Beleggen
25/03/2020

Winnende beheerders tonen lef en volharding

Bron: De Tijd 25/03/20

Ook dit jaar bekroonden De Tijd En L'Echo de beste fondsenbeheerders van het jaar. Bekijk hier alle winnaars.


Naar jaarlijkse gewoonte reiken de zakenkranten De Tijd en L’Echo eind maart awards uit aan de best presterende fondsen en fondsbeheerders. Drie awards gaan naar fondsenhuizen, vijftien awards zijn weggelegd voor individuele fondsen. De methodologie is uniek, want ze beoordeelt de fondsbeheerders op hun regelmaat tijdens de voorbije vijf jaar. De Super Award wordt toegekend aan de fondsbeheerder die over de 15 beleggingscategorieën de meest regelmatige beheersprestatie voorlegt. Die eer valt dit jaar te beurt aan Columbia Threadneedle Investments. De Britse beheerder hanteert een stockpickingstrategie, waarbij de macro-economische omgeving van ondergeschikt belang is op de sterkte van het bedrijf (lees pagina 16). Als beste aandelenbeheerder kwam AllianceBernstein uit de bus, ook een stockpicker (lees pagina 15). En de beste beheerder van de vastrentende fondsen was Schroder Investment Management

DE 18 AWARDWINNAARS

Beste beheerders 
Super Award L'Echo & De TijdColumbia Threadneedle Investments
AandelenAllianceBernstein
VastrentendSchroder Investment Management
Aandelen fondsen 
Internationale aandelenLombard Odier Funds Generation Global
Europese aandelenDPAM Invest B Equities Euroland
Europese small- & midcapsEchiquier Agenor SRI Mid Cap Europe
Amerikaanse aandelenLegg Mason Clearbridge US Large Cap Growth
GroeimarktaandelenFidelity Funds Emerging Markets Focus Fund
Belgische aandelenAXA B Fund Equity Belgium
Vastrentende fondsen 
Gediversifieerde obligaties in euroPimco GIS Euro Bond Fund
Bedrijfsobligaties in euroKempen Euro Credit Plus Fund
Internationaal gespreide obligaties Pimco GIS Income Fund
GroeimarktobligatiesAberdeen Standard Frontier Markets Bond Fund
Geldmarktinstrumenten in euroState Street EUR Liquidity LVNAV Fund
Gemengde fondsen 
Gemengde fondsen laag risicoDPAM Horizon B Defensive Strategy
Gemengde fondsen neutraal risicoDPAM Horizon B Balanced Strategy
Gemengde fondsen flexibel risicoBL-Global Flexible
PensioenspaarfondsenArgenta Fonds d'épargne-pension

Aandelen

Bij de individuele fondsenawards gingen de prijzen in vier van de zes aandelencategorieën naar buitenlandse fondsenhuizen.

Internationale aandelen

Lombard Odier Generation Global (LU0428704042)

Het Zwitserse Lombard Odier won voor het tweede opeenvolgende jaar de award in de categorie internationale aandelen. Het fonds boekte de voorbije vijf kalenderjaren (tot eind 2019) een nettorendement van gemiddeld 15,2 procent per jaar. Daarmee presteert het iets minder goed dan FundSmith Global Equity Fund (lees pagina 4), maar het fonds scoorde wel beter voor regelmaat en kon zo de award wegkapen. Door het succes is het fonds momenteel wel gesloten voor nieuwe beleggers, om te voorkomen dat het beheerd vermogen te groot wordt. De beheerders Miguel Nogales en Mark Ferguson gaan op zoek naar bedrijven ‘die aan de goede kant van de geschiedenis staan’ en focussen op hun fundamenten. ‘Door die focus hebben we verschillende beleggersvalkuilen kunnen voorkomen’, zeggen ze. Al voegen ze er eerlijkheidshalve aan toe dat ‘ook geluk een belangrijke rol speelt bij de selectie van aandelen’. Het fonds heeft een heel geconcentreerde portefeuille van slechts 50 posities waarin de Amerikaanse onlinebroker Charles Schwab bij de grootste behoort. De actieve posities - active share - stonden eind 2019 in voor bijna 90 procent, wat betekent dat 90 procent van de posities in het fonds niet voorkomen in de referentie- index.

Europese aandelen

DPAM Invest B Equities Euroland (BE0058181786)

Dit fonds van Degroof Petercam Asset Management haalde de voorbije vijf jaar (tot eind 2019) een gemiddeld rendement van 10,5 procent per jaar. Ook hier is aandelenselectie belangrijk, maar de beheerders kijken ook door een macro-economische bril. ‘We focussen op duurzame groei, en vaak is de selectie themagedreven. Een voorbeeld is de klimaatverandering. We gaan op zoek naar bedrijven die daarvoor oplossingen bieden, bijvoorbeeld met energie- efficiëntie en nieuwe energie of materialen’, zeggen de beheerders Koen Bosquet, Adrien Tamagno en Guy Lerminiaux. Het fonds houdt tussen 50 en 70 posities aan. SAP, de grootste leverancier van bedrijfssoftware in Europa, is momenteel de belangrijkste positie.

