BL-Global Flexible EUR B EUR Acc
Compartiment van BL (SICAV gedomicilieerd te Luxemburg)
Fonds is de populaire naam voor ICB (Instelling voor Collectieve Belegging). Een ICB is een instelling die het ingebrachte geld van verschillende beleggers samenbrengt en investeert in diverse beleggingsmogelijkheden, zoals aandelen, obligaties, cash enz. met risicospreiding als gevolg.
U moet de KIID en prospectus lezen en beoordelen voordat u overgaat tot een belegging. De KIID geeft de doelstellingen, het beleggingsbeleid, risico’s en voordelen, kosten en prestaties uit het verleden van het fonds.
Bron NAV www.beama.be
KENMERKEN
WETTELIJKE DOCUMENTEN
PRESTATIES
ANALYSE

Fonds omschrijving

Category: SICAV

Streven naar een hoger rendement op middellange termijn dan bij een obligatiebelegging in euro. Het compartiment belegt in aandelen, obligaties en geldmarktinstrumenten of in liquide middelen. Het percentage van de portefeuille van het compartiment dat in verschillende instrumenten is belegd, varieert naargelang de valorisatie van de verschillende vermogensklassen en marktomstandigheden. In het kader van de realisatie van zijn doelstelling mag het compartiment maximaal 10% van zijn nettovermogen beleggen in open beleggingsfondsen. Met het oog op hedging of optimalisering van de blootstelling van de portefeuille mag het compartiment tevens een beroep doen op afgeleide producten. De beleggingen worden uitgevoerd zonder geografische, sectorale of monetaire beperking. De obligaties en vergelijkbare waardepapieren mogen worden uitgegeven door bedrijven, overheden of andere instellingen. De portefeuille wordt beheerd op discretionaire basis zonder gebruik te maken van een referentiebenchmark. De valuta van de aandelenklasse is uitgedrukt in EUR. De belegger beschikt over het recht om zijn aandelen op aanvraag in te kopen. Aandelentransacties worden in Luxemburg op elke volledige bankwerkdag uitgevoerd. De belegger wordt erop attent gemaakt dat de mogelijkheid voor de beleggers om de inkoop van zijn aandelen te vragen in uitzonderlijke gevallen kan worden beperkt of opgeschort. Deze aandelen zijn kapitalisatieaandelen. Winst en kapitaalopbrengst worden herbelegd. Dit fonds is mogelijk niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 3 jaar op te nemen.

Risicoprofiel
Belangrijke risico’s die niet voldoende in het profiel worden weerspiegeld:

Kredietrisico
Het fonds kan beleggen in obligaties en/of aandelen. De emittenten van deze obligaties en/of aandelen kunnen insolvabel worden waardoor de waarde van de obligaties of aandelen volledig of deels verloren kan gaan.
Derivatenrisico’s
Het fonds mag derivatentransacties afsluiten. De hogere winstkansen die zo ontstaan, gaan gepaard met grotere risico’s op verlies.
Opkomende marktenrisico
Het fonds zal meer schommelen omdat deze markten doorgaans kleiner, minder liquide en gevoeliger zijn voor economische en politieke factoren.
Event risico
Dit fonds kan negatief beïnvloed worden voor specifieke gebeurtenissen zoals devaluaties of politieke ontwikkelingen.

Alle verdere risico’s verbonden aan dit fonds verneemt u via het prospectus.
Morningstar Rating:
Risico- en opbrengstprofiel
1
2
3
4
5
6
7
Lager Risico
Mogelijk lagere
opbrengsten
Hoger Risico
Mogelijk hogere
opbrengsten
KENMERKEN
Slotkoers 24/09/2021 206,66
Morningstar categorie EUR Flexibel - Wereldwijd
Valuta EUR
Distributie status Kapitalisatie
ISIN LU0211340665
Oprichtingsdatum 04/06/2005
Einddatum Onbeperkt
Management strategie (vs benchmark) Actief
Minimum instap bedrag 100,00 EUR
Vergoedingen en kosten
Instapkosten Geen
Instaptaks Geen
Bewaarloon Geen
Meerwaardetaks
Neen
Roerende voorheffing op dividend N.V.T
Verkoopkosten Geen
Uitstaptaks 1,32 (max. 4 000,00 EUR per fonds)
Lopende kosten 1,40% waarvan 0,63% wordt betaald aan MeDirect.
Fondshuis
Adres BLI - Banque de Luxembourg Investments SA 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg Luxembourg L-2449 Luxembourg
Naam manager Guy Wagner
Aanvangsdatum van manager 06/04/2005
Website www.banquedeluxembourg.com
Totale netto activa (milj.) 1 786,15 EUR (31/08/2021)
UCITS Ja
Beheerder Banque de Luxembourg

