Alles over orders

Ontdek alles over de verschillende ordertypes en opties voor orderduur bij MeDirect.

Order types

Limietorder:

Een limietorder kan gebruikt worden wanneer u controle wilt hebben over de prijs waaraan u een effect koopt of verkoopt. Het laat u toe een minimale verkoopkoers of een maximale aankoopkoers in te stellen.

 

Wanneer u een gelimiteerd aankooporder plaatst, kan het order enkel uitgevoerd worden wanneer de koers van het effect de limiet bereikt, of onder de limiet gaat. Wanneer de koerslimiet wordt bereikt, kan uw order worden uitgevoerd, maar het kan nooit worden uitgevoerd boven de door u ingestelde limiet. Met andere woorden, u zal niet kopen aan een hogere koers dan de limiet die u heeft ingesteld. In uitzonderlijke omstandigheden, wanneer de koers van het effect sterk zou dalen bij de opening van de markt, is het mogelijk dat uw aankooporder onder de ingestelde limiet wordt uitgevoerd.

 

Een verkooporder werkt op dezelfde manier, maar in de omgekeerde richting. Wanneer u een verkooporder plaatst met een limiet, kan het order enkel uitgevoerd worden wanneer de koers van het effect de limiet bereikt, of de limiet overschrijdt. Als de limietkoers is bereikt, kan uw order uitgevoerd worden, maar het kan nooit worden uitgevoerd onder de door u ingestelde limiet. Met andere woorden, u zal niet verkopen aan een lagere koers dan de limiet die u heeft ingesteld. In uitzonderlijke omstandigheden, wanneer de koers van het effect sterk zou stijgen bij de opening van de markt, is het mogelijk dat uw verkooporder boven de ingestelde limiet wordt uitgevoerd.

Voorbeeld 1:

 

U wilt aandelen kopen van bedrijf XYZ aan een maximale koers van 160 EUR. U plaatst een aankooporder met een limiet van 160 EUR. Als de marktprijs de 160 EUR bereikt tijdens de handelsdag, dan kan uw order uitgevoerd worden. Als de koers bij marktopening 140 EUR zou zijn, dan kan uw order uitgevoerd worden aan 140 EUR, dus onder de door u ingestelde limiet van 160 EUR. Uw beleggingsrekening zal gecrediteerd worden, en uw zichtrekening zal gedebiteerd worden.

Voorbeeld 2:

 

U plaatst een verkooporder om uw aandelen van bedrijf XYZ te verkopen, met een verkooplimiet van 170 EUR. Als de marktprijs de 170 EUR bereikt tijdens de handelsdag, dan kan uw order uitgevoerd worden. Als de koers bij marktopening 190 EUR zou zijn, dan kan uw order uitgevoerd worden aan 190 EUR, dus boven de door u ingestelde limiet van 190 EUR. Uw beleggingsrekening zal gedebiteerd worden, en uw zichtrekening zal gecrediteerd worden.

Houd er rekening mee dat er nooit een garantie is dat een koop- of verkooporder zal worden uitgevoerd, omdat dit afhankelijk is van verschillende factoren zoals marktliquiditeit.

 

Houd er rekening mee dat een limietorder mogelijk slechts gedeeltelijk wordt uitgevoerd. Dit betekent dat als u 50 aandelen wilt kopen of verkopen tegen een prijs van 160 EUR, maar de minimumprijs die op die dag wordt bereikt 160 EUR is voor een volume van slechts 25 aandelen, slechts 25 aandelen zullen worden gekocht of verkocht. Een gedeeltelijke uitvoering wordt beschouwd als de uitvoering van een order, wat betekent dat er kosten en commissies in rekening worden gebracht.

Marktorder:

Een marktorder kan worden gebruikt wanneer uw prioriteit niet zozeer de koers is waartegen uw order wordt uitgevoerd, maar vooral de kans op uitvoering. Door een marktorder te plaatsen, wordt uw order uitgevoerd tegen de huidige marktprijs (laatprijs bij kopen en biedprijs bij verkopen). In de meeste gevallen kan uw order onmiddellijk worden uitgevoerd, op voorwaarde dat de markt open is en dat het beschikbare volume voldoende is om uw order te vervullen.

 

Houd er rekening mee dat in sommige gevallen de huidige marktprijs aanzienlijk kan afwijken van de laatst bekende prijs (bijvoorbeeld als de handelsvolumes laag zijn of als de bid/ask spread belangrijk is). Bijgevolg kan de koers waartegen uw order wordt uitgevoerd ook aanzienlijk afwijken van de laatst gekende koers.

 

De uitvoering van een marktorder is nooit gegarandeerd.

Opties voor de orderduur

Dagorder:

Een dagorder is beperkt in de tijd. Het blijft alleen actief gedurende de handelsdag waarop het order werd geplaatst. Als het order niet wordt uitgevoerd, wordt het automatisch geannuleerd na sluiting van de markt. In het geval van een gedeeltelijke uitvoering, wordt de rest van het uitstaande order automatisch geannuleerd na sluiting van de markt.

 

Marktorders kunnen alleen worden ingesteld als dagorders.

 

Voor limietorders kan u kiezen tussen een dagorder, een ‘Good until Cancelled’-order (GTC) en een ‘Good until date’-order (GTD).

‘Good until Cancelled’ (GTC) order:

Een ‘Good until Cancelled’-order blijft actief totdat deze wordt uitgevoerd of manueel wordt geannuleerd, afhankelijk van wat het eerst gebeurt. In theorie is dit een ordertype zonder vervaldatum. In de praktijk:

 

  • Limietorders met een GTC-geldigheid worden na zes maanden automatisch geannuleerd om de beleggers te beschermen tegen een uitvoering van lang vergeten orders.

 

Houd er rekening mee dat er verschillende scenario’s mogelijk zijn waardoor uw order kan worden geannuleerd. Deze kunnen bestaan uit corporate actions die plaatsvinden, ex-dividend datum van een coupon, een specifiek verzoek van de beurs om te annuleren, enzovoort. Deze lijst is niet exhaustief.

 

‘Good until Date’ (GTD) order:

Een ‘Good until Date’-order blijft actief tot een bepaalde, vooraf ingestelde datum, bijvoorbeeld het einde van de week of het einde van de maand. Het is mogelijk om een datum tot zes maanden in de toekomst te kiezen. Zodra de vooraf ingestelde datum is verstreken, wordt het order automatisch geannuleerd als deze niet is uitgevoerd. Als het order gedeeltelijk is uitgevoerd, wordt de rest van het uitstaande order automatisch geannuleerd na het verstrijken van de vooraf ingestelde datum.

 

Houd er rekening mee dat er verschillende scenario’s mogelijk zijn waardoor uw order kan worden geannuleerd. Dit kunnen bijvoorbeeld corporate actions zijn, de ex-dividenddatum van een coupon, een specifiek verzoek van de beurs om te annuleren, enzovoort. Deze lijst is niet exhaustief.

 

Dit is geen beleggingsadvies, maar alleen bedoeld om de verschillende opties te beschrijven waaruit klanten kunnen kiezen als ze in effecten beleggen.

Stop loss – Take profit order: