DNCA Invest Eurose Class A shares EUR
Compartiment van DNCA Invest (SICAV gedomicilieerd te Luxemburg)
Fonds is de populaire naam voor ICB (Instelling voor Collectieve Belegging). Een ICB is een instelling die het ingebrachte geld van verschillende beleggers samenbrengt en investeert in diverse beleggingsmogelijkheden, zoals aandelen, obligaties, cash enz. met risicospreiding als gevolg.
U moet de KIID en prospectus lezen en beoordelen voordat u overgaat tot een belegging. De KIID geeft de doelstellingen, het beleggingsbeleid, risico’s en voordelen, kosten en prestaties uit het verleden van het fonds.
Bron NAV www.beama.be
KENMERKEN
WETTELIJKE DOCUMENTEN
PRESTATIES
ANALYSE

Fonds omschrijving

Category: SICAV

Gespreid fonds. Het compartiment tracht over de aanbevolen beleggingstermijn een hoger rendement te realiseren dan de referentie-index 20% Eurostoxx 50 + 80% FTSE MTS Global, berekend met herbelegging van dividenden. De algemene beleggingsstrategie van het compartiment is gericht op het verbeteren van het rendement op een vermogensbelegging door het actief beheer van een portefeuille van aandelen en vastrentende producten in euro's. Het compartiment streeft ernaar een alternatief te bieden voor beleggingen in obligaties en converteerbare obligaties (rechtstreeks of via beleggingsfondsen) en een alternatief voor in euro's uitgedrukte fondsen met kapitaalgarantie. Het compartiment biedt echter geen garantie op het belegde kapitaal. Het compartiment kan op elk moment binnen de volgende limieten beleggen in: - Maximaal 100% van het totale vermogen kan blootgesteld zijn aan vastrentende effecten in euro's, bestaande uit effecten uitgegeven door publieke of private uitgevers, zonder beperkin en ten aanzien van ratings, met inbegrip van effecten zonder rating. - Minimaal 50% van de vastrentende portefeuille van het compartiment dient te bestaan uit effecten die behoren tot de categorie 'investment grade' (d.w.z.die minimaal een kortetermijnrating van A-3 of een langetermijnrating van BBB- van Standard & Poor's of gelijkwaardig hebben). De vermogensbeheerder baseert zijn beleggingsbeslissingen en risicobeoordeling niet uitsluitend op ratings van onafhankelijke kredietbeoordelaars, maar maakt ook gebruik van eigen kredietbeoordelingen. De vastrentende portefeuille van het compartiment kan effecten bevatten die behoren tot de categorie 'speculatief' (d.w.z. niet vallend in de categorie 'investment grade') of die geen rating hebben. De vermogensbeheerder kan tot 5% van het nettovermogen beleggen in noodlijdende effecten. - Maximaal 35% van het nettovermogen in aandelen in euro's van uitgevers in alle marktkapitalisaties, die statutair gevestigd zijn in de lidstaten van de OESO. Beleggingen in aandelen die zijn uitgegeven door uitgevers met een kapitalisatie van minder dan 1 miljard euro, mogen niet meer bedragen dan 5% van het nettovermogen van het compartiment. De duration van de portefeuille van het compartiment is beperkt tot 7 jaar. Het compartiment mag tot 10% van het nettovermogen beleggen in aandelen en/of deelbewijzen in icbe's en/of alternatieve beleggingsfondsen. Om de beleggingsdoelstelling te bereiken kan het compartiment ook beleggen in aandelen of gerelateerde financiële derivaten, en in converteerbare obligaties, warrants en claims waarin derivaten zijn ingesloten, met het oog op het afdekken van of blootstellen aan een renterisico, zonder daarbij te streven naar een te grote blootstelling. Beleggingsregio : Europese Unie. Andere belangrijke informatie: De inkomsten worden gekapitaliseerd. De terugkoop van deelbewijzen/aandelen kan dagelijks worden aangevraagd. Aanbevolen beleggingstermijn: Het compartiment is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 3 jaar op te nemen.

Risicoprofiel
Belangrijke risico’s die niet voldoende in het profiel worden weerspiegeld:

Kredietrisico
Het fonds kan beleggen in obligaties en/of aandelen. De emittenten van deze obligaties en/of aandelen kunnen insolvabel worden waardoor de waarde van de obligaties of aandelen volledig of deels verloren kan gaan.
Liquiditeitsrisico
Het fonds kan beleggen in effecten die nietvlot verhandeld worden op een beurs of soortgelijke markt.
Tegenpartijrisico
Indien een contractpartner van een fonds insolvabel wordt, kan hij openstaande vorderingen van het fonds niet meer, of slechts gedeeltelijk, betalen.
Derivatenrisico’s
Het fonds mag derivatentransacties afsluiten. De hogere winstkansen die zo ontstaan, gaan gepaard met grotere risico’s op verlies.

Alle verdere risico’s verbonden aan dit fonds verneemt u via het prospectus.
Morningstar Rating:
Neutraal
Neutraal
Risico- en opbrengstprofiel
1
2
3
4
5
6
7
Lager Risico
Mogelijk lagere
opbrengsten
Hoger Risico
Mogelijk hogere
opbrengsten
KENMERKEN
Slotkoers 25/09/2020 144,77
Morningstar categorie EUR Behoudend
Valuta EUR
Distributie status Kapitalisatie
ISIN LU0284394235
Oprichtingsdatum 28/09/2007
Einddatum Onbeperkt
Management strategie (vs benchmark) Actief
Minimum instap bedrag 100,00 EUR
Vergoedingen en kosten
Instapkosten Geen
Instaptaks Geen
Bewaarloon Geen
Meerwaardetaks
Ja, 30% op het obligatiegedeelte van het het fonds
Roerende voorheffing op dividend N.V.T
Verkoopkosten Geen
Uitstaptaks 1,32 (max. 4 000,00 EUR per fonds)
Lopende kosten 1,46% waarvan 0,56% wordt betaald aan MeDirect.
Fondshuis
Address DNCA Finance Luxembourg 1, Place d'Armes Luxembourg L-1136 Luxembourg
Naam manager Philippe Champigneulle
Aanvangsdatum van manager 21/06/2007
Website http://www.dncafinance.lu
Totale netto activa (milj.) 3 140,70 EUR (31/08/2020)
UCITS Ja
Beheerder BNP Paribas Securities Services (Lux)

Wettelijk document

Het is mogelijk dat dit fonds swing pricing toepast. Gelieve het prospectus te consulteren voor meer informatie.
Indien u een klacht heeft, kan u zich wenden tot de klachtendienst van MeDirect, Keizerinlaan 66, 1000 Brussel of via complaints@medirect.be of naar Ombudsfin, Ombudsman in financiële geschillen, North Gate II, Koning Albert II – laan 8 bus 2, 1000 Brussel of via ombudsman@ombudsfin.be

Rendement

Rendementen en de evolutie van de NIW uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. Beleggen in financiële markten en effecten brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. Beleggingsverliezen kunnen voorkomen en investeerders kunnen een deel of zelfs al hun beleggingen in het fonds verliezen.
Verkoopkosten (zoals in- en uitstapkosten) en taksen zijn niet opgenomen in de berekening van de resultaten in het verleden. Beheerskosten, administratiekosten en andere kosten die uit de activa van het fonds worden genomen worden mee verrekend en zijn reeds opgenomen in de NIW.
Geannualiseerde rendementen in EUR
PeriodeGeannualiseerd rendementDatum
1 jaar-8,67%25/09/2020
3 jaar-3,23%25/09/2020
5 jaar-0,39%25/09/2020
10 jaar2,29%25/09/2020
Sinds de lancering2,89%25/09/2020
Cumulatieve rendementen in EUR
Rendement
sinds 01/01/2020-10,45
1 maand-1,96
3 maanden-0,73
6 maanden3,99
Kwartaalrendement
K 1K 2K 3K 4
2020-13,45%4,49%--
20193,52%0,59%2,06%1,49%
2018-0,86%-0,99%0,53%-5,17%
20171,73%1,54%1,58%-0,18%
2016-1,78%-1,33%2,72%2,94%

Assetverdeling %
% Lang% Kort% Netto activa
Aandeel26,37%0,00%26,37%
Obligatie61,31%1,85%59,46%
Cash7,26%1,84%5,41%
Overige8,78%0,01%8,76%
Risico versus rendement
Risicometing1 jaar3 jaar5 jaar
Standaarddeviatie
11,887,776,88
Sharpe Ratio
-0,45-0,200,03
Sortino-ratio
-0,49-0,230,04
Positieve maanden7,0020,0036,00
Negatieve maanden4,0015,0023,00
Slechtste maand-10,62-10,62-10,62
Regio's
Regio%
Eurozone23,81
Azië - ontwikkeld2,00
VS0,35
Europa - ex Euro0,11
Verenigd Koninkrijk0,09
Latijns-Amerika0,01
Sectorweging
Sector% van aandeel
Industrie6,47
Financiële diensten3,96
Technologie2,88
Communicatiediensten2,78
Gezondheidszorg2,69
Energie2,24
Cyclische consumptiegoederen
2,06
Grondstoffen0,54
Defensieve consumptiegoederen
0,34
Nutsbedrijven0,14
Vastgoed0,01
Top 10 posities
HoldingSectorLand% van activa
Italy (Republic Of) 2.35% 15/09/2024Italy3,45
Ostrum Trésorerie Plus IC France2,79
Spain (Kingdom of) 1.8% 30/11/2024Spain2,54
Bouygues IndustrieFrance2,19
Sanofi SA GezondheidszorgFrance2,16
STMicroelectronics NV TechnologieSingapore1,97
Total SE EnergieFrance1,95
Credit Agricole SA Financiële dienstenFrance1,88
Orange SA CommunicatiedienstenFrance1,81
Italy (Republic Of) 2.6% 15/09/2023Italy1,78
Het is mogelijk dat sommige fondsen die in de portefeuille zijn opgenomen niet in België worden aangeboden. Gelieve onze klantendienst te contacteren voor verdere informatie.
Rangschikking binnen de Morningstar categorie
Rangschikking1 jaar2 jaar3 jaar5 jaar
Beste 25%
Categorie bovengemiddeld
Categorie benedengemiddeld
Slechtste 25%
Morningstar style box
Style Box voor Aandelen
Groot
Grootte
Midden
Klein
Waarde
Gemengd
Groei
Stijl
U moet de KIID en prospectus lezen en beoordelen voordat u overgaat tot een belegging.