BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund A2 EUR
Compartiment van BlackRock Global Funds (SICAV gedomicilieerd te Luxemburg)
Fonds is de populaire naam voor ICB (Instelling voor Collectieve Belegging). Een ICB is een instelling die het ingebrachte geld van verschillende beleggers samenbrengt en investeert in diverse beleggingsmogelijkheden, zoals aandelen, obligaties, cash enz. met risicospreiding als gevolg.
U moet de KIID en prospectus lezen en beoordelen voordat u overgaat tot een belegging. De KIID geeft de doelstellingen, het beleggingsbeleid, risico’s en voordelen, kosten en prestaties uit het verleden van het fonds.
Bron NAV www.beama.be
KENMERKEN
WETTELIJKE DOCUMENTEN
PRESTATIES
ANALYSE

Fonds omschrijving

Category: SICAV

Het Fonds streeft naar een maximaal rendement op uw belegging via een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de activa van het Fonds. Het Fonds belegt ten minste 70% van zijn totale vermogen in vastrentende waarden die zijn uitgedrukt in euro. Hiertoe behoren obligaties en geldmarktinstrumenten (d.w.z. schuldeffecten met een korte looptijd). Ten minste 70% van de totale activa van het Fonds moeten zijn uitgegeven door bedrijven met vestiging binnen of buiten de eurozone en dienen ten tijde van aankoop van investment grade te zijn (d.w.z. dat zij voldoen aan een vastgesteld niveau van kredietwaardigheid). De rest kan beleggingen omvatten met een relatief lage kredietrating of zonder rating. Om de valutablootstelling te beheren, kan de beheerder beleggingstechnieken gebruiken (inclusief afgeleide financiële instrumenten (derivaten)) om de waarde van het Fonds geheel of gedeeltelijk te beschermen, of om het Fonds in staat te stellen om te profiteren van schommelingen in wisselkoersen ten opzichte van de basisvaluta van het Fonds. Derivaten zijn beleggingen waarvan de koersen zijn gebaseerd op een of meer onderliggende activa. De beheerder kan derivaten gebruiken om de risico’s in de Fondsportefeuille te reduceren, de beleggingskosten te verminderen en aanvullende inkomsten te genereren. Het Fonds kan, via derivaten, een wisselende mate van markthefboomwerking verkrijgen (d.w.z. waarbij het Fonds een marktblootstelling verkrijgt die hoger ligt dan de waarde van zijn activa). De beheerder selecteert en beslist zelf over de beleggingen van het Fonds en kan hierbij rekening houden met de BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index. Aanbeveling: Dit Fonds is mogelijk niet geschikt voor een belegging op korte termijn. Uw aandelen zijn niet-uitkeringsaandelen (d.w.z. dividendopbrengsten zullen in de waardeberekening ervan worden opgenomen). Uw aandelen zijn uitgedrukt in euro, de basisvaluta van het Fonds. U kunt dagelijks uw aandelen kopen en verkopen. De minimale initiële belegging voor deze aandelenklasse is USD 5.000 of de tegenwaarde hiervan in een andere valuta. Voor meer informatie over het Fonds, aandelen-/participatieklassen, risico's en kosten verwijzen we naar het prospectus van het Fonds, dat beschikbaar is via www.BlackRock.com.

Risicoprofiel
Belangrijke risico’s die niet voldoende in het profiel worden weerspiegeld:

Kredietrisico
Het fonds kan beleggen in obligaties en/of aandelen. De emittenten van deze obligaties en/of aandelen kunnen insolvabel worden waardoor de waarde van de obligaties of aandelen volledig of deels verloren kan gaan.
Liquiditeitsrisico
Het fonds kan beleggen in effecten die nietvlot verhandeld worden op een beurs of soortgelijke markt.
Derivatenrisico’s
Het fonds mag derivatentransacties afsluiten. De hogere winstkansen die zo ontstaan, gaan gepaard met grotere risico’s op verlies.

