Schroder International Selection Fund US Small & Mid-Cap Equity A Distribution USD AV
Compartiment van Schroder International Selection Fund (SICAV gedomicilieerd te Luxemburg)
Fonds is de populaire naam voor ICB (Instelling voor Collectieve Belegging). Een ICB is een instelling die het ingebrachte geld van verschillende beleggers samenbrengt en investeert in diverse beleggingsmogelijkheden, zoals aandelen, obligaties, cash enz. met risicospreiding als gevolg.
U moet de KIID en prospectus lezen en beoordelen voordat u overgaat tot een belegging. De KIID geeft de doelstellingen, het beleggingsbeleid, risico’s en voordelen, kosten en prestaties uit het verleden van het fonds.
Bron NAV www.beama.be
KENMERKEN
WETTELIJKE DOCUMENTEN
PRESTATIES
ANALYSE

Fonds omschrijving

Category: SICAV

Beleggingsdoelstelling Het fonds streeft naar kapitaalgroei. Beleggingsbeleid Minimaal twee derde van het fonds (exclusief contanten) zal worden belegd in aandelen van kleine en middelgrote VS-bedrijven. De bedrijven zullen in de onderste 40% van de VS-markt qua grootte gesitueerd zijn op het moment van de aankoop. Het fonds belegt in uiteenlopende kleine en middelgrote bedrijven in de VS. Onze beleggingsbenadering concentreert zich op drie types van VS-bedrijven: bedrijven die kunnen rekenen op sterke groeitrends en een verbeterend contantenniveau, bedrijven die betrouwbare winsten en inkomsten genereren, en bedrijven die een positieve verandering doormaken die nog niet tot de markt is doorgedrongen. Op die manier denken wij het algemene risico te kunnen verlagen en het rendement voor onze beleggers te kunnen verbeteren op middellange tot lange termijn. Het fonds kan tevens beleggen in andere financiële instrumenten en kan deposito's in contanten houden. Er kan gebruik worden gemaakt van derivaten om de beleggingsdoelstelling te verwezenlijken, om het risico te beperken of om het fonds op efficiëntere wijze te beheren. Benchmark Deze aandelencategorie wordt beheerd ten opzichte van de Russell 2500 TR Lagged financiële index. De beheerder belegt op discretionaire wijze en hoeft zich niet te beperken tot beleggingen die overeenstemmen met de samenstelling van deze benchmark. Frequentie van de handel U kunt uw belegging op verzoek verzilveren. Dit fonds wordt dagelijks verhandeld. Uitkeringsbeleid Deze aandelencategorie betaalt een jaarlijks dividend uit tegen een variabel percentage op basis van bruto beleggingsinkomsten.

Risicoprofiel
Belangrijke risico’s die niet voldoende in het profiel worden weerspiegeld:

Liquiditeitsrisico
Het fonds kan beleggen in effecten die nietvlot verhandeld worden op een beurs of soortgelijke markt.
Tegenpartijrisico
Indien een contractpartner van een fonds insolvabel wordt, kan hij openstaande vorderingen van het fonds niet meer, of slechts gedeeltelijk, betalen.
Derivatenrisico’s
Het fonds mag derivatentransacties afsluiten. De hogere winstkansen die zo ontstaan, gaan gepaard met grotere risico’s op verlies.
Wisselkoersrisico
Het fonds kan negatief worden beïnvloed door wisselkoersschommelingen.
Operationeel risico
Dit risico houdt verband met storingen in de systemen en processen.
Event risico
Dit fonds kan negatief beïnvloed worden voor specifieke gebeurtenissen zoals devaluaties of politieke ontwikkelingen.
Dividenduitkeringsbeleid risico
Dit fonds kan verlies ondervinden door uitkeringen uit het kapitaal indien de beleggingsinkomsten minder bedragen dan het vaste uitkeringsbedrag.

Alle verdere risico’s verbonden aan dit fonds verneemt u via het prospectus.
Morningstar Rating:
Neutraal
Neutraal
Risico- en opbrengstprofiel
1
2
3
4
5
6
7
Lager Risico
Mogelijk lagere
opbrengsten
Hoger Risico
Mogelijk hogere
opbrengsten
KENMERKEN
Slotkoers 29/09/2020 297,37
Morningstar categorie Aandelen VS Mid-Cap
Valuta USD
Distributie status Distributie
ISIN LU0205194284
Oprichtingsdatum 10/12/2004
Einddatum Onbeperkt
Management strategie (vs benchmark) Actief
Minimum instap bedrag 100,00 USD
Vergoedingen en kosten
Instapkosten Geen
Instaptaks Geen
Bewaarloon Geen
Meerwaardetaks
Neen
Roerende voorheffing op dividend 30%
Verkoopkosten Geen
Uitstaptaks Geen
Lopende kosten 1,84% waarvan 0,75% wordt betaald aan MeDirect.
Fondshuis
Address Schroder Investment Management (Europe) S.A. 5, rue Höhenhof Sennigerberg Luxembourg L-1736 Luxembourg
Naam manager Robert Kaynor
Aanvangsdatum van manager 10/01/2018
Website www.schroders.com
Totale netto activa (milj.) 1 140,14 USD (31/08/2020)
UCITS Ja
Beheerder J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Wettelijk document