Europese small- & midcaps

Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe (FR0010321810)

Het Franse fondsenhuis Financière de l’Echiquier wint voor het eerst deze award met zijn midcapfonds. Het richt zich voornamelijk op groeiaandelen. ‘We hebben een zeer gestructureerd beleggingsproces’, zeggen de beheerders. ‘We hebben tools om tot een sneller beslissingsproces te komen en om het risicoprofiel van de portefeuille te beperken.’ Het fonds telt maar 35 posities, wat voor een smallcapfonds bijzonder laag is. Het meest overtuigd zijn de beheerders vandaag van Worldline, een van de belangrijkste spelers in het betalingsverkeer in Europa. Een aandachtspunt bij deze Franse beleggingsvennootschap (sicav) is het kostenniveau. De totale kosten kwamen vorig jaar uit op 2,81 procent, waarmee het in deze categorie duidelijk een van de duurdere fondsen is.

Amerikaanse aandelen

Legg Mason Clearbridge US Large Cap Growth (IE00B19Z9505)

Voor het derde jaar op rij is dit fonds van Legg Mason de winnaar in de categorie Amerikaanse aandelen. Zoals de naam doet vermoeden, focust het fonds op groeiaandelen en verkiest het die lange tijd aan te houden. ‘We hechten veel belang aan de concurrentiële positie, de balans, de manier waarop het kapitaal wordt aangewend en de kwaliteit van het management. Dat zijn factoren die heel wat beheerders, vooral degenen die vaker handelen, veel minder hanteren’, luidt het. De fondsbeheerder kent al lang een lager gewicht toe aan Apple. ‘We hebben vragen bij de duurzaamheid van het groeiverhaal van de iPhone’, zegt de beheerder.

Groeimarktaandelen

Fidelity Funds Emerging Markets Focus Fund (LU1102505929)

Bij de groeimarktenfondsen is Fidelity de winnaar. ‘Een van de factoren die het succes verklaren, is onze focus op deugdelijk bestuur’, zegt beheerder Alex Duffy. Die focus hoort bij een goed risicobeheer. ‘We vinden kapitaalbehoud op lange termijn ook een belangrijk streefdoel’, vervolgt hij. De grootste positie in het fonds is Taiwan Semiconductor, de grootste onafhankelijke chipfabrikant ter wereld. ‘Het bedrijf is een goede indicator voor de technologische revolutie die we meemaken. Het heeft een zeer sterk management en bewees al meermaals dat het een mooi rendement voor minderheidsaandeelhouders kan voorleggen’, zegt Duffy.

Belgische aandelen

AXA B Fund Equity Belgium (BE0152676954)

AXA B Fund Equity Belgium wint voor het derde opeenvolgende jaar de award in zijn categorie. Beheerder Jérome Antonini kiest voor bedrijven met zo voorspelbaar mogelijke winsten. ‘We mijden bedrijven die aan systeemrisico’s zijn blootgesteld om de volatiliteit van onze portefeuille tot een minimum te beperken’, zegt hij. Ook deze beheerder houdt het aantal posities in het fonds beperkt. Eind 2019 waren dat er 28. De Belgische holding D’Ieteren vormt een van de belangrijkste overtuigingen van de fondsbeheerder.

Vastrentend

Bij de fondsen die in obligaties of kortetermijninstrumenten beleggen, is het een buitenlands feestje. Alle vijf awards werden weggekaapt door buitenlandse fondsenhuizen.

Obligaties in euro

Pimco GIS Euro Bond Fund (IE0005304773)

De Amerikaanse beheerder Pimco speelt al enkele jaren een vooraanstaande rol bij de obligatiefondsen. Ook het vertrek van obligatiekoning Bill Gross in 2014 heeft daar niets aan veranderd. Voor de obligaties in euro kiest Pimco voor een zeer gediversifieerde aanpak. ‘Dat leidt tot regelmatigere prestaties’, zeggen de beheerders. Dat vertaalt zich ook in het aantal posities, dat met 777 uitzonderlijk hoog is. Een voorbeeld van een positie waarmee het fonds het verschil wil maken, zijn Deense hypotheekkredieten. ‘Die noteren tegen de hoogste kredietrating, zijn zeer liquide en bieden een rendement van 1,1 procent’, luidt het.

Bedrijfsobligaties in euro

Kempen (Lux) Euro Credit Plus (LU0979491585)

Een vaste waarde in deze categorie is het Nederlandse fondsenhuis Kempen Capital Management, een onderdeel van Van Lanschot Kempen. De groep won - voor het zesde jaar op rij - de award met het fonds Kempen (Lux) Euro Credit Plus. Bij de obligatieselectie is de focus op de fundamenten van de bedrijven cruciaal. Veel aandacht gaat ook naar het beperken van het neerwaartse risico. Die filosofie komt tot uiting in de resultaten. Met zijn prestatie in neergaande markten, een van de vier criteria bij deze awards, scoort het fonds zeer goed. De voorbije vijf jaar (tot eind 2019) legde het fonds een gemiddeld rendement van 2,9 procent per jaar voor.

