Picture your Future. Save for it by earning 1.5% on a 1-year Term Deposit Account! Learn more.

Is voorzichtigheid geboden op Wall Street?

Bron: De Tijd, 22/11/2017

Begin deze maand stelde de Dow Jones-index voor de 75ste keer sinds het aantreden van Donald Trump een slotrecord scherper. Op 8 november, exact een jaar na de verkiezingsoverwinning van Trump, klokte de Amerikaanse beursindex af op 23.563 punten – of 29 procent hoger dan een jaar eerder. Inmiddels namen beleggers wat winst, maar er valt niet naast te kijken: Wall Street is al een aantal jaren aan een fenomenale rit omhoog bezig (zie grafiek op de volgende pagina.).

Daarbij vallen vooral de stijgende aandelenkoersen van het technologiekwintet Facebook, Apple, Amazon, Netflix en Google op – ook wel gekend onder het acroniem FAANG. Het afgelopen jaar alleen al zagen zij hun aandelenkoersen met respectievelijk 47, 58, 43, 58 en 31 procent de hoogte in gaan. Een mens zou van minder hoogtevrees krijgen.

‘We bevinden ons inderdaad dichter bij de top dan bij het dal’, meent Alexander Roose, hoofd actief beheer wereldwijde aandelen bij vermogensbeheerder Degroof Petercam. Ondanks de hausse blijft de vermogensbeheerder op lange termijn positief over de Amerikaanse beurs. ‘We voelen ons daarbij gesteund door economische indicatoren zoals de PMI. Maar op korte en middellange termijn zijn we wel waakzaam. De waarderingen op Wall Street zijn immers fors opgelopen. Daarnaast is ook de Amerikaanse rentecurve wat vlakker geworden, en valt het af te wachten in welke mate de belastinghervormingen van Trump zullen worden doorgevoerd.’ Op kortere termijn gaat de voorkeur van Degroof Petercam uit naar Japan en Europa.

Vermogensbeheerder BlackRock heeft een neutrale visie op de Amerikaanse beurs – niet uitgesproken positief, maar zeker ook niet negatief. ‘Onze voorkeur gaat evenwel uit naar Japan, Europa en de groeilanden’, zegt Stephan Desplancke, hoofd distributie België van BlackRock, ‘onder meer omwille van de nog steeds erg soepele monetaire politiek in de Europese Unie en Japan. Daarnaast is de winstgroei er de jongste twee kwartalen beter dan in de VS en zijn de waarderingen er ook goedkoper.’

Op basis van de koers/winstverhouding – een graadmeter om aan te geven of een beurs of een aandeel al dan niet duur gewaardeerd is- liggen Japanse en Europese aandelen dichter bij het langetermijngemiddelde dan Amerikaanse. Europese aandelen noteren tegen 14,9 keer de winst voor de komende twaalf maanden, terwijl het langetermijngemiddelde op 13,5 ligt. Voor Japanse aandelen is dat 14,8 keer de verwachte winst tegenover een gemiddelde van 14,7. De Amerikaanse beurs is met 18,2 keer de verwachte winst dan weer merkelijk duurder dan het gemiddelde (14,5).

Volgens Johan Van Der Biest, technologiespecialist bij Candriam, is dat niet onlogisch. ‘Het valt te verantwoorden dat de Amerikaanse beurs duurder is, gezien de hogere winstmarges en intrinsieke rendabiliteit.’

Dow-jones-nl


Technologiehype

Alexander Roose: ‘Amerikaanse aandelen zijn zeker niet goedkoop. Om in te schatten of iets duur is of niet, kijken analisten niet alleen naar de koers/winstverhouding maar ook naar het vrijekasstroomrendement (free cash flow yield in het jargon, red.). Daarbij wordt de kasstroom afgezet tegen de ondernemingswaarde. Wij zien in ons fonds Invest B Equities World Sustainable, waarbij de focus op kwaliteit en groei ligt, dat de gemiddelde free cashflow yield niet lager ligt dan het marktgemiddelde.’ Een lage yield wijst op een duur aandeel.