Alle verdere risico’s verbonden aan dit fonds verneemt u via het prospectus.
Morningstar Rating:
Brons
Brons
Risico- en opbrengstprofiel
1
2
3
4
5
6
7
Lager Risico
Mogelijk lagere
opbrengsten
Hoger Risico
Mogelijk hogere
opbrengsten
KENMERKEN
Slotkoers 29/09/2020 17,48
Morningstar categorie Obligaties EUR Bedrijven
Valuta EUR
Distributie status Kapitalisatie
ISIN LU0162658883
Oprichtingsdatum 31/07/2006
Einddatum Onbeperkt
Management strategie (vs benchmark) Actief
Minimum instap bedrag 100,00 EUR
Vergoedingen en kosten
Instapkosten Geen
Instaptaks Geen
Bewaarloon Geen
Meerwaardetaks
Ja, 30% op het obligatiegedeelte van het het fonds
Roerende voorheffing op dividend N.V.T
Verkoopkosten Geen
Uitstaptaks 1,32 (max. 4 000,00 EUR per fonds)
Lopende kosten 1,02% waarvan 0,32% wordt betaald aan MeDirect.
Fondshuis
Address BlackRock (Luxembourg) SA 6D route de Trèves Luxembourg L-2633 Luxembourg
Naam manager Tom Mondelaers
Aanvangsdatum van manager 01/07/2009
Website www.blackrock.com
Totale netto activa (milj.) 3 483,53 EUR (30/06/2020)
UCITS Ja
Beheerder Bank of New York Mellon S.A./N.V.

Wettelijk document

Het is mogelijk dat dit fonds swing pricing toepast. Gelieve het prospectus te consulteren voor meer informatie.
Indien u een klacht heeft, kan u zich wenden tot de klachtendienst van MeDirect, Keizerinlaan 66, 1000 Brussel of via complaints@medirect.be of naar Ombudsfin, Ombudsman in financiële geschillen, North Gate II, Koning Albert II – laan 8 bus 2, 1000 Brussel of via ombudsman@ombudsfin.be

Rendement

Rendementen en de evolutie van de NIW uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. Beleggen in financiële markten en effecten brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. Beleggingsverliezen kunnen voorkomen en investeerders kunnen een deel of zelfs al hun beleggingen in het fonds verliezen.
Verkoopkosten (zoals in- en uitstapkosten) en taksen zijn niet opgenomen in de berekening van de resultaten in het verleden. Beheerskosten, administratiekosten en andere kosten die uit de activa van het fonds worden genomen worden mee verrekend en zijn reeds opgenomen in de NIW.
Geannualiseerde rendementen in EUR
PeriodeGeannualiseerd rendementDatum
1 jaar0,00%28/09/2020
3 jaar2,01%28/09/2020
5 jaar2,78%28/09/2020
10 jaar3,56%28/09/2020
Sinds de lancering3,26%28/09/2020
Cumulatieve rendementen in EUR
Rendement
sinds 01/01/20200,23
1 maand0,17
3 maanden1,87
6 maanden8,38
Kwartaalrendement
K 1K 2K 3K 4
2020-6,72%5,48%--
20193,19%2,38%1,28%-0,23%
2018-0,60%-0,24%0,55%-1,33%
20170,19%0,74%0,92%0,67%
20161,94%1,65%2,19%-0,98%

Assetverdeling %
% Lang% Kort% Netto activa
Aandeel0,00%0,00%0,00%
Obligatie89,28%0,38%88,90%
Cash5,85%0,65%5,20%
Overige5,90%0,00%5,90%
Risico versus rendement
Risicometing1 jaar3 jaar5 jaar
Standaarddeviatie
8,485,154,34
Sharpe Ratio
-0,030,460,69
Sortino-ratio
-0,030,590,94
Positieve maanden6,0018,0035,00
Negatieve maanden5,0017,0024,00
Slechtste maand-6,82-6,82-6,82
Regio's
Geen data beschikbaar
Sectorweging
Geen data beschikbaar
Top 10 posities
HoldingSectorLand% van activa
Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy D Ireland4,26
Apple Inc. 2.55% 20/08/2060United States0,96
ING Groep N.V. 2.12% 26/05/2031Netherlands0,76
Argenta Spaarbank NV 1% 06/02/2024Belgium0,71
Chorus Ltd 1.12% 18/10/2023New Zealand0,66
Takeda Pharmaceutical Company Limited 2% 09/07/2040Japan0,61
Shell International Finance B.V. 0.5% 08/11/2031Netherlands0,58
Becton, Dickinson and Company 1.4% 24/05/2023United States0,57
Bank of America Corporation 0.81% 09/05/2026United States0,55
SES S.A. 0.88% 04/11/2027Luxembourg0,54
Het is mogelijk dat sommige fondsen die in de portefeuille zijn opgenomen niet in België worden aangeboden. Gelieve onze klantendienst te contacteren voor verdere informatie.
Rangschikking binnen de Morningstar categorie
Rangschikking1 jaar2 jaar3 jaar5 jaar
Beste 25%
Categorie bovengemiddeld
Categorie benedengemiddeld
Slechtste 25%
Morningstar style box
Style box voor obligaties
Groot
Rentegevoeligheid
Midden
Klein
Waarde
Gemengd
Groei
Kredietkwaliteit
U moet de KIID en prospectus lezen en beoordelen voordat u overgaat tot een belegging.