Picture your Future. Save for it by earning 1.5% on a 1-year Term Deposit Account! Learn more.

Beleggingsfondsen nader bekeken – Benchmarks

Geschreven door Ray Calleja, MeDirect

In dit artikel kijken we wat benchmarks precies zijn en waar ze voor worden gebruikt. Voordat u in een beleggingsfonds stapt, moet u zich de vraag stellen: hoe presteert dit fonds?

De benchmark is daarbij een hulpmiddel dat een indicatief rendement weergeeft voor uw beleggingsfonds. Het belang van een benchmarkindex is om een perspectief en een relevante graadmeter te bieden aan de hand waarvan het rendement van het beleggingsfonds kan worden gemeten. Hierdoor kunnen beleggers de beleggingscapaciteit van een fondsbeheerder beoordelen, aangezien elke fondsbeheerder ernaar streeft om op de lange termijn de benchmarkindex van het fonds te verslaan.

Het rendement van een fonds moet in een bepaalde context worden geplaatst, want u zit op het verkeerde spoor wanneer u alleen maar naar het rendement kijkt. Elk beleggingsfonds moet aangeven tegen welke benchmarkindex de prestaties van het fonds kunnen worden afgezet. Een fonds dat de afgelopen vijf jaar een rendement van 20% heeft behaald zou het in de ogen van velen beter doen dan een fonds dat over dezelfde periode 15% heeft behaald. Maar dat hoeft niet altijd het geval te zijn. Het kan best zo zijn dat een fonds dat een rendement van 15% heeft behaald, concurrerende fondsen met eenzelfde beleggingsstijl met vijf procentpunten heeft verslagen, terwijl een fonds met een rendement van 20% misschien wel aanzienlijk bij zijn concurrenten is achtergebleven. Daarom moet u de rendementen van het fonds afzetten tegen de juiste benchmarks – tegen indices en tegen andere fondsen die in vergelijkbare effecten beleggen.

Fondshuizen selecteren benchmarkindices op basis van beurswaarde en sector- of thematische strategieën van de respectieve fondsen. Bijvoorbeeld: in de VS zou een large-cap fonds (dat belegt in bedrijven met een beurswaarde van $ 10 mrd of meer, waarbij de beurswaarde het aantal aandelen van het bedrijf is, vermenigvuldigt met de aandelenkoers) large-cap indices hebben zoals de S&P 500, die algemeen wordt gezien als de beste graadmeter voor grote Amerikaanse aandelen. Deze index bestaat uit 500 toonaangevende bedrijven en beslaat ongeveer 80% van de beschikbare beurswaarde. De Dow Jones Industrial Average (DJIA) mag als index dan wel de belangrijkste zijn op de aandelenmarkt, maar deze wordt zelden gebruikt als prestatiebenchmark voor beleggingsfondsen. Deze is namelijk samengesteld uit de aandelen van slechts 30 grote bedrijven, en daarmee niet representatief voor de gezondheid van de totale aandelenmarkt. Zo is voor mid-cap fondsen (die investeren in bedrijven met beurswaarde tussen $ 1 mrd en $ 5 mrd) de S&P Mid-Cap 400 de meest gebruikte index, maar er zijn natuurlijk ook andere, zoals de Russell Midcap en de Wilshire US Mid-Cap Index. Voor small-cap fondsen (die beleggen in kleinere bedrijven met een beurswaarde tussen $ 300 miljoen en $2 mrd) zijn vooral de Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Index of de Russell 2000 (samengesteld door de Frank Russell Company, met ongeveer 2.000 small-cap bedrijven) populair. De Barclays Aggregate Bond Index is een goede maatstaf voor de meeste belastbare obligatiefondsen.  Er zijn tientallen andere indices die de markt nog meer segmenteren, gericht op bepaalde regio’s in de wereld of zelfs op bepaalde aspecten van de obligatiemarkt, zoals looptijd of kredietwaardigheid, om zo een kleiner deel van de markt te bestrijken.

Een andersoortige benchmark die veel wordt gebruikt zijn vergelijkingsgroepen, of fondsen die dezelfde soorten effecten kopen als uw fonds. Wanneer u een fonds koopt dat belegt in grote, ondergewaardeerd bedrijven, dan moet u deze vergelijken met andere fondsen die eenzelfde stijl hanteren, in dit geval large-value fondsen. Op die manier vergelijkt u appels met appels.

Onze partner, Morningstar, verdeelt beleggingsfondsen in categorieën die voor de meeste beleggingsfondsen passende vergelijkingsgroepen zijn. Afhankelijk van de bezittingen van een fonds, kan het in een van de meer dan 40 Morningstar-categorieën terecht komen. Wanneer de portefeuille van een fonds vooral uit aandelen van grote ondernemingen bestaat met een hoge winstgroei, dan komt het fonds in de categorie Large-Cap Groei terecht. Op de MeDirect-website staan Morningstar-rapporten voor elk beleggingsfonds dat op het platform beschikbaar is; de betreffende categorie wordt bovenaan deze rapporten weergegeven.

