Picture your Future. Save for it by earning 1.5% on a 1-year Term Deposit Account! Learn more.

2022: een ‘annus horribilis’ voor spaarders!

Bron: J.P. Morgan Asset Management.

Wat de economische en financiële vooruitzichten voor 2022 betreft, lijkt één ding zeker: de beproeving voor spaarders zal waarschijnlijk aanhouden. Het nieuwe jaar kan voor hen zelfs een echt ‘annus horribilis’ worden.

In 2022 zal het tien jaar geleden zijn dat de Europese Centrale Bank in de strijd tegen deflatie haar depositorente verlaagde tot 0% (en zal het acht jaar geleden zijn dat die negatief werd). Op hun beurt waren de commerciële banken in de eurozone genoodzaakt om in lijn hiermee de spaarrente voor hun klanten te verlagen. In de afgelopen jaren was de lage rente op spaargeld in absolute termen weliswaar pijnlijk, maar doordat er sprake was van lage inflatie (gemiddeld 1%), bleven de gevolgen voor spaarders in reële termen beperkt.

Volgend jaar zal de situatie helaas waarschijnlijk verslechteren, aangezien steeds meer commerciële banken negatieve rentetarieven hanteren voor het spaargeld van hun klanten en de inflatie naar verwachting gedurende het grootste deel van het jaar meer dan 2% zal bedragen.

“Om te vermijden dat inflatie en negatieve rentevoeten onze koopkracht aantasten, zal het in 2022 belangrijker zijn dan ooit om spaargeld te spreiden over meerdere beleggingen.”

Dit is natuurlijk sneller gezegd dan gedaan. Wie het relatieve comfort van een kortetermijndeposito achter zich laat, krijgt immers te maken met blootstelling aan economische en financiële onzekerheden, die zoals altijd talrijk zijn aan het begin van een nieuw jaar.

Economische en financiële vooruitzichten

Het jaar 2021 kenmerkte zich door een sterke opleving van de mondiale economische groei als gevolg van de opheffing van de gezondheidsbeperkingen. Vanuit economisch oogpunt lijkt ook 2022 een goed jaar te worden, ook al doemen er aan de horizon enkele wolken op. Hoewel de mondiale economische groei naar verwachting zal vertragen door de gecombineerde impact van minder gunstige basiseffecten, een pandemie die endemisch wordt en de geleidelijke opheffing van een aantal noodmaatregelen van centrale banken en regeringen, zal die vermoedelijk toch sterk blijven. Dat zal dan te danken zijn aan de voortzetting van een expansief begrotingsbeleid om onze overgang naar een CO2-arme economie te financieren. Door deze aanhoudende groei, in combinatie met verdere logistieke verstoringen, stijgende grondstoffenprijzen en krappe arbeidsmarkten, zal de inflatie in 2022 waarschijnlijk boven het streefcijfer van centrale banken blijven liggen. De verwachting is daardoor dat sommige centrale banken, zoals de Amerikaanse Federal Reserve, hun monetaire beleid volgend jaar geleidelijk zullen normaliseren. Dat zullen ze dan voornamelijk doen door het uitdijen van hun balansen af te remmen.

Op de obligatiemarkten verwachten wij dat de korte rente in Europa niet of nauwelijks omhoog zal gaan, maar de lange rente zal in de loop van 2022 waarschijnlijk geleidelijk blijven stijgen. Wij verwachten dat de 10-jaarsrente in september 2022 in de Verenigde Staten boven de 2% zal liggen en dat die in Duitsland licht positief zal zijn. Deze stijging van de rentes zal wellicht wegen op de obligatiemarkten en daarom geven wij de voorkeur aan hoogrentende en converteerbare obligaties, die een kortere looptijd en een hoger rendement hebben dan staatsobligaties. Wij hebben ook een voorkeur voor Chinese staatsobligaties, luidend in renminbi.

Op de meeste aandelenmarkten was 2021 een jaar van dubbelcijferige rendementen. Dat was te danken aan economieën die weer opengingen en gunstige basiseffecten, die zorgden voor een sterk hogere groei van de bedrijfswinsten, die gemiddeld 50% bedroeg.

In 2022 zal die naar verwachting weer dalen tot een niveau van 8-10%, wat nog steeds iets boven het gemiddelde van de afgelopen tien jaar is. De winstgroei zou in 2022 dus steun moeten blijven bieden aan aandelen. Net als in 2021 zal hun rendement waarschijnlijk iets lager zijn dan de winstgroei, waardoor ze een positief rendement kunnen neerzetten terwijl hun waarderingen dalen.

“Daarom blijven wij voor 2022 positief over aandelen, des te meer omdat ze een middel zijn om het hoofd te bieden
aan de gestegen inflatie.”

Conclusie

Terwijl 2022 nadert, is het belangrijk dat we ons niet laten verblinden door de vele onzekerheden rond de economische en financiële vooruitzichten. Hoewel de inflatie en de stijgende langetermijnrentes zullen drukken op de reële rendementen op cash en staatsobligaties, denken wij dat de vooruitzichten voor de economische en winstgroei de aandelen en kredietmarkten in 2022 zullen ondersteunen.

Bron: J.P. Morgan Asset Management, per 20 november 2021. Deze commerciële communicatie en de opinies die ze bevat, vormen geen advies of aanbeveling met het oog op de aankoop of de verkoop van om het even welke belegging of belang dat erop betrekking heeft. Er wordt bovendien op gewezen dat de waarde van een belegging en de inkomsten die eruit voortvloeien kunnen schommelen in functie van de marktomstandigheden en dat de beleggers geen garantie hebben het belegde kapitaal volledig te recupereren.
De prestaties en de rendementen uit het verleden zijn geen garantie voor de huidige of toekomstige resultaten. Er is geen enkele zekerheid over het zich effectief realiseren van de voorspellingen. J.P. Morgan Asset Management is de commerciële benaming van de afdeling activabeheer van JPMorgan Chase & Co en zijn wereldwijd kantorennetwerk. Het Privacybeleid is beschikbaar op de website www.jpmorgan.com/emeaprivacy-policy.
Gepubliceerd in Europa door: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. 09to213011184724

Dit artikel werd gereproduceerd met de toestemming van de uitgever, alle rechten voorbehouden.

Share on facebook
Share on linkedin
Share on facebook
Share on linkedin
Beleggen

Pas op! Toename van SMS-fraude

Als digitale bank willen wij ervoor zorgen dat u steeds online veilig blijft en u zich niet laat vangen door SMS-fraude. Nieuwe technologieën worden door