DPAM HORIZON B Balanced Strategy B
Compartiment van DPAM Horizon B (SICAV gedomicilieerd te België)
Fonds is de populaire naam voor ICB (Instelling voor Collectieve Belegging). Een ICB is een instelling die het ingebrachte geld van verschillende beleggers samenbrengt en investeert in diverse beleggingsmogelijkheden, zoals aandelen, obligaties, cash enz. met risicospreiding als gevolg.
U moet de KIID en prospectus lezen en beoordelen voordat u overgaat tot een belegging. De KIID geeft de doelstellingen, het beleggingsbeleid, risico’s en voordelen, kosten en prestaties uit het verleden van het fonds.
Bron NAV www.beama.be
KENMERKEN
WETTELIJKE DOCUMENTEN
PRESTATIES
ANALYSE

Fonds omschrijving

Category: SICAV

Doelstelling Doelstelling van het compartiment is om de beleggers via een actief portefeuillebeheer een gematigde meerwaarde op middellange en lange termijn op de belegging te laten realiseren door te beleggen in effecten met een aandelenkarakter en/of schuldinstrumenten van emittenten over de hele wereld. Beleggingsbeleid Het compartiment belegt voornamelijk (zonder enige sectorspecifieke of geografische beperking) in obligatieen aandelenbeleggingsfondsen (Icb's in effecten en/of andere Icb's) en accessoir in andere beleggingsfondsen (Icb's in effecten en/ of andere Icb's).Het compartiment mag ook rechtstreeks of onrechtstreeks in aandelen, obligaties of andere schuldinstrumenten (ten belope van max.20% van zijn netto actief). Het compartiment beoogt zijn beleggingen (rechtstreeks of onrechtreeks) in aandelen of andere effecten met aandelenkarakter ten belope van ongeveer 60% van zijn netto actief te beperken De fondsbeheerder werkt met fondsen van Petercam en fondsen van derden die worden geselecteerd op basis van een kwalitatieve analyse waarin vijf onderwerpen centraal staan: filosofie en investeringsproces, performance, risico's, transparantie en kosten. Inschrijving/terugbetaling Elk verzoek om inschrijving op/terugbetaling van rechten van deelneming kan elke werkdag vóór 12.00 uur (Belgische tijd) worden ingediend bij Petercam NV of bij Caceis Belgium NV. Soorten rechten van deelneming Nietdividendgerechtigde kapitalisatieaandelen. Alle door het fonds verkregen inkomsten worden herbelegd. Derivaten Het fonds kan naar eigen keuze gebruikmaken van derivaten (zoals opties en/of termijncontracten ('futures' en/of 'forwards')), niet alleen om de beleggingsdoelstellingen te verwezenlijken, maar ook om risico's af te dekken (hoofdzakelijk hedging van of blootstelling aan rente en kredietrisico's). Beleggingshorizon Dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen vier jaar op te nemen.

Risicoprofiel
Belangrijke risico’s die niet voldoende in het profiel worden weerspiegeld:

Kredietrisico
Het fonds kan beleggen in obligaties en/of aandelen. De emittenten van deze obligaties en/of aandelen kunnen insolvabel worden waardoor de waarde van de obligaties of aandelen volledig of deels verloren kan gaan.
Derivatenrisico’s
Het fonds mag derivatentransacties afsluiten. De hogere winstkansen die zo ontstaan, gaan gepaard met grotere risico’s op verlies.
Wisselkoersrisico
Het fonds kan negatief worden beïnvloed door wisselkoersschommelingen.

Alle verdere risico’s verbonden aan dit fonds verneemt u via het prospectus.
Morningstar Rating:
Risico- en opbrengstprofiel
1
2
3
4
5
6
7
Lager Risico
Mogelijk lagere
opbrengsten
Hoger Risico
Mogelijk hogere
opbrengsten
KENMERKEN
Slotkoers 25/09/2020 165,87
Morningstar categorie EUR Neutraal - Wereldwijd
Valuta EUR
Distributie status Kapitalisatie
ISIN BE6227494943
Oprichtingsdatum 02/11/2011
Einddatum Onbeperkt
Management strategie (vs benchmark) Actief
Minimum instap bedrag 1,00 EUR
Vergoedingen en kosten
Instapkosten Geen
Instaptaks Geen
Bewaarloon Geen
Meerwaardetaks
Ja, 30% op het obligatiegedeelte van het het fonds
Roerende voorheffing op dividend N.V.T
Verkoopkosten Geen
Uitstaptaks 1,32 (max. 4 000,00 EUR per fonds)
Lopende kosten 1,49% waarvan 0,50% wordt betaald aan MeDirect.
Fondshuis
Address Degroof Petercam Asset Management S.A. rue Guimard 16-18 Bruxelles 1040 Belgium
Naam manager Rudy Glorieux
Aanvangsdatum van manager 22/01/2018
Website https://funds.degroofpetercam.com/
Totale netto activa (milj.) 1 245,48 EUR (31/08/2020)
UCITS Ja
Beheerder -