Een fondsbeheerder kan de prestaties van zijn fonds afzetten tegen andere fondsen met een vergelijkbare beleggingsdoelstelling. Hij zal zijn eigen fonds vergelijken met een gemiddeld presterend fonds in dezelfde sector en in dezelfde categorie. Op deze manier kan hij nagaan hoe goed of hoe slecht zijn fonds het doet in vergelijking met fondsen in dezelfde vergelijkingsgroep. Hij kan echter alleen maar zien wat zijn concurrenten hebben gedaan, omdat hij natuurlijk niet vooraf al kan weten wat hun plannen zijn voor de toekomst.

Large-cap bedrijven hebben doorgaans een lager neerwaartse risico; fondsen met large-cap indices als benchmark passen dan ook bij beleggers die weinig risico willen lopen. Fondsen met mid- of small-cap indices zijn daarentegen geschikt voor mensen met een hogere risicobereidheid. Benchmarkindices geven beleggers tevens een duidelijk beeld van de portefeuillesamenstelling van het fonds en helpen hen daardoor met hun beleggingsbeslissingen nadat ze hun risicobereidheid en rendementsverwachtingen in overweging hebben genomen.

Wanneer een beleggingsfonds een aanzienlijk hoger rendement oplevert dan zijn benchmarkindex of tijdens een neergaande economische cyclus minder daalt dan zijn benchmarkindex, dan wordt wel gesteld dat het fonds zijn benchmarkindex heeft verslagen. Wanneer een beleggingsfonds gedurende meerdere periodes zijn benchmarkindex verslaat dan wijst dat op consistentie in de prestatie. Een actief beheerd fonds dat een vergelijkbaar rendement genereert als zijn benchmarkindex presteert echter onvoldoende. Het fonds heeft dan de basisdoelstelling om zijn benchmarkindex te verslaan niet gehaald maar brengt daarvoor wel een jaarlijkse beheersvergoeding in rekening.

Wanneer u ten slotte een beleggingsfonds vergelijkt met zijn benchmarks – of dat nu een index is of een vergelijkingsgroep – zorg dan dat u kijkt naar de prestaties van het fonds op de langere termijn en niet slechts over een kort tijdsbestek. Kijk naar het rendement voor een, drie, vijf en zelfs 10 jaar, indien beschikbaar. Wanneer een fonds consequent beter presteert dan zijn benchmarkindices, dan duidt dit op een consistente prestatie. De benchmarkprestatie is echter slechts één manier om een fonds te kiezen. In het volgende artikel zullen we een andere vraag aan de orde stellen voordat u een fonds koopt – wat zijn de risico wanneer u een bepaalde prestatie wilt of moet realiseren?

Het bovenstaande is uitsluitend bedoeld voor informatiedoeleinden en mag niet worden opgevat als een aanbod tot verkoop of uitnodiging zich in te schrijven voor een bepaalde belegging of de aanschaf daarvan. De verstrekte informatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd en vormt geen beleggingsadvies. MeDirect Bank (Malta) plc heeft dit document gebaseerd op informatie die is verkregen uit bronnen die zij betrouwbaar acht, maar die niet onafhankelijk zijn geverifieerd. MeDirect Bank (Malta) doet derhalve geen uitspraak over en geeft geen garanties wat betreft de inhoud daarvan. MeDirect Bank (Malta) plc, geregistreerd onder nummer C34125, heeft een vergunning van de Malta Financial Services Authority conform de Maltese Banking Act (Cap. 371) en de Investment Services Act (Cap. 370).

De besproken financiële instrumenten zijn wellicht niet voor alle beleggers geschikt en beleggers moeten hun eigen weloverwogen beslissingen nemen en zich laten adviseren of het beleggen in financiële instrumenten of het implementeren van strategieën zoals hier besproken voor hen geschikt is.

Wanneer u belegt in een van de hier besproken producten dan kunt u uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Er kunnen provisie- of verkoopkosten in rekening worden gebracht op het moment van de eerste aankoop van een belegging en worden afgetrokken van het belegde bedrag, waardoor de omvang van uw belegging afneemt. Eventuele opbrengsten uit deze belegging kunnen eveneens fluctueren. Dit product kan worden beïnvloed door valutakoersfluctuaties, die derhalve van invloed zijn op uw beleggingsrendement. De genoemde prestatiecijfers hebben betrekking op het verleden en prestaties uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. De beslissing om te beleggen in een beleggingsfonds moet gebaseerd zijn op de informatie in het Prospectus en het Key Investor Information Document (KIID), dat kunnen worden verkregen bij MeDirect Bank SA. 

 

Alle nieuwsartikels

Tips om identiteitsdiefstal te voorkomen

Bron: MeDirect. Het gebeurt vaak sneller dan verwacht: één moment van onoplettendheid kan er al voor zorgen dat hackers uw persoonlijke gegevens bemachtigen en identiteitsdiefstal