Picture your Future. Save for it by earning 1.5% on a 1-year Term Deposit Account! Learn more.

Het DNA van de fondsenbelegger ontrafeld

Bron: De Tijd, 24/10/2018

3.212 beleggers in fondsen namen in de tweede helft van juni deel aan een uitgebreide rondvraag, op initiatief van De Tijd, de consultant EY, de universiteit van Bergen en de fondsenfederatie Beama. Wie zijn de mensen die grosso modo 200 miljard euro
hebben geïnvesteerd in beleggingsfondsen?

DNA-nl

1. Is eerder voorzichtig

Liefst 45 procent van de fondsenliefhebbers omschrijft zichzelf als ‘voorzichtig’. Dat is ruim dubbel zoveel als wie zichzelf als ‘dynamisch’ ziet (19%). 36 procent tot slot vindt zichzelf een ‘neutraal belegger’. Fondsenbeleggers zijn altijd voorzichtig
geweest. Ruim 10 jaar geleden waren kapitaalgarantiefondsen de meest populaire fondsen. Door de lage rente, die goedkopere alternatieven als gestructureerde obligaties populair maakt, verdwijnen ze geleidelijk uit de Beama-cijfers.

2. Is tuk op gemengde fondsen

Gemengde fondsen zijn de nieuwe kampioenen. Een onderdeel daarvan, de flexibele fondsen, streeft naar kapitaalbehoud over een bepaalde periode. Gevraagd naar hoe het ideale duurzame fonds eruitziet, kiest een meerderheid een combinatie van aandelen, obligaties
en private equity (niet-genoteerde bedrijven).

3. Wil vooral risico’s spreiden

Als reden om in fondsen te stappen komt het spreiden van de risico’s als eerste argument naar boven. Wie een fonds koopt, zit al snel in ruim 100 verschillende aandelen en/of obligaties. Wie een fonds van fondsen koopt, zit de facto in duizenden lijnen.
Meer dan de helft van de dynamische beleggers wil met fondsen ook blootstelling aan moeilijk toegankelijke markten verwerven. Denk aan fondsen die in Russische of Chinese A-aandelen beleggen. Bij meer dan de helft van de voorzichtige beleggers is
kapitaalgarantie een koopargument.

4. Vindt de kostenhoog

Qua kosten zit de fondsensector met een perceptieprobleem. Vier op de tien voorzichtige beleggers, en zelfs vijf op de tien dynamische, vinden de jaarlijkse beheerskosten van een fonds ‘niet gerechtvaardigd’. Circa een kwart vindt die kosten wel gerechtvaardigd
en de rest heeft geen mening.

De jaarlijkse beheerskosten gaan dagelijks in mindering van de intrinsieke waarde van een fonds. Ze zijn bij wijze van spreken onzichtbaar. Daar komt nu verandering in. Europese regels verplichten de banken een ‘factuur’ te maken met alle kosten voor
het fonds.

5. Laat zich leiden door taksen

De rondvraag bevestigt dat de Belgische belegger een fiscale belegger is. Ongeveer de helft van de beleggers zegt dat taksen (en kosten) hun beleggingsbeslissingen in grote mate beïnvloeden.

Dat zien we ook in de Beama-statistieken. In obligatiefondsen zit 34 miljard euro, ongeveer zoveel als tien jaar geleden, en dat ondanks een waanzinnige stierenmarkt. Door de invoering en stelselmatige uitbreiding van de meerwaardetaks is er nog maar
weinig interesse voor obligatiefondsen.

6. Verkiest menselijk advies

De overgrote meerderheid van de respondenten maakt geen gebruik van roboadvies en verklaart er weinig of niets van te kennen. Van de voorzichtige beleggers zegt zelfs driekwart nog nooit van roboadvies te hebben gehoord. Het beheer van geld toevertrouwen
aan een robot lijkt voor veel Belgen een stap te ver. Bijna vier op de tien voorzichtige beleggers zeggen in de enquête dat ze de voorkeur geven aan menselijk advies. Volgens Beama-voorzitter Marnix Arickx willen klanten een uitgebreide digitale
dienstverlening, maar is er bij de finale transactie menselijke begeleiding nodig. ‘Als je kijkt naar de succesvolle verhalen van roboadvies in de VS en het VK, dan zijn dat hybride modellen, of een combinatie van robo- en menselijk advies’, zegt
Charles Symons, directeur van iShares Belux.

