Beveiliging bij MeDirect

Beveiliging bij MeDirect

Oplichting en andere online beveiligingsrisico's vormen een steeds groter probleem. We moeten voorzichtig zijn en ze leren herkennen. Het is daarom belangrijk dat mensen eerst stoppen, kijken en nadenken. Hieronder worden enkele tips gegeven om internet of mobiele apparatuur veiliger te gebruiken.

Wat is 'phishing'?

Wat is 'phishing'?

Phishing is een tactiek die door oplichters wordt gebruikt om uw persoonlijke gegevens te achterhalen. Er worden bijvoorbeeld schadelijke links of bijlagen verstuurd, doorgaans via e-mail.

Kenmerken van phishing:

Te goed om waar te zijn
Vragen naar persoonlijke gegevens
Urgentiegevoel
Verdachte bijlagen

Voorkom phishing door het volgende te doen:

Controleer het adres van de afzender
Beweeg met de muis over eventuele links en controleer of ze verband houden met het betreffende bedrijf
Doe navraag bij de afzender en doe dit via een ander kanaal, bijvoorbeeld telefonisch

Een verdacht sms- of e-mailbericht ontvangen?

Indien er zogenaamd namens MeDirect op verdachte wijze telefonisch of via e-mail of sms contact met u wordt opgenomen:

Reageer niet op het sms- of e-mailbericht
Open geen bijlagen en klik niet op URL-links in het e-mailbericht
Neem contact met ons op via 02 518 00 00. De door u verschafte informatie wordt gebruikt om financiële fraude te helpen verminderen.
Tips om veiliger te bankieren
Update software
Werk uw besturingssysteem en toepassingen bij als leveranciers nieuwe oplossingen of verbeteringen uitgeven. Gebruik voor uw apparatuur daarnaast uitsluitend toepassingen die verkrijgbaar zijn via een officieel verkooppunt.
Verstrek nooit persoonlijke gegevens
MeDirect zal u nooit vragen om uw wachtwoord of pincode te geven. Deel met niemand informatie over uw wachtwoord. Maak, indien mogelijk, altijd gebruik van multi-factor authenticatie (meervoudige verificatie).
Installeer antivirussoftware
Speciale antivirussoftware is belangrijk om uw pc te beveiligen en veilig online te bankieren. Bescherm uw computer met up-to-date antivirus- en firewallbeveiliging. Scan uw computer regelmatig.
Maak back-ups van uw apparatuur
Zorg dat er back-ups zijn van uw pc. Er zijn diverse cloud-oplossingen beschikbaar. U kunt gegevens herstellen als uw apparaat is zoekgeraakt of gestolen.
Wees voorzichtig met downloads
Download geen software via onbekende of onbetrouwbare websites tenzij u zeker weet dat het veilig is.
Vergrendel uw apparatuur
Zorg dat uw apparaat beveiligd is met een veilig wachtwoord en laat het apparaat nooit ontgrendeld en onbeheerd achter. Gebruik bij voorkeur biometrische functies, zoals vingerafdrukken en gezichtsherkenning.
Vermijd gebruik van openbare wifi
Wees voorzichtig met het gebruik van openbare wifi. Open via openbare wifi geen gevoelige websites om bijvoorbeeld online te bankieren, tenzij u zeker weet dat het netwerk beveiligd is.
AVG-informatie

AVG-informatie

Wat betekent AVG?


De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) omvat een aantal regels om gegevens van Europese burgers beter te beschermen. Het is een herziening van de Europese wetgeving uit 1995, de Databeschermingsrichtlijn. De doelstelling van de AVG is tweeledig: de privacy van Europese burgers moet worden beschermd, maar burgers moeten ook meer rechten krijgen ten aanzien van wat er met hun persoonlijke gegevens gebeurt. De AVG werd van kracht op 25 mei 2018.

Bescherming van uw persoonlijke gegevens


MeDirect zorgt dat alle persoonlijke gegevens veilig worden opgeslagen. Om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of onbevoegd gebruik, hebben we de benodigde technologie geïmplementeerd die regelmatig door ons wordt bijgewerkt.
Via een contractuele overeenkomst wordt gewaarborgd dat derden die MeDirect een dienst aanbieden, de juiste beveiligingsprocedures doorvoeren om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Dit doen ze door bijvoorbeeld gebruik te maken van versleutelde informatie. Persoonlijke gegevens worden uitsluitend overgedragen aan derden voor doelen die zijn vastgelegd in onze overeenkomsten met cliënten en/of in onze algemene voorwaarden.

Wat is er opgenomen in ons privacybeleid?


We hebben ons privacybeleid afgestemd op de AVG-wetgeving. In dit privacybeleid is vastgelegd welke gegevens we van iedereen verzamelen, waarom we dit doen en met welke partijen we die gegevens delen. In het privacybeleid zijn ook uw rechten vastgelegd en bij wie u bij MeDirect terecht kunt met vragen over de bescherming van persoonlijke gegevens.

Welke maatregelen heeft MeDirect getroffen om te voldoen aan deze wetgeving


Er zijn diverse maatregelen doorgevoerd om onze cliënten en medewerkers te beschermen, zoals:

Het aanpassen van ons privacybeleid.
Het geven van een privacytraining aan al onze medewerkers.
Het aanpassen van onze algemene voorwaarden en ons cookiebeleid.
Trainen van onze medewerkers aangaande HR-verzoeken.
Het herzien van de wijze waarop wij mensen vragen of men informatie wil ontvangen over onze commerciële aanbiedingen en nieuwsbrieven.
Het aanpassen van ons interne beleid, zodat dit voldoet aan AVG-richtlijnen.