Picture your Future. Save for it by earning 1.5% on a 1-year Term Deposit Account! Learn more.

Beleg in de wereld van morgen, beleg in megatrends!

Onze wereld verandert voortdurend. Allerlei nieuwigheden spelen in op onze levensstijl en beïnvloeden onze toekomst op een positieve manier. Die nieuwigheden ontwikkelen zich tot megatrends: langdurige en globale trends die invloed uitoefenen op vlak van economie, bedrijfsleven, politiek, milieu en technologie.

Megatrends-fondsen bevatten op hun beurt onderliggende fondsen die tot één of meerdere van die megatrends behoren. Door in dit type fonds te beleggen, belegt u in meerdere sectoren en veelbelovende tendensen voor de toekomst. U krijgt een op maat gemaakte selectie uit verschillende trends, gegroepeerd in één fonds. Elk megatrends-fonds verschilt uiteraard van de andere omdat elke fondsbeheerder vrij beslist op welke megatrends hij/zij inzet. Zo kiest u het fonds dat aan uw verwachtingen voldoet en groepeert u de trends die u veelbelovend vindt voor de toekomst.

Welke beleggingsthema’s behoren tot de megatrends?

Hieronder ziet u enkele van de meest voor de hand liggende trends. Niet onbelangrijk: deze trends hangen nauw met elkaar samen en kunnen perfect deel uitmaken van eenzelfde themafonds van een fondsenhuis.

1.Technologie

Technologische innovatie valt op als een eerste vrij wijdverspreide trend. In onze constant veranderende samenleving ontstaan vele technologische innovaties die onze economie stimuleren. Enkele voorbeelden:

 • Robotica: meerdere activiteiten robotiseren, zorgt ervoor dat productieprocessen efficiënter verlopen.
 • Digitalisering: de digitalisering van veel activiteiten zorgt ervoor dat een groter publiek over uitgebreidere en snellere diensten beschikt. De uitrol van 5G om maar een voorbeeld te noemen.
 • Cybersecurity: met de toenemende digitalisering neemt ook cybercriminaliteit toe. De ontwikkeling van talrijke systemen, de een nog ingenieuzer dan de ander, maakt het mogelijk om deze aanvallen tegengaan.
 • Slimme steden of smart cities: veel steden blijven zich verder ontwikkelen om stadsbewoners meer comfort te bieden. Zo bouwen ze meer autonome metro’s of passen ze de straatverlichting aan in functie van tijdstip en drukte.

2.Klimaatverandering

Klimaatverandering zien we als een tweede grote trend. En meer bepaald als een trend met een belangrijke impact op alle sectoren. Hoewel het klimaatthema vrij vaag lijkt, valt het op te delen in verschillende subthema’s, zoals:

 • Milieu: alle bedrijven die zich bezighouden met milieubescherming. Een voorbeeld: slimme afvalcontainers in steden die milieuvriendelijker te werk gaan dan traditionele afvalophaling.
 • Water: veel bedrijven zetten zich in om hun waterverbruik te verminderen of gebruiken waterrecyclingsystemen.
 • Zuivere energie: meer innovaties en alternatieven bieden een antwoord op klassieke en erg vervuilende energie. Denk bijvoorbeeld aan de toenemende productie van elektrische wagens.

3.Demografie

Vergrijzing, overbevolking, demografische verschuivingen en veranderende levensstijlen door de pandemie: deze voorbeelden illustreren de demografische veranderingen die we nu ondervinden. En deze evoluties beïnvloeden natuurlijk onze economie: ondernemingen voelen de nood om te heroriënteren, diversifiëren of ontwikkelen. Enkele voorbeelden van sectoren die de impact van deze trend ondervinden:

 • Gezondheid: de gezondheidssector evolueert voortdurend door nieuwe ziektes die ontstaan.
 • Voeding: ons engagement om de planeet te beschermen, beïnvloedt ook de manier waarop we consumeren. De groeiende vraag naar biologische, eerlijke en lokale producten neemt voortdurend toe en beïnvloedt dus de volledige voedingssector.
 • Vergrijzing: de wereldbevolking vergrijst waardoor het aanbod van producten en diensten voor onze ouderen mee zal evolueren

Deze lijst omvat niet alle megatrends; we hebben enkel de grootste besproken. Dankzij hun teams van analisten beslissen alle fondsenhuizen afzonderlijk welke megatrends zij belangrijk vinden om in te beleggen en op basis daarvan stellen ze hun megatrends-fondsen samen. 

Waarom beleggen in megatrends?

Beleggen in megatrends biedt heel wat voordelen.

Beleg in onze toekomst

Beleggen in megatrends betekent beleggen in toekomstgerichte trends. De geselecteerde bedrijven in deze fondsen zetten in op innovatie om onze toekomst te verbeteren en zetten alles op alles om hun activiteiten verder te ontwikkelen.

 • Gericht op de lange termijn

Geduld is een schone zaak. Een uitdrukking die zeker geldt voor de beurs in het algemeen: denk aan rendementen op de lange termijn. Deze ondernemingen bevinden zich in groeisectoren en beschikken over veel speelruimte voor ze hun hoogtepunt bereiken.

 • Stimuleer de economie

Door te beleggen in bedrijven die onze toekomst mee vormgeven en oplossingen aanbieden voor de langere termijn, krijgt de economie ook een enorme boost.

 • Kies een alles-in-één-oplossing

Beschouw beleggen in een megatrends-fonds als een alles-in-één-oplossing. In één enkel fonds diversifieert u uw beleggingen volgens verschillende thema’s.

 • Beleg in wat u gelooft

Beleg in megatrends die bij u passen, u nauw aan het hart liggen en waarin u potentieel ziet. Grote natuurliefhebber en bezorgd om de vervuiling van de planeet? En tegelijk interesse in alle technologische innovaties? Een megatrends-fonds biedt de ideale oplossing als u wilt genieten van meerdere mogelijkheden.

Alle nieuwsartikels

Zo herkent u verdachte sms’en of mails

Bron: MeDirect Een verdachte sms of mail ontvangen? Grote kans dat het om social engineering gaat: een steeds meer voorkomende techniek die cybercriminelen gebruiken om