Wettelijk document

Het is mogelijk dat dit fonds swing pricing toepast. Gelieve het prospectus te consulteren voor meer informatie.
Indien u een klacht heeft, kan u zich wenden tot de klachtendienst van MeDirect, Keizerinlaan 66, 1000 Brussel of via complaints@medirect.be of naar Ombudsfin, Ombudsman in financiële geschillen, North Gate II, Koning Albert II – laan 8 bus 2, 1000 Brussel of via ombudsman@ombudsfin.be

Rendement

Rendementen en de evolutie van de NIW uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. Beleggen in financiële markten en effecten brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. Beleggingsverliezen kunnen voorkomen en investeerders kunnen een deel of zelfs al hun beleggingen in het fonds verliezen.
Verkoopkosten (zoals in- en uitstapkosten) en taksen zijn niet opgenomen in de berekening van de resultaten in het verleden. Beheerskosten, administratiekosten en andere kosten die uit de activa van het fonds worden genomen worden mee verrekend en zijn reeds opgenomen in de NIW.
Geannualiseerde rendementen in EUR
PeriodeGeannualiseerd rendementDatum
1 jaar2,69%24/09/2020
3 jaar3,84%24/09/2020
5 jaar5,12%24/09/2020
Sinds de lancering5,80%24/09/2020
Cumulatieve rendementen in EUR
Rendement
sinds 01/01/2020-0,61
1 maand-1,56
3 maanden2,12
6 maanden16,05
Kwartaalrendement
K 1K 2K 3K 4
2020-11,86%11,04%--
20198,10%1,96%3,25%2,97%
2018-1,71%1,61%1,13%-7,18%
20173,35%0,25%1,52%1,85%
2016-1,70%1,07%3,31%2,12%

Assetverdeling %
% Lang% Kort% Netto activa
Aandeel41,20%0,30%40,90%
Obligatie42,33%0,18%42,14%
Cash16,33%0,69%15,65%
Overige1,32%0,01%1,31%
Risico versus rendement
Risicometing1 jaar3 jaar5 jaar
Standaarddeviatie
12,999,147,97
Sharpe Ratio
0,530,600,69
Sortino-ratio
0,710,820,99
Positieve maanden9,0024,0040,00
Negatieve maanden2,0011,0019,00
Slechtste maand-8,94-8,94-8,94
Regio's
Regio%
VS16,08
Eurozone11,20
Europa - ex Euro4,02
Verenigd Koninkrijk3,39
Japan2,21
Azië - opkomend1,71
Azië - ontwikkeld1,02
Latijns-Amerika0,39
Canada0,19
Afrika0,19
Europe - opkomend0,15
Midden-Oosten0,09
Australazië0,04
Sectorweging
Sector% van aandeel
Technologie8,10
Gezondheidszorg6,17
Industrie5,16
Financiële diensten5,06
Defensieve consumptiegoederen
3,81
Cyclische consumptiegoederen
3,37
Communicatiediensten3,34
Vastgoed2,37
Grondstoffen2,08
Nutsbedrijven0,62
Energie0,52
Top 10 posities
HoldingSectorLand% van activa
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable P Luxembourg10,61
DPAM INVEST B Equities World Sust P Cap Belgium5,67
United States Treasury Notes 3.12% United States4,91
DPAM INVEST B Bonds Eur P Cap Belgium4,81
DPAM L Bonds Universalis Uncons P Luxembourg3,85
DPAM INVEST B Equities Europe Sust P Cap Belgium3,34
United States Treasury Notes 2.75% 31/07/2023United States3,20
DPAM HORIZON B Bds Gl Inf Lk P EUR Hdg Belgium3,14
MS INVF US Advantage Z Luxembourg3,04
DPAM Capital B Eqs USBehvrlVal P EUR Cap Belgium3,03
Het is mogelijk dat sommige fondsen die in de portefeuille zijn opgenomen niet in België worden aangeboden. Gelieve onze klantendienst te contacteren voor verdere informatie.
Rangschikking binnen de Morningstar categorie
Rangschikking1 jaar2 jaar3 jaar5 jaar
Beste 25%
Categorie bovengemiddeld
Categorie benedengemiddeld
Slechtste 25%
Morningstar style box
Style Box voor Aandelen
Groot
Grootte
Midden
Klein
Waarde
Gemengd
Groei
Stijl
U moet de KIID en prospectus lezen en beoordelen voordat u overgaat tot een belegging.