Robeco Asia-Pacific Equities D €
Compartiment van Robeco Capital Growth Funds (SICAV gedomicilieerd te Luxemburg)
Fonds is de populaire naam voor ICB (Instelling voor Collectieve Belegging). Een ICB is een instelling die het ingebrachte geld van verschillende beleggers samenbrengt en investeert in diverse beleggingsmogelijkheden, zoals aandelen, obligaties, cash enz. met risicospreiding als gevolg.
U moet de KIID en prospectus lezen en beoordelen voordat u overgaat tot een belegging. De KIID geeft de doelstellingen, het beleggingsbeleid, risico’s en voordelen, kosten en prestaties uit het verleden van het fonds.
Bron NAV www.beama.be
KENMERKEN
WETTELIJKE DOCUMENTEN
PRESTATIES
ANALYSE

Fonds omschrijving

Category: SICAV

Robeco Asia-Pacific Equities belegt in aandelen van bedrijven in de regio Azië-Pacific zoals Japan, China, Korea en Australië. Deze regio kent zowel ontwikkelde als opkomende markten. Het fonds richt zich op aandelenselectie. Landenallocatie is een minder belangrijke performance driver en wordt verwezenlijkt via valuta- en landenoverlays. Het fonds mag een actief valutabeleid voeren om extra rendement te genereren. Benchmark: MSCI AC Asia Pacific (Net Return) (EUR) Het fonds streeft naar het behalen van outperformance door posities in te nemen die afwijken van de benchmark. Deze aandelencategorie keert geen dividend uit. Dit Subfund mag beleggen in Chinese Aaandelen via de QFII-faciliteit en/of een Stock Connect Programme, wat mogelijk extra risico's met zich meebrengt op het gebied van clearing en afwikkeling, regelgeving, bedrijfsprocessen en tegenpartijen. U kunt op elke waarderingsdag participaties in het fonds kopen of verkopen. Dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld op te nemen binnen 5 jaar.

Risicoprofiel
Belangrijke risico’s die niet voldoende in het profiel worden weerspiegeld:

Opkomende marktenrisico
Het fonds zal meer schommelen omdat deze markten doorgaans kleiner, minder liquide en gevoeliger zijn voor economische en politieke factoren.
Chinees beleggingsrisico
Door bijzondere regelgeving in China kan dit fonds hinder of vertraging ondervinden bij het afdwingen van de rechten.

Alle verdere risico’s verbonden aan dit fonds verneemt u via het prospectus.
Morningstar Rating:
Brons
Brons
Risico- en opbrengstprofiel
1
2
3
4
5
6
7
Lager Risico
Mogelijk lagere
opbrengsten
Hoger Risico
Mogelijk hogere
opbrengsten
KENMERKEN
Slotkoers 25/09/2020 150,68
Morningstar categorie Aandelen Azië Pacific incl. Japan
Valuta EUR
Distributie status Kapitalisatie
ISIN LU0084617165
Oprichtingsdatum 17/04/1998
Einddatum Onbeperkt
Management strategie (vs benchmark) Actief
Minimum instap bedrag 100,00 EUR
Vergoedingen en kosten
Instapkosten Geen
Instaptaks Geen
Bewaarloon Geen
Meerwaardetaks
Neen
Roerende voorheffing op dividend N.V.T
Verkoopkosten Geen
Uitstaptaks 1,32 (max. 4 000,00 EUR per fonds)
Lopende kosten 1,75% waarvan 0,75% wordt betaald aan MeDirect.
Fondshuis
Address Robeco Luxembourg SA 5, rue Heienhaff L-1736 Senningerberg Luxembourg L-1736 Luxembourg
Naam manager Arnout van Rijn
Aanvangsdatum van manager 17/04/1998
Website www.robeco.com
Totale netto activa (milj.) 528,12 EUR (31/08/2020)
UCITS Ja
Beheerder J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Wettelijk document

