Picture your Future. Save for it by earning 1.5% on a 1-year Term Deposit Account! Learn more.

MeDirect ondersteunt Bwoods, De vzw die zich inzet voor de Belgische herbebossing

Bron: geschreven door Rémy Melis, Digital Community Management officer bij MeDirect

Vorig jaar organiseerden we, samen met Bwoods, een campagne die de Belgische herbebossing steunde. Wanneer een klant intekende op het beleggingsplan MeGreen, engageerde MeDirect zich om 5 bomen te planten. Dit beleggingsplan bestaat uit fondsen die rekening houden met zogenaamde ESG-factoren (Environmental, Social, Government). Samen met de organisatie hebben we in januari 1400 bomen geplant in de regio Waasmunster.

Ontdek wie Bwoods is en hoe hun missie een steentje bijdraagt tot de Belgische herbebossing in het artikel hieronder:

De missie van Bwoods

Bwoods is een vzw die door middel van schenkingen bomen plant op Belgische terreinen. Deze schenkingen worden gedaan door particulieren of bedrijven.

De organisatie is tijdens de COVID-periode ontstaan. De oprichters merkten op dat velen onder ons zich ergerden aan de klimaatverandering en de impact hiervan op de natuur, maar er zelf weinig of niets aan deden om hier verandering in te brengen. Bwoods biedt nu zelf een platform aan via het welk particulieren en bedrijven hun eigen steentje kunnen bijdragen aan de Belgische (her)bebossing. Sinds de start van Bwoods werden er door middel van schenkingen ongeveer 14.000 bomen geplant.

Hoe ontstaat een bos dat door Bwoods geplant wordt?

Het opzetten van een bosproject vergt heel wat planning. Allereerst wordt er gekeken naar de beschikbaarheid van terreinen. Wanneer een terrein gekozen wordt, moet er gekeken worden naar de ondergrond en de mogelijke biodiversiteit die aanwezig is. Ook de boomsoort speelt een belangrijke rol.  Niet elke boomsoort kan op elk terrein geplant worden. Bwoods plant daarom enkel inheemse bomen op de terreinen. Door rekening te houden met deze verschillende factoren kan Bwoods een bos planten en zorgen voor maximale biodiversiteit. Op die manier kan het bos in de beste omstandigheden groeien en verrijkt de fauna en flora.

Wat zijn de voordelen van het planten van een bos door Bwoods?

Allereerst wensen zowel bedrijven als particulieren hun ecologische afdruk te verkleinen. Door een beroep te doen op Bwoods, is dit mogelijk. Bwoods onderzoekt hiervoor welke terreinen beschikbaar zijn. De (delen van) terreinen worden door landeigenaars ter beschikking gesteld aan Bwoods zodat de bomen daar geplant kunnen worden. Bwoods probeert hiernaast ook rekening met de wensen van de eigenaar van het terrein. Zo kan de eigenaar bijvoorbeeld kiezen welke inheemse bomen er geplant kunnen worden.

Het planten van bomen is belangrijk voor de Belgische natuur, en kan ook op een leuke en eenvoudige manier gebeuren. Zo organiseert Bwoods regelmatig plant-evenementen waarbij het mogelijk is om vb. via een school een plantmoment te organiseren. Zowel de leerkrachten als de leerlingen, en hun ouders kunnen op een geplande namiddag samen bomen planten. De initiatieven hebben een sociale dimensie en staan steeds open voor kansengroepen. Dit wordt zowel door medewerkers als vrijwilligers positief ervaren.

Op zoek naar potentiële terreinen 

Het is echter niet altijd even eenvoudig een geschikt terrein te vinden.Wanneer Bwoods op zoek gaat naar een terrein om bomen te kunnen planten, verspreiden ze de informatie via sociale media en vooral via Facebook. Het vinden van een geschikt terrein blijkt echter nog steeds een uitdaging te zijn.

Heeft u een terrein waarop bomen geplant kunnen worden, of wenst u als vrijwilliger uw steentje bij te dragen aan de Belgische herbebossing? Contacteer Bwoods via:

Facebook page: https://www.facebook.com/Bwoodsvzw/

Website: https://Bwoods.be/nl/

Alle nieuwsartikels

Tips om identiteitsdiefstal te voorkomen

Bron: MeDirect. Het gebeurt vaak sneller dan verwacht: één moment van onoplettendheid kan er al voor zorgen dat hackers uw persoonlijke gegevens bemachtigen en identiteitsdiefstal