7. Heeft jarenlange ervaring

Liefst 42 procent van de dynamische beleggers zegt al meer dan 20 jaar in fondsen te investeren. Meer dan acht op de tien in die categorie beleggen al minstens vijf jaar in fondsen. In de voorzichtige en neutrale groepen komen we iets meer startende beleggers
tegen. Tijdens de eerste editie van het Fund Insiders Forum van De Tijd en L’Echo vorige week werd jongeren overtuigen om in fondsen te beleggen als een van de grote uitdagingen omschreven.

8. Gaat (mondjesmaat) het internet op

Het gebruik van het internet voor de uitvoering van transacties blijkt behoorlijk te verschillen per type belegger. Zo verklaart 51 procent van de dynamische beleggers dat ze hun fondstransacties online uitvoeren, maar bij de voorzichtige beleggers is
dat slechts 23 procent. Van de beleggers die nog geen online-transacties hebben uitgevoerd, verklaart tot een derde dat ze dat in de toekomst wel zullen doen.

9. Is geen filantropist

De voorbije jaren hebben institutionele beleggers de bocht gemaakt naar duurzaam beleggen. Maar in welke mate is een particulier erin geïnteresseerd? Opvallend: voorzichtige beleggers hebben meer interesse in duurzaamheid dan dynamische beleggers.
Bij voorzichtige beleggers zijn duurzame fondsen de eerste keuze (48%) voor groeimarkten (32%) en robotica/technologie (29%). Bij dynamische beleggers hebben groeimarkten (63%) en robotica/technologie (57%) duidelijk een streepje voor op duurzame
fondsen (30%).

Nog opvallend: een meerderheid van de beleggers over alle categorieën verklaart alleen duurzaam te willen gaan, als dat geen rendement kost. Slechts 15 procent is bereid een lager rendement te slikken als dat tot een betere wereld leidt.

Er heersen trouwens nog altijd misverstanden over duurzaam beleggen. 9 procent van de voorzichtige beleggers en 17 procent van de dynamische is ervan overtuigd dat het minder rendement oplevert. ‘Dat is niet zo, leren academische studies. Dat misverstand
heeft historische redenen. Duurzaam beleggen heeft zijn oorsprong in filantropie: iets weggeven voor het goede doel’, zegt Pieter Furnée, hoofd duurzaam beleggen bij de Duitse beheerder DWS.

10. Kijkt geregeld naar fondsprestatie

Fondsen mogen bij uitstek langetermijnbeleggingen zijn, beleggers kijken regelmatig naar de prestatie. De helft van de voorzichtige beleggers doet dat minstens één keer per maand, meer dan de helft van de dynamische beleggers minstens één
keer per week. De meest gebruikte bronnen zijn de (online)bank of financiële media zoals De Tijd.

Minder kosten en meer keuze bij dé fondsenbank

MeDirect is ondertussen gekend als dé fondsenbank dankzij een breed aanbod fondsen van 60 gerenomeerde fondsenhuizen, verschillende kant-en-klare Modelportefeuilles, én
het feit dat er op 97% van de fondsenselectie geen instap- en uitstapkosten wordt aangerekend. Een geducht alternatief dus voor de verschillende traditionele financiële instellingen die tot wel 3% instapkosten durven aanrekenen en dat voor een
beperkte fondsenkeuze.
Meer over ons fondsenaanbod >

 

Dit artikel werd gereproduceerd met de toestemming van de uitgever, alle rechten voorbehouden.

 


Share on facebook
Share on linkedin
Share on facebook
Share on linkedin
Beleggen

‘Megatrends doorstaan de waan van de dag’

Bron: MeDirect Bedrijven met innovatieve oplossingen voor de structurele uitdagingen van de toekomst zullen op de lange termijn een bovengemiddelde groei, omzet en winst realiseren.

Alle nieuwsartikels

Alles wat je al wilde weten over ETF’s

Bron: Gilles Coens, beleggingsexpert bij MeDirect Aandelen, obligaties en beleggingsfondsen zijn beleggingsproducten die we allemaal kennen. ETF’s zijn misschien iets minder bekend. Toch wordt dit