Het is mogelijk dat dit fonds swing pricing toepast. Gelieve het prospectus te consulteren voor meer informatie.
Indien u een klacht heeft, kan u zich wenden tot de klachtendienst van MeDirect, Keizerinlaan 66, 1000 Brussel of via complaints@medirect.be of naar Ombudsfin, Ombudsman in financiële geschillen, North Gate II, Koning Albert II – laan 8 bus 2, 1000 Brussel of via ombudsman@ombudsfin.be

Rendement

Rendementen en de evolutie van de NIW uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. Beleggen in financiële markten en effecten brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. Beleggingsverliezen kunnen voorkomen en investeerders kunnen een deel of zelfs al hun beleggingen in het fonds verliezen.
Verkoopkosten (zoals in- en uitstapkosten) en taksen zijn niet opgenomen in de berekening van de resultaten in het verleden. Beheerskosten, administratiekosten en andere kosten die uit de activa van het fonds worden genomen worden mee verrekend en zijn reeds opgenomen in de NIW.
Het rendement in euro kan steeds lager of hoger uitvallen door wisselkoersschommelingen en is reeds in het verleden gedaald.
Geannualiseerde rendementen in USD
PeriodeGeannualiseerd rendementDatum
1 jaar-4,83%29/09/2020
3 jaar1,44%29/09/2020
5 jaar6,48%29/09/2020
10 jaar8,69%29/09/2020
Sinds de lancering7,52%29/09/2020
Cumulatieve rendementen in USD
Rendement
sinds 01/01/2020-11,16
1 maand-2,83
3 maanden8,33
6 maanden30,12
Kwartaalrendement
K 1K 2K 3K 4
2020-29,99%18,88%--
201913,32%2,88%1,63%8,04%
2018-4,18%2,64%4,38%-15,16%
20174,05%2,22%2,18%5,39%
20163,05%1,84%5,78%5,37%
Dividend
Datum ex-dividendBruto dividendBetaaldatum
19/12/20193,0917/01/2020
20/12/20182,7518/01/2019
21/12/20172,0312/01/2018
15/12/20162,3013/01/2017
17/12/20151,8006/01/2016
16/01/20141,4010/02/2014

Assetverdeling %
% Lang% Kort% Netto activa
Aandeel95,24%0,00%95,24%
Obligatie0,00%0,00%0,00%
Cash6,34%1,58%4,76%
Overige0,00%0,00%0,00%
Risico versus rendement
Risicometing1 jaar3 jaar5 jaar
Standaarddeviatie
31,2321,3518,04
Sharpe Ratio
0,160,220,37
Sortino-ratio
0,210,290,49
Positieve maanden7,0022,0039,00
Negatieve maanden4,0013,0020,00
Slechtste maand-19,97-19,97-19,97
Regio's
Regio%
VS93,93
Azië - opkomend1,31
Sectorweging
Sector% van aandeel
Technologie18,52
Cyclische consumptiegoederen
13,99
Industrie13,56
Gezondheidszorg13,49
Financiële diensten13,43
Vastgoed5,60
Grondstoffen3,98
Nutsbedrijven3,75
Defensieve consumptiegoederen
3,62
Communicatiediensten2,77
Energie2,53
Top 10 posities
HoldingSectorLand% van activa
Catalent Inc GezondheidszorgUnited States2,26
Assurant Inc Financiële dienstenUnited States2,18
Masimo Corp GezondheidszorgUnited States1,78
Berry Global Group Inc Cyclische consumptiegoederenUnited States1,74
Pentair PLC IndustrieUnited States1,73
Fortune Brands Home & Security Inc Cyclische consumptiegoederenUnited States1,71
ServiceMaster Global Holdings Inc Cyclische consumptiegoederenUnited States1,64
PTC Inc TechnologieUnited States1,63
Encompass Health Corp GezondheidszorgUnited States1,62
Entegris Inc TechnologieUnited States1,56
Het is mogelijk dat sommige fondsen die in de portefeuille zijn opgenomen niet in België worden aangeboden. Gelieve onze klantendienst te contacteren voor verdere informatie.
Rangschikking binnen de Morningstar categorie
Rangschikking1 jaar2 jaar3 jaar5 jaar
Beste 25%
Categorie bovengemiddeld
Categorie benedengemiddeld
Slechtste 25%
Morningstar style box
Style Box voor Aandelen
Groot
Grootte
Midden
Klein
Waarde
Gemengd
Groei
Stijl
U moet de KIID en prospectus lezen en beoordelen voordat u overgaat tot een belegging.