Picture your Future. Save for it by earning 1.5% on a 1-year Term Deposit Account! Learn more.

Maandelijks inzicht – Wat betekent het economieherstel voor uw beleggingen?

Bron: Geschreven door Gilles Coens, beleggingsexpert bij MeDirect

Iedere maand geeft onze beleggingsexpert Gilles Coens zijn inzicht op de recentelijke gebeurtenissen op economisch en financieel vlak. Deze maand heeft hij het over het hoopvolle herstel in onze Belgische economie en wat de impact hiervan is op onder andere uw beleggingen.  

Groeiend optimisme, groeiende economie

Nu de vaccinatiecampagne in België op volle toeren draait en de terugkeer naar het normale leven binnen handbereik is, heerst er veel optimisme op de Belgische markten en onder Belgische bedrijfsleiders. Dankzij die goeddraaiende vaccinatiemotor kunnen door de lockdowns hardgetroffen sectoren zoals de bouw, horeca, toerisme, bioscopen en theaters, fitness hun activiteiten hernemen en herstelt de economie nog beter. Met de verdere versoepelingen voor de zomerperiode en het najaar die zorgen voor een terugkeer naar het normalere leven, hoeft het dan ook geen mirakel te wezen dat het vertrouwen in de economie verder blijft groeien.

Volgens de Nationale Bank van België (NBB) groeit de economie met 5,5% op jaarbasis en zal het bbp tegen eind dit jaar op het niveau van voor de eerste lockdown staan. Na 2021 zal de snelheid van de economische groei geleidelijk aan normaliseren. Ook de grote banken en de Europese Commissie voorspellen dat de economische activiteit in 2021 met 4 tot 4,5 procent zal groeien na 6,3 procent te zijn gedaald in 2020. Een paar van die grootbanken hadden hun eerdere groeiprognoses voor dit jaar nog verder opgekrikt omdat het eerste kwartaal een grotere economische heropleving bracht dan aanvankelijk gedacht.

Al bij al gaan we ervan uit dat de Belgische economische bedrijvigheid in het tweede kwartaal met ongeveer 1,3 % zal toenemen. Toch zal het vooral het derde kwartaal zijn dat naar alle verwachtingen van economen snel vooruitgaat.

“Economen voorspellen dat de economie in 2022 draait op het niveau van voor de wereldwijde corona-uitbraak.”

Wat doet dit met het ondernemers- en consumentenvertrouwen?

Dit zorgt er natuurlijk voor dat het ondernemers- en consumentenvertrouwen een boost krijgt en weer op hetzelfde peil ligt als voor de coronacrisis.

Consumentenvertrouwen

Met zijn allen consumeren we weer meer en meer. Uit de maandelijkse peiling van de NBB naar het consumentenvertrouwen bleek dat in mei het vertrouwen van de consumenten in het herstel van de economie al flink de hoogte in schoot. Zelfs nog voordat de regering de nieuwe versoepelingen voor de komende zomer aankondigde. Dit omdat men enerzijds optimistisch is over de werkloosheid voor het komende jaar en anderzijds omdat er betere vooruitzichten zijn voor de algemene economische situatie in België. Hoewel er meer geconsumeerd wordt, geven de meeste gezinnen aan nog te zullen blijven sparen.

Ondernemersvertrouwen

Ook ondernemingen tankten opnieuw meer vertrouwen in de economie. Eind vorig jaar lag dat al bijna opnieuw op hetzelfde niveau als voor maart 2020. Dankzij hun vertrouwen investeren de bedrijven ook weer meer dan voorheen en zal dit alleen nog verder toenemen volgens de NBB. Een kleine kanttekening die we hierbij moeten opmaken is de volgende: uit de maandelijkse enquêtes die de werkgeversorganisaties en de NBB voeren, kwam naar voren dat ondanks het feit dat bedrijven opnieuw beter presteren en dus op zoek zijn naar personeel, ze moeite hebben om hen te vinden. Bovendien heerst er een tekort aan grondstoffen waardoor veel bedrijven die actief zijn in de bouw, groothandel en industrie in de problemen geraken qua leveringen. Een noodzakelijk gevolg hiervan is dat de verkoopprijzen zullen stijgen.

