Picture your Future. Save for it by earning 1.5% on a 1-year Term Deposit Account! Learn more.

Fondsen met een Gold rating maken extra rendement

Bron: Morningstar, 05/01/18

Vooral Gold-fondsen maken hun predikaat waar door in bijna alle gevallen het meeste extra rendement te behalen.

Beleggingsfondsen die een Morningstar Analyst Rating van Gold, Silver of Bronze hebben, ofwel een medal, doen het binnen hun categorie beter dan concurrerende fondsen die geen medal hebben. Ten opzichte van de index die voor hun categorie als benchmark geldt, doen ze het vaak beter, maar niet altijd.

Dat geldt met name voor aandelenfondsen en in mindere mate voor allocatie- en obligatiefondsen. De Gold-fondsen maken hun predikaat waar door in bijna alle gevallen ook inderdaad als beste te scoren, en in ieder geval altijd te zorgen voor exta rendement.

Dit blijkt uit een studie van Morningstar naar de prestaties van de fondsen met een medal sinds de introductie van de rating in 2011, uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van Jeffrey Ptak, director global manager research van Morningstar.

Terugblik

De Morningstar Analyst Rating is nu zes jaar oud. De maatstaf werd in november 2011 geïntroduceerd en sindsdien is de Gold, Silver, Bronze, Neutral of Negative kwalificatie toegekend aan ruim 4.500 beleggingsfondsen wereldwijd.

Tijd dus voor een terugblik om te kijken of de Morningstar Analyst Rating voorspellende waarde heeft over de prestaties van beleggingsfondsen. Met andere woorden: doen fondsen met een medal het beter dan fondsen waar Morningstar minder positief op is? Uit de analyse blijkt dat dit inderdaad het geval is.

Aandelenfondsen

Het duidelijkst is dat bij aandelenfondsen. De fondsen met een medal boeken méér rendement dan het gemiddelde van hun categorie en ook dan hun benchmark. Vooral de Gold-rated fondsen weten op lange termijn aantoonbaar alpha te genereren en steken flink boven de Silver en Bronze fondsen uit.

Onderstaande grafiek toont het overrendement van aandelenfondsen met een medal ten opzichte van hun categorie. Daarbij gaat het om cumulatief rendement per maand vanaf het moment van introductie in november 2011:

Nu het overrendement ten opzichte van de index die als benchmark dient voor de betreffende categorie. Daarbij valt op dat Gold-fondsen overrendement halen, maar dat Silver en Bronze daar niet in slagen. Zij scoren juist iets lager dan de index, zo laat onderstaande grafiek zien:


Allocatiefondsen

Bij allocatiefondsen liggen de overrendementen van de Gold, Silver en Bronze fondsen ten opzichte van hun categorie dichter bij elkaar dan bij aandelenfondsen. Hier wederom het cumulatieve overrendement ten opzichte van de categorie:


En ten opzichte van de index. Net als bij aandelenfondsen is het overrendement van de Gold-fondsen duidelijk, en blijven de Silver en Bronze-fondsen daar wat bij achter:


Obligatiefondsen

Bij obligatiefondsen valt op dat Silver-rated fondsen het meeste overrendement boekten ten opzichte van hun categorie, gevolgd door fondsen met een Bronze medal en de Gold-fondsen volgen daarna. De fondsen met de hoogst haalbare medal zijn in dit geval dus niet de fondsen met het meeste overrendement ten opzichte van hun categorie:


De uitkomsten voor het overrendement ten opzichte van de index laten zien dat Gold-rated obligatiefondsen het best scoren, maar Silver-fondsen in veel mindere mate. Voor de 36-maands periode blijven de Silver-fondsen cumulatief zelfs iets achter bij de index, maar voor de 60-maands periode resulteert een nipt cumulatief plusje ten opzichte van de index. De Bronze-fondsen blijven duidelijk achter bij de index.


De vijf P’s
De Morningstar Analyst Rating wordt toegekend aan de hand van een analyse op basis van vijf pijlers, ofwel de vijf P’s: Proces, Performance, People, Parent en Price. De fondsanalisten van Morningstar lichten beleggingsfondsen door op deze vijf aspecten en analyseren hoe het fonds het in de toekomst zal doen.

Ratings in samenhang gebruiken
De Morningstar Analyst rating is dus een kwalitatieve, vooruitkijkende maatstaf. Dit in tegenstelling tot de Morningstar Rating, ofwel de sterren. Dat is een puur kwantitatieve rating die terugkijkt naar historische rendementen. Morningstar hecht eraan dat beleggers beide ratings op de juiste manier in samenhang met elkaar gebruiken bij het nemen van hun beleggingsbeslissingen.

Share on facebook
Share on linkedin
Share on facebook
Share on linkedin
Alle nieuwsartikels

Maandelijks overzicht: Een zwaluw maakt de lente niet

Bron: Geschreven door Gilles Coens, beleggingsexpert bij MeDirect Januari was een onwaarschijnlijk goed jaardebuut. Een geruststelling voor vele beleggers na een bewogen jaar 2022. Februari