Internationaal gespreide obligaties

Pimco GIS Income Fund (IE00BWX5X178)

Ook in de categorie internationaal gespreide obligaties kaapt Pimco een award weg, met een gelijkaardige strategie als die van het Euro Bond Fund. Het fonds belegt in een mix van kwaliteitsvolle posities die goed moeten presteren als de economische groei vertraagt, en risicovollere posities die het goed doen bij een sterke groei. Ook in dit fonds ziet de beheerder de hypotheekkredieten als een nuttige diversificatie voor traditionele obligaties. ‘Ze zijn van hoge kwaliteit, bieden stabiele cashflows en kennen vaak een lagere volatiliteit’, luidt het bij de beheerder.

Groeimarktobligaties

Aberdeen Frontier Markets Bond (LU1003376065)

Aberdeen Standard Investments snoept in deze categorie de award af van M&G Investments, de winnaar van vorig jaar die dit jaar als tweede eindigt. ‘Door haar groei laat de categorie van groeimarktobligaties de voorbije jaren steeds meer diversificatiemogelijkheden toe. Niet alleen komen er meer bedrijven bij, de uitgiftes worden ook groter en krijgen een langere looptijd’, zeggen de beheerders, die in het fonds 50 à 120 posities ambiëren. Bedrijfsbezoeken vormen een belangrijk onderdeel van het beleggingsproces. ‘Zo kunnen we de kwaliteit van de belegging beoordelen, want risicobeheer is in deze activaklasse cruciaal’, zeggen de beheerders. In de huidige portefeuille is Egypte een aanzienlijke positie. ‘De dalende inflatie moet de overheid toelaten de rentevoeten te verlagen, wat positief kan zijn voor obligaties in de lokale munt.’

Monetaire fondsen in euro

State Street EUR Liquidity LVNAV Fund (IE00B3LCZR71)

De Amerikaanse beheerder State Street Global Advisors kaapt voor het eerst de award weg in deze categorie. Door de negatieve marktrentes haalden de fondsen in deze categorie wel allemaal een negatief rendement op 5 jaar. Het winnende fonds kon dat beperken tot 0,089 procent per jaar. De beheerder volgt een top-downaanpak. ‘We starten altijd met een analyse van het beleid van de centrale banken en onze verwachtingen voor hun rentepolitiek. Afhankelijk daarvan bepalen we de samenstelling en de looptijden in het fonds.’

Gemengd

Bij de gemengde fondsen scoort de Belgische beheerder Degroof Petercam Asset Management het best. Hij kaapt drie van de vier awards weg.

Gemengde fondsen met laag risico

DPAM Horizon B Defensive Strategy (BE6227492921)

Het winnende fonds belegt in verschillende strategieën via andere fondsen. Het gaat dan zowel om DPAM-fondsen als om fondsen van externe beheerders. ‘De belangrijkste redenen voor de goede prestatie zijn een consistente beleggingspolitiek, een stabiel beheerteam en een dynamische allocatie’, zeggen de beheerders Rudy Glorieux en Casper De Ceuster. ‘Eind februari hebben we bijvoorbeeld onze portefeuilles wat defensiever gepositioneerd om te anticiperen op een uitbraak van het coronavirus.’

Gemengde fondsen met neutraal risico

DPAM Horizon B Balanced Strategy (BE6227494943)

Dit fonds hanteert een gelijkaardige strategie als het fonds in de defensieve categorie, zij het met een hoger risicoprofiel. De vertegenwoordiging in verschillende fondsen belet niet dat het fonds een hoge active share haalt. ‘Actief is voor ons niet alleen dynamisch, maar ook een sterke afwijking ten opzichte van de marktindexen’, zeggen de beheerders.

Gemengde flexibele fondsen

BL Global Flexible (LU0211340665)

Net als vorig jaar is BL Global Flexible van Banque de Luxembourg Investments de winnaar in deze categorie. Ondanks zijn flexibel beleid hecht de beheerder veel belang aan het neerwaartse risico. ‘Verliezen beperken zit in ons DNA. In dit fonds hebben we bijvoorbeeld een belangrijke goudpositie’, zegt Guy Wagner. Daarnaast worden een aantal sectoren zoals de banksector, de telecomsector en grondstoffenproducenten gemeden, en krijgen consumentensectoren, gezondheidszorg en technologie een overgewicht. Het fonds haalde de voorbije vijf jaar (tot eind 2019) een gemiddeld rendement van 5,9 procent per jaar.

Pensioenspaarfondsen

Argenta Fonds d’épargne-pension (BE0172903495)

Dit dynamische pensioenspaarfonds wordt beheerd door DPAM en haalde al meermaals de award binnen. Het percentage aandelen kan makkelijk in de buurt van 70 procent komen. Het is ook een van de weinige pensioenspaarfondsen die geen instapkosten aanrekenen. Het haalde de voorbije vijf jaar (tot eind 2019) een gemiddeld rendement van 6,9 procent per jaar.

Dit artikel werd gereproduceerd met de toestemming van de uitgever, alle rechten voorbehouden.