Picture your Future. Save for it by earning 1.5% on a 1-year Term Deposit Account! Learn more.

BlackRock: Aandacht voor risico is minstens even belangrijk als rendement

Bron: De Tijd 13/02/19

U wint deze award voor het tweede opeenvolgende jaar. Hoe verklaart u dat succes?

Stephan DesplanckeStephan Desplancke: ‘We gebruiken de volledige toolkit om onze doelstellingen te bereiken. De samenstelling van onze obligatiefondsen gebeurt op basis van zowel de macro-economische visie (top-down) als de fundamentele analyse van de obligaties (bottom-up). We hebben veel aandacht voor de relatieve waardering van de instrumenten én voor het neerwaarts risico. De combinatie is belangrijk om extra rendement te halen en tegelijk het risico te beperken. Voor het beperken van het neerwaarts risico maken we gebruik van erg gedisciplineerde analyses die veel aandacht schenken aan de kredietwaardigheid van de emittent.’

Door de lage rentes op de obligatiemarkten zijn kosten cruciaal om een aanvaardbaar nettorendement te boeken. In welke mate houdt u die kosten onder controle? Opteren obligatiebeleggers niet
beter voor trackers?

Desplancke: ‘BlackRock beheert portefeuilles om de doelstellingen van cliënten, meestal een zo hoog mogelijk nettorendement, te behalen. De belangrijkste doelstelling is niet de kosten te minimaliseren. Voor een superieur rendement kunnen nu eenmaal hogere transactiekosten vereist zijn. Bovendien heeft BlackRock sowieso veel aandacht voor transactiekosten. Al meer dan tien jaar wordt in het portefeuillebeheer rekening gehouden met de impact van zulke kosten. Het is dus niet zo dat beheerders de portefeuilles anders beheren nu de obligatierentes lager zijn. Trackers en actief beheerde fondsen richten zich tot twee verschillende cliëntenbehoeften.’

Al jaren voorspellen onheilsprofeten een obligatiecrash. Hoe groot schat u de risico’s op de obligatiemarkten in?

Desplancke: ‘Nu de Europese Centrale Bank (ECB) weer minder strenge taal spreekt en de nulrente langer handhaaft, zullen de rentevoeten niet snel beginnen te stijgen in Europa. Zo’n omgeving kan vastrentende activa ondersteunen. Bovendien zijn we actieve obligatiebeheerders en focussen we op de relatieve waardering. Daardoor moeten we ongeacht het renteklimaat rendement kunnen genereren. Daarnaast hebben we veel aandacht voor het portefeuillerisico. We handhaven in onze portefeuilles een grote diversificatie, waardoor de blootstelling aan één individuele emittent beperkt blijft.’

Dit artikel werd gereproduceerd met de toestemming van de uitgever, alle rechten voorbehouden.

BlackRock is één van de 60 gerenommeerde fondsenhuizen op het platform van MeDirect

Bij MeDirect bieden we een wereldwijde selectie van meer dan 500 fondsen* zonder instap- en uitstapkosten. Daartussen vindt u ook de fondsen van het fondsenhuis BlackRock.

Zoek naar ‘BlackRock’ in de online fondsenzoeker.

*Fonds is de populaire naam voor ICB (Instelling voor Collectieve Belegging). Een ICB is een instelling die het ingebrachte geld van verschillende beleggers samenbrengt en investeert in diverse beleggingsmogelijkheden, zoals aandelen, obligaties, cash enz. met risicospreiding als gevolg. U moet de KIID en prospectus lezen en beoordelen voordat u overgaat tot een belegging. De KIID geeft de doelstellingen, het beleggingsbeleid, risico’s en voordelen, kosten en prestaties uit het verleden van het fonds.