Picture your Future. Save for it by earning 1.5% on a 1-year Term Deposit Account! Learn more.

De ME12 Spaarrekening: het spaarboekje dat wél nog rente opbrengt

Bron: MeDirect

Een rente die aanzienlijk hoger ligt dan de 0,11% die de meeste grootbanken vandaag nog bieden. Om van deze aantrekkelijke rente te genieten dient u wel rekening te houden met een vooropzeg van 12 maanden.

Xavier De Pauw, CEO van MeDirect: “Net zoals andere banken, zijn ook wij onderhevig aan het beleid van de Europese Centrale Bank (ECB) en het lagerenteklimaat dat dit met zich meebrengt. Onze huidige spaarrekeningen bieden een rente die nog steeds tot de betere in de markt behoort, maar ook wij hebben de rente de voorbije jaren naar beneden moeten bijstellen. Daarom zijn we op zoek gegaan naar een formule die zowel voor de spaarder als als voor de bank nog interessant kan zijn.”

De ME12 Spaarrekening biedt een aantrekkelijke rentevoet voor wie een spaarreserve wenst op te bouwen en zijn geld niet nodig heeft gedurende een termijn van minstens twaalf maanden.

  • Looptijd: onbepaalde duur met opzegtermijn van 12 maanden die ten vroegste ingaat vanaf 3 maanden na opening van de rekening
  • Het gecumuleerde maximumbedrag op 1 of meerdere ME12 spaarrekeningen bedraagt €500.000
  • De rente van de ME12 kan worden aangepast, maar wordt u 12 maanden op voorhand via e-mail meegedeeld en u kunt ze altijd consulteren op onze website
  • Risico: gelden op spaarrekeningen bij MeDirect Bank NV (staat van herkomst: België, naar Belgisch recht) zijn beschermd onder het Belgische depositogarantiestelsel tot €100.000 per persoon. Spaargelden boven de €100.000 kunnen mogelijks worden omgezet in aandelen (bail-in) hetzij geheel of gedeeltelijk verloren gaan in geval van (dreigend) faillissement van de bank.
  • De ME12 Spaarrekening is een niet-gereglementeerde spaarrekening. Dat wil zeggen dat de rekening niet onder de reglementeringen valt die recht geven op een vrijstelling van roerende voorheffing tot €1.880 per persoon aan interesten. MeDirect vermeldt echter steeds de nettorente na aftrek van 30% roerende voorheffing zodat spaarders eenvoudig de netto rente kunnen vergelijken met andere spaarrekeningen.


MeDirect is vooral gekend onder beleggers voor het uitgebreide aanbod aan fondsen zonder instap- en uitstapkosten. De bank wist echter ook van bij de start in 2013 spaarders te overtuigen met haar innovatieve spaarrekeningen met één duidelijke rente, alsook verschillende termijnrekeningen. Sinds de lancering van de bank zijn er al meer dan 26.000 klanten die in totaal meer dan 1,4 miljard euro (totaal spaargelden en beleggingen van particuliere klanten) aan MeDirect hebben toevertrouwd.

Op 31 maart 2017 had MeDirect een kapitaalpositie van € 181 miljoen. In de komende maanden is er een bijkomende groeikapitaalinjectie gepland van €45 miljoen. Hierdoor kan de bank het groeitempo aanhouden en tegelijkertijd de gezonde financiële- en reglementaire ratio’s handhaven.

Het kapitaal en de deposito’s van haar klanten worden aangewend om leningen te verstrekken aan grote Europese bedrijven. De bank investeert hiermee in de reële economie.

In het huidige lage renteklimaat is 1,00% netto een heel aantrekkelijke rente. Xavier De Pauw: “MeDirect kan die rente aanbieden omdat het slechts van toepassing is op een klein deel van onze totale spaargelden en omdat de 12 maanden vooropzeg de bank toelaat om efficienter met deze deposito’s om te gaan. De gemiddelde financieringskost voor de bank ligt dus een stuk lager.

Share on facebook
Share on linkedin
Share on facebook
Share on linkedin
Beleggen

Pas op! Toename van SMS-fraude

Als digitale bank willen wij ervoor zorgen dat u steeds online veilig blijft en u zich niet laat vangen door SMS-fraude. Nieuwe technologieën worden door

Alle nieuwsartikels

Maandelijks overzicht: Een zwaluw maakt de lente niet

Bron: Geschreven door Gilles Coens, beleggingsexpert bij MeDirect Januari was een onwaarschijnlijk goed jaardebuut. Een geruststelling voor vele beleggers na een bewogen jaar 2022. Februari