Wettelijk document

Het is mogelijk dat dit fonds swing pricing toepast. Gelieve het prospectus te consulteren voor meer informatie.
Indien u een klacht heeft, kan u zich wenden tot de klachtendienst van MeDirect, Keizerinlaan 66, 1000 Brussel of via [email protected] of naar Ombudsfin, Ombudsman in financiële geschillen, North Gate II, Koning Albert II – laan 8 bus 2, 1000 Brussel of via [email protected]

Rendement

Rendementen en de evolutie van de NIW uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. Beleggen in financiële markten en effecten brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. Beleggingsverliezen kunnen voorkomen en investeerders kunnen een deel of zelfs al hun beleggingen in het fonds verliezen.
Verkoopkosten (zoals in- en uitstapkosten) en taksen zijn niet opgenomen in de berekening van de resultaten in het verleden. Beheerskosten, administratiekosten en andere kosten die uit de activa van het fonds worden genomen worden mee verrekend en zijn reeds opgenomen in de NIW.
Geannualiseerde rendementen in EUR
PeriodeGeannualiseerd rendementDatum
1 jaar8,41%24/09/2021
3 jaar9,11%24/09/2021
5 jaar5,79%24/09/2021
10 jaar5,75%24/09/2021
Sinds de lancering4,51%24/09/2021
Cumulatieve rendementen in EUR
Rendement
sinds 01/01/20216,44
1 maand-2,49
3 maanden-0,81
6 maanden5,02
Kwartaalrendement
K 1K 2K 3K 4
20212,09%5,49%--
2020-8,49%8,75%1,19%1,20%
201911,00%2,40%3,97%3,70%
2018-4,79%4,52%-0,95%-3,55%
20176,09%-0,22%-0,39%2,61%

Analyse

Assetverdeling %
% Lang% Kort% Netto activa
Aandeel80,75%0,00%80,75%
Obligatie6,69%0,00%6,69%
Cash29,24%16,68%12,56%
Overige0,00%0,00%0,00%
Risico versus rendement
Risicometing1 jaar3 jaar5 jaar
Standaarddeviatie
6,808,967,94
Sharpe Ratio
1,591,120,90
Sortino-ratio
3,622,101,59
Positieve maanden8,0024,0038,00
Negatieve maanden4,0012,0022,00
Slechtste maand-2,45-4,91-4,91
Regio's
Regio%
VS15,83
Europa - ex Euro15,47
Canada10,47
Japan10,10
Verenigd Koninkrijk7,43
Azië - opkomend6,63
Azië - ontwikkeld6,26
Eurozone5,35
Latijns-Amerika1,77
Midden-Oosten1,45
Sectorweging
Sector% van aandeel
Defensieve consumptiegoederen
22,92
Grondstoffen15,76
Gezondheidszorg13,74
Technologie10,81
Industrie6,52
Cyclische consumptiegoederen
3,20
Communicatiediensten3,15
Energie2,05
Vastgoed1,54
Financiële diensten1,06
Top 10 posities
HoldingSectorLand% van activa
Roche Holding AG GezondheidszorgSwitzerland4,40
United States Treasury Bonds 1.25% 15/05/2050United States4,05
Franco-Nevada Corp GrondstoffenCanada3,60
Nestle SA Defensieve consumptiegoederenSwitzerland3,28
United States Treasury Bonds 0.25% 15/02/2050United States2,64
Agnico Eagle Mines Ltd GrondstoffenCanada2,16
Newmont Corp GrondstoffenUnited States2,15
Unilever PLC Defensieve consumptiegoederenUnited Kingdom2,05
GlaxoSmithKline PLC GezondheidszorgUnited Kingdom1,96
Reckitt Benckiser Group PLC Defensieve consumptiegoederenUnited Kingdom1,64
Het is mogelijk dat sommige fondsen die in de portefeuille zijn opgenomen niet in België worden aangeboden. Gelieve onze klantendienst te contacteren voor verdere informatie.
Rangschikking binnen de Morningstar categorie
Rangschikking1 jaar2 jaar3 jaar5 jaar
Beste 25%
Categorie bovengemiddeld
Categorie benedengemiddeld
Slechtste 25%
Morningstar style box
Style Box voor Aandelen
Groot
Grootte
Midden
Klein
Waarde
Gemengd
Groei
Stijl
U moet de KIID en prospectus lezen en beoordelen voordat u overgaat tot een belegging.