Picture your Future. Save for it by earning 1.5% on a 1-year Term Deposit Account! Learn more.

Investment Grade biedt volop kansen om geld aan het werk te zetten

Bron: Rothschild & CO

Nadat eind vorig jaar1 tot wel 6 renteverlagingen geanticipeerd werden, waarvan de eerste in maart, hebben de onzekerheden van de markt over de veerkracht van de inflatie dit optimisme verminderd. Slechts drie renteverlagingen van de Fed worden momenteel ingeprijsd in futures2, waarvan de eerste in juli3.

De markt lijkt daarom verscheurd tussen de realiteit van de inflatiecijfers, het risico op een economische vertraging en de voluntaristische opmerkingen van centrale bankiers. De inflatiecijfers in de VS, 3,8% in februari1, dalen slechts heel langzaam en zijn nog ver verwijderd van de doelstelling, waarbij de dynamiek op de korte termijn zelf opwaarts is. Dit versterkt onze analyse dat er dit jaar weinig renteverlagingen zullen komen en dat de impact van deze restrictieve financiële omstandigheden op de groei wel eens ernstiger zou kunnen zijn dan verwacht. Aan de andere kant laten toonaangevende indicatoren een neerwaartse trend zien, ook al blijft de werkgelegenheid veerkrachtig, wat zowel “dovish”4 als “hawkish”5 commentatoren stof tot nadenken biedt.

Op de rentecurves hebben we weliswaar een opwaartse impact van deze verwachtingen op de lange rente gezien, met name +50 basispunten (bps) sinds het begin van het jaar op de Duitse 5-jaarsrente1, maar op de kredietmarkt zijn de risicopremies gedaald, met 26 bps voor Investment Grade6, tot niveaus die we niet meer hebben gezien sinds begin 2022, toen de Fed haar eerste renteverhoging doorvoerde. De High Yield-markt7 verkrapte ondertussen met 70 basispunten3. De financiële omstandigheden worden dus niet echt weerspiegeld in risicopremies…

Gezien de veerkracht van de rente blijft de window of opportunity voor beleggingen in fondsen met een bepaalde looptijd open, ook al zijn we optimistisch door de daling van de risicopremies. De carry trade zou de prestaties van het Investment Grade-segment het hele jaar moeten ondersteunen. Het huidige instappunt lijkt daarom nog steeds aantrekkelijk voor buy & hold-strategieën8, die van deze carry zullen profiteren, met rendementen die sinds 2011 niet meer vertoond zijn. Meer specifiek lijkt de marktomgeving ons de terugkeer van aantrekkelijke rendementen van Investment Grade-emittenten te bevestigen. Ter herinnering: dit type strategie maakt het mogelijk om relatief voorzichtig te blijven door de overmatige volatiliteit te vermijden die mogelijk wordt gegenereerd door een recessiecyclus of de publicatie van macro-economische gegevens in de loop van 2024.

Bovendien blijft de kans op wanbetaling in dit segment over een horizon van vijf jaar laag. Er is momenteel een grote pool van emittenten met gezonde fundamentals, waardoor het mogelijk is om obligaties van hoge kwaliteit te selecteren9.

Algemene disclaimer

Dit artikel en deze pagina zijn informatief van aard en kunnen worden gewijzigd. Ze worden louter ter informatie verstrekt en hebben geen contractuele waarde. De inhoud is niet bedoeld als beleggingsadvies of enige andere beleggingsdienst, en is geen aanbod, gepersonaliseerde aanbeveling of advies van MeDirect Bank NV, met het oog op een belegging in de genoemde activaklassen en mag niet als zodanig worden beschouwd. Beleggen brengt altijd risico’s met zich mee. De informatie op deze pagina vormt geen juridisch, fiscaal of boekhoudkundig advies.


1Bron: consensus, maart 2024.

2Een vaste verplichting om een overeengekomen hoeveelheid van een actief te kopen of te verkopen tegen een overeengekomen prijs op een overeengekomen datum in de toekomst.

3Bron: Bloomberg, maart 2024.

4Gunstige positionering voor een minder restrictief monetair beleid.

5Het doel van een Hawkish monetair beleid is inflatie bestrijden.

6Schuldpapier uitgegeven door bedrijven of overheden met een rating tussen AAA en BBB- van Standard & Poor’s.

7High-yieldobligaties worden uitgegeven door bedrijven of overheden met een hoog kredietrisico. Hun financiële rating is lager dan BBB- op de schaal van Standard & Poor’s.

8Een strategie die bestaat uit het aanhouden van effecten tot de vervaldatum.

* Bron: Rothschild & Co Asset Management, 29/02/2024. Het bruto actuarieel rendement, of “Yield to Worst”, is het slechtste rendement dat een obligatie kan behalen zonder dat de emittent in gebreke blijft.

9Selectie van effecten.

Alle nieuwsartikels

Zo herkent u verdachte sms’en of mails

Bron: MeDirect Een verdachte sms of mail ontvangen? Grote kans dat het om social engineering gaat: een steeds meer voorkomende techniek die cybercriminelen gebruiken om