Het is mogelijk dat dit fonds swing pricing toepast. Gelieve het prospectus te consulteren voor meer informatie.
Indien u een klacht heeft, kan u zich wenden tot de klachtendienst van MeDirect, Keizerinlaan 66, 1000 Brussel of via complaints@medirect.be of naar Ombudsfin, Ombudsman in financiële geschillen, North Gate II, Koning Albert II – laan 8 bus 2, 1000 Brussel of via ombudsman@ombudsfin.be

Rendement

Rendementen en de evolutie van de NIW uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. Beleggen in financiële markten en effecten brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. Beleggingsverliezen kunnen voorkomen en investeerders kunnen een deel of zelfs al hun beleggingen in het fonds verliezen.
Verkoopkosten (zoals in- en uitstapkosten) en taksen zijn niet opgenomen in de berekening van de resultaten in het verleden. Beheerskosten, administratiekosten en andere kosten die uit de activa van het fonds worden genomen worden mee verrekend en zijn reeds opgenomen in de NIW.
Geannualiseerde rendementen in EUR
PeriodeGeannualiseerd rendementDatum
1 jaar-4,65%25/09/2020
3 jaar-1,00%25/09/2020
5 jaar4,25%25/09/2020
10 jaar6,40%25/09/2020
Sinds de lancering5,43%25/09/2020
Cumulatieve rendementen in EUR
Rendement
sinds 01/01/2020-10,31
1 maand0,35
3 maanden3,49
6 maanden15,64
Kwartaalrendement
K 1K 2K 3K 4
2020-22,17%9,96%--
201911,73%-2,18%2,03%6,50%
2018-4,50%1,20%2,45%-14,18%
20177,35%-1,79%-0,31%7,16%
2016-6,81%4,22%9,88%5,72%

Assetverdeling %
% Lang% Kort% Netto activa
Aandeel99,36%0,00%99,36%
Obligatie0,00%0,00%0,00%
Cash13,29%13,28%0,02%
Overige0,79%0,17%0,62%
Risico versus rendement
Risicometing1 jaar3 jaar5 jaar
Standaarddeviatie
22,7217,8015,32
Sharpe Ratio
0,36-0,080,30
Sortino-ratio
0,48-0,100,41
Positieve maanden7,0019,0038,00
Negatieve maanden4,0016,0021,00
Slechtste maand-15,18-15,18-15,18
Regio's
Regio%
Japan38,57
Azië - opkomend26,24
Azië - ontwikkeld22,31
Australazië12,24
Sectorweging
Sector% van aandeel
Technologie23,02
Financiële diensten13,99
Industrie11,25
Communicatiediensten9,75
Cyclische consumptiegoederen
9,62
Grondstoffen8,30
Defensieve consumptiegoederen
6,18
Vastgoed6,13
Gezondheidszorg5,06
Energie4,93
Nutsbedrijven1,12
Top 10 posities
HoldingSectorLand% van activa
Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred TechnologieSouth Korea4,79
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd TechnologieTaiwan2,83
Alibaba Group Holding Ltd ADR Cyclische consumptiegoederenChina2,79
Takeda Pharmaceutical Co Ltd GezondheidszorgJapan2,48
BHP Group Ltd GrondstoffenAustralia2,22
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc Financiële dienstenJapan2,11
MediaTek Inc TechnologieTaiwan2,09
China Construction Bank Corp Class H Financiële dienstenChina2,08
Sony Corp TechnologieJapan2,07
Seven & i Holdings Co Ltd Defensieve consumptiegoederenJapan2,04
Het is mogelijk dat sommige fondsen die in de portefeuille zijn opgenomen niet in België worden aangeboden. Gelieve onze klantendienst te contacteren voor verdere informatie.
Rangschikking binnen de Morningstar categorie
Rangschikking1 jaar2 jaar3 jaar5 jaar
Beste 25%
Categorie bovengemiddeld
Categorie benedengemiddeld
Slechtste 25%
Morningstar style box
Style Box voor Aandelen
Groot
Grootte
Midden
Klein
Waarde
Gemengd
Groei
Stijl
U moet de KIID en prospectus lezen en beoordelen voordat u overgaat tot een belegging.