Picture your Future. Save for it by earning 1.5% on a 1-year Term Deposit Account! Learn more.

Beleggen zonder grenzen om koopkracht te behouden

Bron: De Tijd 17/05/2018

We zitten 26 hoog in het torengebouw waar Flossbach von Storch (FvS) zijn hoofdkwartier heeft gevestigd. Het uitzicht op de dom van Keulen en de hele oude binnenstad die bijzonder zwaar werd toegetakeld tijdens de Tweede Wereldoorlog, is adembenemend.
Philipp Vorndran, de kapitaalmarktenstrateeg van FvS, tovert op zijn tablet de ene grafiek na de andere tevoorschijn. Daarmee wil hij vooral één ding aantonen: dat de opbrengst van een klassieke uitgebalanceerde portefeuille – 40 procent
obligaties, 40 procent aandelen, 10 procent goud en 10 procent cash – niet zal volstaan om uw reële koopkracht op peil te houden. Precies omdat we nog lange tijd met een lage rente opgescheept zitten. Hij gaat ervan uit dat zo’n portefeuille,
die naar Duitse normen al vrij agressief is, een jaarlijks rendement van hooguit 2,40 procent zal opleveren vóór belastingen, vóór kosten en vanzelfsprekend vóór inflatie. ‘Maar weinig mensen in Duitsland
en Europa geven zich daar rekenschap van.’

Dat de periode van lage rente nog niet achter de rug is, daar zijn ze vrij zeker van bij Flossbach von Storch. ‘Ons kernscenario is dat er geen grote renteveranderingen op komst zijn in de nabije toekomst en verder. Niet in Europa en niet in Japan, maar
ook niet min of meer wereldwijd. Sommigen denken dat de rentetarieven weer zullen stijgen naar normale niveaus, ergens tussen 3 en 4 procent in Europa, maar dat is niet zo!’ betoogt Vorndran. ‘Mochten de rentetarieven terugkeren naar de niveaus van
de voorbije veertig jaar, dan zouden ook de economieën moeten terugkeren naar hun groeipeil van de voorbije veertig jaar, en zou de globalisering teruggedraaid moeten worden. Dat is allemaal erg onwaarschijnlijk.’

Een rente van 5 à 6 procent is volgens Vorndran alleen mogelijk als zich een economische boom voordoet, met 3 tot 4 procent economische groei, of bij extreem sterke inflatie. Hij ziet dat evenwel niet gebeuren, ook al niet omdat de impact van dergelijk
rentepeil dramatisch zou zijn, zowel voor de vastgoedmarkten als voor de overheden met hoge schulden zoals Italië.

Weinig restricties

Het is in die context van aanhoudend lage rente dat het vlaggenschip van FvS aan de horizon verschijnt: het beleggingsfonds Multiple Opportunities, dat ook in ons land heel populair is. ‘Met dat fonds willen we allereerst de koopkracht van het geïnvesteerde
geld vrijwaren. Voorts denken we dat een rendement van 5 procent op middellange en lange termijn realistisch is. Als het iets meer is, zijn we absoluut gelukkig. Maar denk niet dat het rendement dat we de voorbije 10 jaar hebben gehaald – 140 procent-
zich in de toekomst zal herhalen’, waarschuwt Vorndran.

Multiple Opportunities werd niet zoals de meeste andere fondsen opgericht op verzoek van klanten die pakweg in technologie of in groeimarkten willen investeren. Het was meer een vehikel om een verandering in de Duitse fiscale wetgeving op beleggingen
te omzeilen. ‘Een oplossing voor onze eigen belastingsproblemen’, legt Vorndran uit. Dat verklaart meteen waarom er zo weinig restricties werden ingebouwd. ‘We beheren geld zoals we ons eigen geld zouden beheren.’ Typisch voor Multiple Opportunities
is de volledige vrijheid die het fonds zichzelf geeft om in verschillende activaklassen te beleggen. Dat impliceert dat het een zeer actief beheerd fonds is dat voortdurend inspeelt op veranderingen en evoluties in de wereld , zoals economische, politieke
en demografische.

FvS is ervan overtuigd dat aandelen in deze tijden van lage rente van alle activaklassen de meest aantrekkelijke opbrengst in verhouding tot het risico bieden. Daar ligt dan ook het zwaartepunt van de portefeuille. Momenteel is Multiple Opportunities
voor iets meer dan 65 procent belegd in aandelen. Tot de belangrijkste posities behoren de Zwitserse voedingsgroep Nestlé, de Duitse auto- en vracht- wagenbouwer Daimler en Berkshire Hathaway, het investeringsvehikel van meesterbelegger Warren
Buffett. Obligaties laat het fonds momenteel grotendeels links liggen: ze vertegenwoordigen maar 6,5 procent van de portefeuille. De verhouding tussen aandelen en obligaties maakt meteen duidelijk dat dit een vrij risicovol fonds is dat vooral focust
op beleggers die groei nastreven en tegelijk op lange termijn – meer dan vijf jaar – kijken.

Goud als verzekering

Multiple Opportunities investeert voorts nog in futures, derivaten en converteerbare obligaties, en houdt tevens een portie cash aan. Opvallend is dat ook in de mogelijkheid is voorzien om tot 20 procent in edelmetalen te beleggen, waarvan 10 procent
in goud. Omdat fondsen onder meer in België niet in fysiek goud mogen beleggen, creëerde FvS een deelfonds, Multiple Opportunities II, dat dat op indirecte wijze wel doet, via certificaten. Als we Vorndran om uitleg vragen bij die stevige
positie in goud antwoordt hij zonder aarzelen: ‘Goud is onze verzekering tegen brand op de kapitaalmarkten, tegen voorziene en onvoorziene risico’s’.