Ook Desplancke beaamt dat Wall Street niet goedkoop staat. ‘Maar van een zeepbel is geen sprake, zeker niet als je rekening houdt met de lage rente.’

Geldt dat ook voor de gehypete technologieaandelen? ‘Hun groeiprofielen zijn van die aard dat ze hogere waarderingen rechtvaardigen’, meent Van Der Biest. ‘Maar ik geloof niet dat we in een zeepbel zitten.’ Candriam, dat een eerder neutrale weging geeft aan de VS, blijft dan ook positief over Amerikaanse technologieaandelen. ‘We denken dat er nog potentieel in zit, omdat ze inspelen op een aantal langetermijntrends. Denk daarbij onder meer aan het internet der dingen, waarbij steeds meer slimme toestellen met elkaar communiceren, of de opmars van elektrische auto’s. Een van de sectoren die daarvan kan profiteren is die van de halfgeleiders.’

‘Vaak wordt verwezen naar de internetbubbel van 2000, maar de situatie van vandaag valt daar toch niet mee te vergelijken. Technologiebedrijven zijn gedisciplineerder geworden, met een overschot aan cash op hun balans. De consolidatiegolf in de sector heeft er ook toe geleid dat de overgebleven bedrijven vaak ook de sterkste en de gezondste zijn.’

‘Ja, Amerikaanse technologieaandelen hebben er een zeer sterke rally opzitten. Dat neemt niet weg dat we ons nog altijd zeer comfortabel voelen met de drijfveren op lange termijn’, stelt Van Der Biest. Bijkopen dus? Candriam raadt beleggers die nu nog wil instappen aan om geleidelijk aan posities op te bouwen. ‘Als er een correctie zou komen, kan je iets agressiever te werk gaan, en wat meer aandelen kopen.’

Vlakke rentecurve

‘Verwacht wordt dat de lage rente wel een beetje zal stijgen, maar we zien een aantal structurele elementen die de langetermijnrente laag zullen houden’, zegt Desplancke. BlackRock ziet de langetermijnrente in de VS over vijf jaar op 3,5 procent staan, tegenover 2,38 procent nu. Ter vergelijking: voor de Duitse bund gaat de vermogensbeheerder uit van 1,8 procent over 5 jaar, tegenover 0,4 procent nu. ‘Waarom zien we de rente in de VS niet verder oplopen? We leven langer, waardoor er meer vraag is naar obligaties op lange termijn. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de pensioenverplichtingen van verzekeraars of andere institutionele investeerders. Die vraag is een structurele factor die de rente laag houdt.’

Daarnaast is de Amerikaanse centrale bank vorig jaar gestart met een verstrenging van haar beleid, zij het zeer geleidelijk. Verwacht wordt dat de Federal Reserve de rente in december nog eens zal optrekken. En ook volgend jaar zouden er volgens de meeste economen nog drie renteverhogingen volgen. Met een langetermijnrente die momenteel nauwelijks beweegt, geeft dat alvast een vlakkere rentecurve tot gevolg.

Die rentecurve is een belangrijke indicator, omdat ze in het verleden doorgaans een goede voorspeller was van de economische conjunctuur. Als de kortetermijnrente hoger ligt dan de langetermijnrente volgt meestal een recessie. Voor u begint te panikeren: de Amerikaanse tienjaarsrente is nog altijd hoger dan de tweejaarsrente – waar vaak naar gekeken wordt – maar het verschil tussen beide tarieven is wel kleiner geworden. ‘Voorlopig bevinden we ons niet aan de vooravond van een recessie’, benadrukt Roose. ‘Al zal die vraag misschien meer relevant zijn in de tweede helft van volgend jaar. Veel hangt af van de inflatie.’

Ook BlackRock maakt zich nog geen zorgen over de vlakkere rentecurve. ‘Als we naar de loonevolutie in de VS kijken, zien we druk op de inflatie komen. Tegen het einde van het eerste kwartaal van volgend jaar verwachten we dan ook dat de kerninflatie rond 2 procent, of iets hoger, zal uitkomen’, aldus Desplancke.

