Picture your Future. Save for it by earning 1.5% on a 1-year Term Deposit Account! Learn more.

Het belang van te beleggen op lange termijn

Bron: MeDirect

Alvorens in de verleiding te komen om te handelen, moeten beleggers beseffen dat periodes van
marktschommelingen gevaarlijk kunnen zijn, omdat ze de neiging hebben om een emotionele reactie
op te roepen en de gedragsvooroordelen – waaraan we allemaal zijn blootgesteld – te vergroten. Als deze
niet worden gecontroleerd, kunnen deze vooroordelen ertoe leiden dat we slechte beslissingen nemen die de
beleggingsrendementen op lange termijn kunnen schaden.

In onderstaande grafiek van Morningstar, bekijken we drie verschillende beleggingsstrategieën die illustreren hoe een langetermijnbeleggingsbenadering zich doorgaans vertaalt in hogere rendementen, dan wanneer te reageren op ongunstige marktomstandigheden
en uit te stappen.

MeDirect_graph_Morningstar

2018 Morningstar. Rendementen uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. Bovenstaande grafiek is enkel ter
illustratie en mag niet als een indicatie voor een belegging gezien worden. De aandelenmarkt in de grafiek is de ‘Ibbotson®

Large Company Stock Index’. Cash is de ‘30-day U.S. Treasury bill’. 

De grote invloed van beleggerssentiment die uit de recente marktschommelingen spreekt, brengt ons bij de wijze waarop Morningstar naar beleggen kijkt: het gaat om de lange termijn en om de juiste waarderingen. Beleggers houden daarom best de volgende
drie richtlijnen aan:

  • Beleggen is een zaak van lange termijn. Een correctie van 5 tot 10% lijkt veel, maar betekent weinig op een beleggingshorizon van 10 jaar of langer.
  • Vermijd de sensationele krantenkoppen die u kunnen aanzetten tot handelen op de verkeerde manier. Lees liever boeken over beleggingsprocessen, dan kranten over voorspellingen.
  • Als u naar beleggingskansen kijkt, zorg dan voor een robuust raamwerk van uitgangspunten waarmee u de werkelijke waarde van assets kunt vaststellen. Dat biedt een ijkpunt voor uw verwachtingen.
Het MeDirect beleggingscomité en Morningstar blijven de marktontwikkelingen nauwgezet opvolgen. We zullen ons echter blijven concentreren op dezelfde principes als elke andere periode: het beoordelen van de waarde van elke beleggingscategorie,
het graven in de fundamentele drijfveren van rendement en het in vraag stellen van de automatische angst / hebzucht-reacties, waaraan we allemaal worden blootgesteld.

Dit doen we binnen onze commissiestructuur, waar we elkaars standpunten kunnen uitdagen en goede langetermijnbeslissingen kunnen nemen op basis van diepgaande en doordachte analyses.

We wijzen u er nog graag even op dat onze Vermogensbeheerportefeuilles over het algemeen verhoogde niveaus van cash hebben. Dit dient als buffer tegen de volatiliteit, maar kan ook aangewend worden wanneer bepaalde opportuniteiten zich zouden voordoen.

De gevolgen op korte termijn op de waarde van uw portefeuille bij een marktdaling zijn natuurlijk nooit aangenaam voor u als belegger, maar daarbij is het belangrijk te beseffen dat u belegt voor een langere periode. Dat betekent dat men soms moeilijke
momenten meemaakt, zoals in oktober 2014 of in januari 2016. Maar door geïnvesteerd te blijven, geniet men ook van de marktstijgingen.

MeDirect Vermogensbeheer

U leunt achterover terwijl onze experts het werk doen voor u. Kwalitatief beheer, ondersteund door de expertise van Morningstar, aan een fractie van de kost van het traditionele beheer.