BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund A2 EUR
Compartiment van BlackRock Global Funds (SICAV gedomicilieerd te Luxemburg)
KENMERKEN
WETTELIJKE DOCUMENTEN
PRESTATIES
ANALYSE

Fonds omschrijving

Category: SICAV

Het Fonds streeft naar een maximaal rendement op uw belegging via een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de activa van het Fonds. Het Fonds belegt ten minste 80% van zijn totale vermogen in vastrentende effecten. Hiertoe behoren obligaties en geldmarktinstrumenten (d.w.z. schuldeffecten met een korte looptijd). De vastrentende waarden kunnen zijn uitgegeven door overheden en overheidsinstanties, bedrijven en supranationale organisaties (bijv. de International Bank for Reconstruction and Development), gevestigd in landen binnen of buiten de eurozone. Ten minste 80% van de totale activa van het Fonds zijn van investment grade (d.w.z. dat zij voldoen aan een vastgesteld niveau van kredietwaardigheid) ten tijde van de aankoop. De rest kan beleggingen omvatten met een relatief lage kredietrating of zonder rating. Ten minste 70% van de totale activa van het Fonds worden belegd in vastrentende effecten uitgedrukt in euro, met een duratie van minder dan vijf jaar. Duratie is een maatstaf voor de gemiddelde tijd waarin het Fonds zijn rendement behaalt (zowel kapitaal als inkomsten) op de belegging. De gemiddelde duratie (de duratie gecorrigeerd voor het proportionele deel dat elke belegging vormt binnen de portefeuille) bedraagt niet meer dan drie jaar. Om de valutablootstelling te beheren, kan de beheerder beleggingstechnieken gebruiken (inclusief afgeleide financiële instrumenten (derivaten)) om de waarde van het Fonds geheel of gedeeltelijk te beschermen, of om het Fonds in staat te stellen om te profiteren van schommelingen in wisselkoersen ten opzichte van de basisvaluta van het Fonds. Derivaten zijn beleggingen waarvan de koersen zijn gebaseerd op een of meer onderliggende activa. De beheerder kan derivaten gebruiken om de risico’s in de fondsportefeuille te reduceren, de beleggingskosten te verminderen en aanvullende inkomsten te genereren. Het Fonds kan, via derivaten, een wisselende mate van markthefboomwerking verkrijgen (d.w.z. waarbij het Fonds een marktblootstelling verkrijgt die hoger ligt dan de waarde van zijn activa). De beheerder selecteert en beslist zelf over de beleggingen van het Fonds en kan hierbij rekening houden met de Barclays Euro-Aggregate 500mm 1-3 Years Index. Aanbeveling: Dit Fonds is mogelijk niet geschikt voor een belegging op korte termijn. Uw aandelen zijn niet-uitkeringsaandelen (d.w.z. dividendopbrengsten zullen in de waardeberekening ervan worden opgenomen). Uw aandelen zijn uitgedrukt in euro, de basisvaluta van het Fonds. U kunt dagelijks uw aandelen kopen en verkopen. De minimale initiële belegging voor deze aandelenklasse is USD 5.000 of de tegenwaarde hiervan in een andere valuta. Voor meer informatie over het Fonds, aandelen-/participatieklassen, risico's en kosten verwijzen we naar het prospectus van het Fonds, dat beschikbaar is via www.BlackRock.com.

Morningstar Rating:
Zilver
Zilver
Risico- en opbrengstprofiel
1
2
3
4
5
6
7
Lager Risico
Mogelijk lagere
opbrengsten
Hoger Risico
Mogelijk hogere
opbrengsten
KENMERKEN
Slotkoers 14/02/202015,83
Morningstar categorieObligaties EUR Gediversifieerd Kortlopend
ValutaEUR
Distributie statusKapitalisatie
ISINLU0093503810
Oprichtingsdatum04/01/1999
Minimum instap bedrag100.00 EUR
Vergoedingen en kosten
InstapkostenGeen
Transactiekosten (Kopen)Geen
BewaarloonGeen
VerkoopkostenGeen
Transactiekosten(Verkopen)Geen
Lopende kosten0,90% waarvan 0,30% wordt betaald aan MeDirect.
Fondshuis
AddressBlackRock (Luxembourg) SA 6D route de Trèves Luxembourg L-2633 Luxembourg
Naam managerMichael Krautzberger
Aanvangsdatum van manager30/06/2006
Websitewww.blackrock.com
Totale netto activa (milj.)11,063.18 EUR (31/01/2020)
UCITSJa
BeheerderBank of New York Mellon S.A./N.V.

Rendement

Rendementen en de evolutie van de NIW uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. Beleggen in financiële markten en effecten brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. Beleggingsverliezen kunnen voorkomen en investeerders kunnen een deel of zelfs al hun beleggingen in het fonds verliezen.
Verkoopkosten (zoals in- en uitstapkosten) en taksen zijn niet opgenomen in de berekening van de resultaten in het verleden. Beheerskosten, administratiekosten en andere kosten die uit de activa van het fonds worden genomen worden mee verrekend en zijn reeds opgenomen in de NIW.
Geannualiseerde rendementen in EUR
PeriodeGeannualiseerd rendementDatum
1 jaar0.44%14/02/2020
3 jaar-0.23%14/02/2020
5 jaar0.00%14/02/2020
10 jaar1.28%14/02/2020
Sinds de lancering2.20%14/02/2020
Cumulatieve rendementen in EUR
Rendement
sinds 01/01/20200.06%
1 maand0.13%
3 maanden0.00%
6 maanden-0.31%
Kwartaalrendement
K 1K 2K 3K 4
2020----
20190.38%0.38%-0.06%-0.19%
2018-0.19%-0.56%-0.19%-0.63%
20170.00%0.19%0.13%0.00%
20160.00%0.19%0.31%0.06%
Dividend
Geen data beschikbaar

Assetverdeling %
% Lang% Kort% Netto activa
Aandeel0.37%0.00%0.37%
Obligatie133.35%30.74%102.61%
Cash21.56%25.31%-3.75%
Overige0.76%0.00%0.76%
Risico versus rendement
Risicometing1 jaar3 jaar5 jaar
Standaarddeviatie
0.640.640.70
Sharpe Ratio
1.350.310.55
Sortino-ratio
2.570.410.83
Positieve maanden7.0017.0029.00
Negatieve maanden5.0019.0031.00
Slechtste maand-0.31-0.63-0.63
Regio's
Regio%
Verenigd Koninkrijk0.37
Sectorweging
Geen data beschikbaar
Top 10 posities
HoldingSectorLand% van activa
Euro-Schatz Mar 20 06/03/2020Germany25.09
Fswp: Eur -0.339000 27-Nov-2021 27/11/20214.56
Spain (Kingdom of) 0.35% 30/07/2023Spain4.34
Germany (Federal Republic Of) 0% 08/10/2021Germany4.28
Short Euro-Btp (Italy Govt) Mar 20 06/03/2020Germany3.63
Japan (Government Of) 0.1% 01/07/2021Japan2.94
Spain (Kingdom of) 0.75% 30/07/2021Spain2.40
Italy (Republic Of) 0.45% 01/06/2021Italy2.29
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0% 30/06/2022Germany2.01
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0% 30/06/2021Germany1.94
Rangschikking binnen de Morningstar categorie
Rangschikking1 jaar2 jaar3 jaar5 jaar
Beste 25%
Categorie bovengemiddeld
Categorie benedengemiddeld
Slechtste 25%
Morningstar style box
Geen data beschikbaar
15.83
Slotkoers
U moet de KIID en prospectus lezen en beoordelen voordat u overgaat tot een belegging.