Beleggen
05/01/2021

Beleggen in de toekomst volgens M&G: meer aandacht voor infrastructuur en impact

Covid-19 heeft een enorme impact op de maatschappij gehad, en er moesten onvermijdelijk nieuwe prioriteiten worden gesteld. Twee trends lijken daarbij aan terrein te winnen:

Het belang van impactbeleggen

De context van de huidige gezondheidscrisis heeft diverse ontwikkelingsbedreigingen voor het voetlicht gebracht, en duidelijk de noodzaak aangetoond om de inspanningen voor het bereiken van de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (SDG's) op te voeren. De SDG's zijn een reeks doelstellingen op het gebied van bijvoorbeeld onderwijs, gezondheid, milieu en levensstandaard.

 Meer uitgaven aan infrastructuur

Naast de directe prioriteit om de gezondheid van hun bevolking te beschermen, willen regeringen overal ter wereld voorkomen dat de pandemie onomkeerbare schade toebrengt aan de wereldeconomie. Investeren in infrastructuur is niet alleen een prioriteit omdat dit de basis voor economische groei op lange termijn kan vormen, maar ook omdat het van essentieel belang is voor het dagelijks leven.

Bij M&G richten we ons op 2 thema's ter aanvulling op uw allocaties:

Infrastructuur

Meer inkomen uit essentiële activa

Impactbeleggen

Streven naar positieve impact en duurzame welvaart

Beleggen in beursgenoteerde infrastructuurbedrijven die activa bezitten of beheren die van kritiek belang zijn voor de maatschappij, die meestal defensieve kenmerken hebben en die gericht zijn op het genereren van een groeiend inkomen op de lange termijn.

Redenen om beleggingen in beursgenoteerde infrastructuur te overwegen

- Potentieel voor het genereren van stabiele en groeiende cashflows van essentiële fysieke infrastructuur - activa met een lange levensduur die wereldwijd onontbeerlijk zijn voor het functioneren van de samenleving.

- Beursgenoteerde infrastructuur biedt meestal de kenmerken van een hoger dividendrendement en een lagere volatiliteit dan wereldwijde aandelen, evenals het potentieel om te profiteren van aan de inflatie gekoppelde inkomsten.

- Een diepgaand en liquide scala van opportuniteiten.

- Fiscale stimulering kan een gunstige impact hebben als overheden meer investeren in infrastructuur om de wereldeconomie weer op gang te krijgen.

- Dit digitale tijdperk vereist meer investeringen in infrastructuur om de connectiviteit te verbeteren.

Beleggen in bedrijven die een positieve maatschappelijke impact hebben doordat ze de grootste maatschappelijke en/of milieuproblemen in de wereld aanpakken.

Redenen om impactbeleggen te overwegen 

- Een overtuigend tweeledig aanbod van aantrekkelijke economische rendementen en een positieve bijdrage aan de maatschappij.

- Een miljardenkans voor bedrijven - en beleggers - om innovatieve producten en diensten te leveren die oplossingen voor het bereiken van SDG's bieden.

- Veranderende regelgeving doordat de Europese toezichthouders de agenda voor maatschappelijke impact en duurzaamheid aansturen.

- Profiteren van kapitaalstromen tussen sectoren en bedrijfstakken om te helpen de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG's) te bereiken, waarmee de VN een universele oproep doet om een einde te maken aan armoede, de planeet te beschermen en ervoor te zorgen dat iedereen in vrede en welvaart kan leven.Infrastructuur - een essentieel onderdeel van uw dag Gericht op maatschappelijke en economische prestaties
Maintenance prestaties

Activa: Alle bezittingen van een bedrijf, instelling of individu die handelswaarde hebben.

Rendement (aandelen): Verwijst naar het dividend dat een aandeelhouder van een vennootschap ontvangt. Het rendement wordt meestal op jaarbasis uitgedrukt in een percentage op basis van de beleggingskosten, de actuele marktwaarde of de nominale waarde. Dividend vertegenwoordigt een aandeel in de winst van een vennootschap en wordt jaarlijks op vaste tijdstippen aan de aandeelhouders van dat bedrijf uitgekeerd.

Aandelen
: Bewijzen van deelneming in het kapitaal van een vennootschap. Beleggers delen in de mogelijke winst van een bedrijf, maar lopen ook het risico hun volledige belegging te verliezen als het bedrijf failliet gaat.

Impact: Beleggingen met als doel een meetbaar sociaal- of milieurendement, naast een financieel rendement.