13%-7.18%
20173.35%0.25%1.52%1.85%
2016-1.70%1.07%3.31%2.12%
Dividend
Geen data beschikbaar

Assetverdeling %
% Lang% Kort% Netto activa
Aandeel48.11%0.13%47.97%
Obligatie44.14%0.27%43.87%
Cash7.29%0.35%6.95%
Overige1.22%0.01%1.21%
Risico versus rendement
Risicometing1 jaar3 jaar5 jaar
Standaarddeviatie
4.785.816.57
Sharpe Ratio
2.651.060.76
Sortino-ratio
5.121.661.17
Positieve maanden10.0025.0039.00
Negatieve maanden2.0011.0021.00
Slechtste maand-2.49-4.12-4.55
Regio's
Regio%
VS20.77
Eurozone12.98
Europa - ex Euro3.83
Verenigd Koninkrijk3.78
Japan2.36
Azië - opkomend2.03
Azië - ontwikkeld1.11
Latijns-Amerika0.56
Afrika0.24
Europe - opkomend0.21
Canada0.09
Midden-Oosten0.06
Australazië0.05
Sectorweging
Sector% van aandeel
Technologie9.02
Financiële diensten6.79
Industrie6.11
Gezondheidszorg5.92
Cyclische consumptiegoederen5.26
Defensieve consumptiegoederen5.00
Vastgoed3.25
Grondstoffen2.59
Energie1.57
Communicatiediensten1.46
Nutsbedrijven1.04
Top 10 posities
HoldingSectorLand% van activa
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable P Luxembourg11.06
DPAM Capital B Eqs USBehvrlVal P EUR Cap Belgium8.08
DPAM INVEST B Equities World Sust P Cap Belgium5.89
DPAM INVEST B Bonds Eur P Cap Belgium4.89
DPAM Capital B Eqs US Idx P EUR Cap Belgium4.45
United States Treasury Notes 3.12% United States4.45
DPAM L Bonds Universalis Uncons P Luxembourg3.94
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust P EUR Luxembourg3.11
DPAM HORIZON B Bds Gl Inf Lk P EUR Hdg Belgium3.10
United States Treasury Notes 2.75% United States3.02
Rangschikking binnen de Morningstar categorie
Rangschikking1 jaar2 jaar3 jaar5 jaar
Beste 25%
Categorie bovengemiddeld
Categorie benedengemiddeld
Slechtste 25%
Morningstar style box
Style Box voor Aandelen
Groot
Grootte
Midden
Klein
Waarde
Gemengd
Groei
Stijl
Style box voor obligaties
Groot
Rentegevoeligheid
Midden
Klein
Waarde
Gemengd
Groei
Kredietkwaliteit
171.99
Slotkoers
U moet de KIID en prospectus lezen en beoordelen voordat u overgaat tot een belegging.