BlackRock verwacht dat de Amerikaanse economie de komende 12 tot 15 maanden met 2,64 procent zal groeien. ‘Dat zijn nog altijd gunstige vooruitzichten. Het valt wel af te wachten in welke vorm de belastinghervormingen van Trump worden doorgevoerd. De markt loopt daar ook al op voorop’, meent Desplancke. Trump wil de vennootschapsbelasting terugdringen van 35 naar 15 à 20 procent. Bedrijven die buitenlandse winsten terughalen, zouden ook lager belast worden.

Van Der Biest betwijfelt of de belastinghervorming nog veel reactie zal veroorzaken op de beurs. ‘Het is natuurlijk een positief aspect, maar het zit deels al in de koersen vervat. Wel zou de reactie zeer negatief zijn mocht er toch geen belastingverlaging komen, want daar houdt de beurs momenteel geen rekening mee. Maar de hervorming is voor ons geen factor om extra positief over de VS zijn. Ook in Europa worden belastinghervormingen doorgevoerd. Iedereen speelt dus een beetje hetzelfde spel. Een factor die de beurshausse kan doen stilvallen, is een dalende economie.’

‘Momenteel vertoont de wereldeconomie evenwel een synchrone groei, wat vrij uniek is. Zowel in de VS, Europa, Japan als de opkomende markten is de economische groei sterk, wat maakt dat we ons op dat vlak toch ook vrij comfortabel voelen’, aldus Van Der Biest.

Hoe beleggen?

  • Degroof Petercam Asset Management (DPAM) schuift twee actief beheerde fondsen naar voren om in Amerikaanse aandelen te beleggen: DPAM Invest Equities World Sustainable, waar de VS goed zijn voor een weging van zo’n 30 procent, en DPAM Invest Equities World, waarin de VS ongeveer 55 procent vertegenwoordigd zijn.
  • Candriam heeft naast enkele puur Amerikaanse aandelenfondsen (o.a. Candriam SRI Equity North America), ook een aantal globale thematisch fondsen waar meer dan de helft van de onderliggende portefeuille geïnvesteerd is in Amerikaanse aandelen (o.a. Candriam Equities L Global Demography of Candriam Equities L Robotics and Innovative Technology).
  • BlackRock benadrukt dat het zowel actieve als passieve Amerikaanse aandelenfondsen aanbiedt.

In dit artikel komen de volgende fondsen aan bod die tevens op het MeDirect platform verkrijgbaar zijn:

  • DPAM INVEST B – Equities World Sustainable B Cap
  • MeDirect biedt een breed aanbod fondsen aan van Blackrock, waaronder verschillende gebaseerd op Amerikaanse aandelen. Via onze fondsennavigator kunt u de details van deze fondsen heel eenvoudig raadplegen.

Fonds is de populaire naam voor ICB (Instelling voor Collectieve Belegging). Een ICB is een instelling die het ingebrachte geld van verschillende beleggers samenbrengt en investeert in diverse beleggingsmogelijkheden, zoals aandelen, obligaties, cash enz. met risicospreiding als gevolg. U moet de KIID en prospectus lezen en beoordelen voordat u overgaat tot een belegging. De KIID geeft de doelstellingen, het beleggingsbeleid, risico’s en voordelen, kosten en prestaties uit het verleden van het fonds.

Dit artikel werd gereproduceerd met de toestemming van de uitgever, alle rechten voorbehouden.

Share on facebook
Share on linkedin
Share on facebook
Share on linkedin
Alle nieuwsartikels

Beleg in de wereld van morgen, beleg in megatrends!

Onze wereld verandert voortdurend. Allerlei nieuwigheden spelen in op onze levensstijl en beïnvloeden onze toekomst op een positieve manier. Die nieuwigheden ontwikkelen zich tot megatrends:

Alle nieuwsartikels

Opkomende markten: terug in de gunst? 

Nu de inflatiepiek waarschijnlijk achter ons ligt en de Chinese economie in versneld tempo weer aantrekt, trekken de opkomende markten opnieuw de belangstelling van beleggers.