Over de voorbije tien jaar behaalde Multiple Opportunities een gemiddeld jaarlijks rendement van 9,3 procent, maar sindsdien loopt het rendement terug: 6 procent over de laatste vijf jaar en 2,5 procent over de laatste drie jaar. 2017 was wel een goed
jaar met een rendement van 5,8 procent. ‘We hadden nog 1,5 procentpunten beter kunnen doen als we agressiever waren geweest inzake dollarindekking. We zijn altijd vrij stevig belegd in Amerikaanse aandelen omdat we de Amerikaanse markt interessant
vinden. Maar daardoor hebben we ook een blootstelling aan de dollar en vorig jaar hebben we ons daartegen onvoldoende ingedekt’, geeft de strateeg toe.

Dit jaar presteert het fonds minder goed met op eind april een verlies van 2,1 procent. ‘Zuiver de impact van consumentenreuzen als Nestlé en Reckitt Benckiser. Die worden dubbel getroffen: door het debat over op til zijnde veranderingen van het
rentebeleid – vermits ze vaak als alternatief voor obligaties worden beschouwd – en ook door de discussie of producenten van consumentenproducten een groter deel van hun winstmarges moeten afstaan aan de retailers zodat die hun winstsituatie kunnen
verbeteren.’ Vorndran is tevreden met de huidige portefeuille. Mochten de markten nog 5 procent zakken, zal hij alle futureposities afsluiten om optimaal te kunnen profiteren van een beurshausse. FvS is ook van plan bij een terugval posities in technologiebedrijven
en consumentengoederen verder op te bouwen.

Ohne Vola, keine Cola

Ondanks de meer volatiele, iets zwakkere markten dit jaar zag FvS geen uitstroom van kapitaal uit zijn fondsen. ‘Wat we nu aan volatiliteit zagen, is eigenlijk gewoon een terugkeer naar een normale situatie. Vorig jaar was op dat vlak abnormaal. Volatiliteit
is trouwens niet belangrijk voor ons: het is geen risico en schept eerder opportuniteiten. In het Duits zeggen we: ohne Vola keine Cola.’

Vanwaar de grote populariteit van Multiple Opportunities in België? Daar heeft Vorndran geen pasklaar antwoord op. Het is zeker een stevig product, voert hij aan, maar misschien komt het vooral door de erg duidelijke visie die FvS uitdraagt: ‘Wij
zeggen wat wij denken- bijvoorbeeld dat we geen rentestijging verwachten – en doen op dat vlak geen toegevingen.’

 

 

Flossbach von storch – multiple opportunities II:

·Gemengd flexibel fonds: belegt vooral in aandelen maar ook tot 20 procent in edelmetalen

·Rendement sinds begin 2018: -1,94%

·Jaarrendement op 5 jaar: 5,98%

·Lopende kosten: 1,65%

·Verkrijgbaar bij: (onder meer) Deutsche Bank, Binck en Medirect.

 

 


Flossbach von Storch, het verhaal van twee vrienden

Koen Lambrecht

Duitsland staat bekend voor de kwaliteit van zijn auto’s, koelkasten en machines, maar niet bepaald voor zijn financiële producten. Toch waren het twee Duitse vrienden, Bert Flossbach en Kurt von Storch, die in 1999 besloten zich op vermogensbeheer
te storten. De twee kenden elkaar van de universiteit en ontmoetten elkaar jaren later bij Goldman Sachs.

Aanvankelijk hadden ze enkel private klanten: begoede families en mensen uit de Duitse middenstand. Algauw kwam van vrienden en familie de vraag of het jonge bedrijf tips kon geven over wat ze met hun spaargeld moesten doen. Zo begon Flossbach von Storch
(FvS) met eigen fondsen.

20 miljard euro

De speler beheert 14 verschillende fondsen, die het zwaartepunt van de bedrijvigheid uitmaken en waarin meer dan 20 miljard euro is belegd. Hoewel de onderneming ook zuivere aandelen- en obligatiefondsen heeft, is ze vooral bekend als een ‘multi asset’-speler.
Het grootste fonds, Multiple Opportunities, is aangedikt tot bijna 17 miljard. Het totaal beheerd vermogen bedraagt 35 miljard euro, waarvan zo’n 5 miljard voor privé- vermogenbeheer en zo’n 8 miljard voor institutionele klanten. Als fondsenhuis
staat FvS voor actief management.

De jongste jaren is FvS ook actief buiten het thuisland. Zo’n vijf jaar geleden werd de stap naar België gezet en 2,5 jaar geleden was Spanje aan de beurt. Dit jaar kwam er ook een kantoor bij in Milaan. De vermogensbeheerder hecht veel belang aan
zijn onafhankelijkheid en wil dat ook zo houden. Appetijt voor overnames is er niet omdat het volgens Von Storch erg moeilijk is bedrijfsculturen op elkaar af te stemmen. Een beursgang of een verkoop van het bedrijf staat evenmin op de agenda.

Dit artikel werd gereproduceerd met de toestemming van de uitgever, alle rechten voorbehouden

Share on facebook
Share on linkedin
Share on facebook
Share on linkedin
Alle nieuwsartikels

Beleg in de wereld van morgen, beleg in megatrends!

Onze wereld verandert voortdurend. Allerlei nieuwigheden spelen in op onze levensstijl en beïnvloeden onze toekomst op een positieve manier. Die nieuwigheden ontwikkelen zich tot megatrends:

Alle nieuwsartikels

Opkomende markten: terug in de gunst? ´┐╝

Nu de inflatiepiek waarschijnlijk achter ons ligt en de Chinese economie in versneld tempo weer aantrekt, trekken de opkomende markten opnieuw de belangstelling van beleggers.