“Merkwaardig is dat niet alleen in België maar ook wereldwijd het vertrouwen groot is.”

Merkwaardig is eveneens dat niet alleen in België maar ook wereldwijd het vertrouwen groot is. Dit is meetbaar met de Purchase Managers Indexen (PMI). Deze macro-economische indicator staat op een paar uitzonderingen na overal op groen in de grootste wereldeconomieën. Bovendien kruipen deze cijfers ook uit een diep dal ten gevolge van covid-19. De grafiek hieronder geeft een samengestelde overzicht weer op wereldwijd niveau. Een PMI onder de 50 geeft een negatief vertrouwen weer, boven de 50 een positief vertrouwen.

graph
Bron: Rifinitiv

Bel-20 profiteert mee

Een eerder logisch gevolg van deze economische euforie is te merken op de Bel-20, die voor het eerst weer meer punten (4206) behaalde en daarmee de laatste aandelenindex sinds 17 februari 2020 (vlak voor de vrije val) met 4201,5 punten heeft overschreden.
De belegger die bij die vrije val aandelen durfde kopen daar waar iedereen ze massaal verkocht, kan tevreden terugblikken. Neem nu AB InBev: massaal verlies aan het begin van de eerste lockdown maar een heuse opvering nu de cafés en restaurants weer massaal de deuren openzwaaien.

“De belegger die bij de vrije val aandelen durfde kopen daar waar iedereen ze massaal verkocht, kan tevreden terugblikken.”

Ten opzichte van de andere Europese beurzen hinkt de Belgische beurs net dat tikkeltje achterop. Dit komt omdat onze Belgische beurs vooral veel aandelen bezit uit sectoren (banken, telecom, vastgoed, verzekeringen) die nog lager scoorden voor de coronacrisis.

Wat betekent dit voor uw beleggingen?

Wat we in België zien, zien we in het algemeen over de hele wereld. We ontwaken uit een periode waar de economie deels stil stond. De herstart van de economie werd tot nu toe zeer positief onthaald op de finaciële markten. Veel macro-economische indicatoren komen in het groen te staan wat positieve signalen geeft.

Toch zijn er een aantal elementen die we in het oog moeten houden en die voor volatiliteit op de markten kunnen zorgen.

 1. Inflatie
 2. Vooral in de Verenige Staten is deze hoger dan verwacht. Hierdoor nam de Fed (de Amerikaanse Centrale Bank) midden juni een meer “hawkish”(restrictievere) toon aan waardoor ze verklaarde de aankoopprogramma’s van obligaties te herzien indien de economie op dit tempo verder groeide. Al blijft deze reactie van de Fed relatief mild ten opzichte van de huidige Amerikaanse inflatiecijfers. Is de Fed nu “hawkish” (restictiever) of “dovish”
  (soepeler)? Dit zorgt momenteel voor debat tussen economen. De Europese centrale bank blijft echter een zeer soepel monetair beleid hanteren omdat de kerninflatie zwakker is.
 3.  
 4. Waarderingen
 5. Markten zijn vandaag niet goedkoop, winstnames kunnen voor volatiliteit zorgen. Sinds het herstel presteerden waardeaandelen beter dan groeiaandelen. Dit heeft vooral te maken met het cyclische karakter van waardeaandelen en het feit dat ze 10 jaar lang minder goed presteerden dan groeiaandelen en dus relatief goedkoper waren. Midden juni keerde deze trend terug in het voordeel van groeiaandelen.
 6.  
 7. Stijgende langetermijnrente
 8. Stijgende infatie zorgt voor stijgende langetermijnrentes waardoor langetermijnobligaties onder druk komen te staan. High yield obligaties zijn hier minder gevoelig aan en profiteren van sterke groeicijfers maar bieden
  minder bescherming indien aandelenmarkten corrigeren.
 9.  

Conclusie

Het belang van diversificatie blijft ook in deze tijden standhouden want ondanks alle goede macro-economische indicatoren zijn de waarderingen relatief duur en kunnen centrale banken toch scherper uit de hoek komen indien de inflatie nog hoger zou kunnen uitvallen. Maar intussen blijven de goede macro-economishe cijfers de markten ondersteunen en bieden deze nog positieve vooruitzichten en opportuniteiten.