Picture your Future. Save for it by earning 1.5% on a 1-year Term Deposit Account! Learn more.

Vrouwen in de financiële wereld: inzicht van Yasmine Hoedemakers

Bron: 18/03/2021

Naar aanleiding van Internationale vrouwendag komen verschillende MeDirectvrouwen aan het woord. Vandaag laten we Yasmine Hoedemakers aan het woord. 

Heb je het gevoel dat je als vrouw anders wordt benaderd dan door mannen (aanwervingsproces, op de werkvloer zelf)?

Zeker wel. Ik heb eens een groot verschil in het aanwervingsproces gemerkt. Ooit solliciteerde ik voor een job waarbij je regelmatig moest reizen. En hoewel het niet expliciet gevraagd werd, ben ik toch op een bepaald moment zonder het goed en wel te
beseffen, mijn familiale situatie en relatiestatus beginnen uit te leggen. Eigenlijk is dit niet ok. Ook omdat ik achteraf hoorde van de concurrerende kandidaat, een kennis van mij en een man, dat dit bij hem niet ter sprake is gekomen.

“Ooit in een sollicitiatiegesprek, voor ik het besefte, begon ik mijn familiale situatie uit te leggen.”

Vroeger op de werkvloer had ik soms al ervaren dat ik anders werd behandeld. Voornamelijk wanneer ik in een meeting de enige vrouw was, had ik het gevoel dat er dan niet altijd naar mij geluisterd werd. De mannelijke collega’s praatten over mij
heen. Mijn stem leek er precies letterlijk niet toe te doen en dit moet veranderen. Mijn boodschap is dus de volgende: When you’re the only women in the room, make sure that your voice is always heard. Never wait for the change, be the change!

Jij hebt gewerkt in andere sectoren dan de bankensector. Zie jij een verschil tussen die sectoren wat de focus op vrouwen betreft? Worden ze anders benaderd? Zijn het er meer of minder?  

Ik heb inderdaad in veel verschillende sectoren gewerkt: energie, verzekeringen, fasciliteiten, industrie en nu dus ook het bankwezen. Vooral bij die twee laatsten heb ik de indruk dat het nog altijd eerder een mannenwereld is. Zo zijn er vaak nog te
weinig vrouwen te vinden in leidinggevende functies en is het loonsverschil vaak nog groter, wat jammer is. Ik heb ook het gevoel dat het als vrouw nodig is om luider te zijn want anders word je niet gehoord. Maar als je dan van je laat horen, dan
bestempelen ze je al sneller als de “felle”.

“Laat je je stem goed horen, ben je fel!”

Bovendien word je als vrouw niet genoeg gevraagd om je mening te geven over eerder technische aspecten. Er wordt algemeen aangenomen dat vrouwen niet goed op de hoogte zijn of er niet veel van weten. Terwijl een vrouw hier ook van toegevoegde waarde kan
zijn.

Wat vind je van quota’s? Verplichten of niet?

Ik hou niet zo van verplichtingen. Alleen zou er wel een bepaalde richtlijn moeten komen over diversiteit in het algemeen. In leidinggevende functies zoals in de board zou er altijd evenredigheid moeten zijn. Hiermee bedoel ik dat je als bedrijf zelf
een vertegenwoordiging moet zijn van wie je klanten zijn. Zijn 8 op de 10 van je klanten vrouw? Dan moet je board niet uitsluitend uit mannen bestaan.

“In leidinggevende functies moet er evenredigheid zijn”

In bepaalde machtsposities zijn er nog altijd geen vrouwen te vinden. Het wordt maar eens tijd dat vrouwen op alle niveaus meespelen en niet gewoon om “de vrouwen te vertegenwoordigen”. Wij bieden een enorme meerwaarde: wij zijn veel flexibeler
en denken out of the box.

 

Share on facebook
Share on linkedin
Share on facebook
Share on linkedin
Alle nieuwsartikels

Maandelijks overzicht: Een zwaluw maakt de lente niet

Bron: Geschreven door Gilles Coens, beleggingsexpert bij MeDirect Januari was een onwaarschijnlijk goed jaardebuut. Een geruststelling voor vele beleggers na een bewogen jaar 2022. Februari