Picture your Future. Save for it by earning 1.5% on a 1-year Term Deposit Account! Learn more.

De beste fondsen voor renteniers

Bron: De Tijd, 8/11/2017

Fondsen met een hoge maandelijkse of trimestriële uitkering kan je in twee groepen verdelen. Er zijn gespecialiseerde fondsen die zich louter richten op één activaklasse. Zo focust Threadneedle Global Equity Income volledig op aandelen met een hoog dividend. De meeste fondsen beroepen zich op meerdere bronnen van inkomsten. DPAM L Target Income bijvoorbeeld belegt in obligatiefondsen, aandelen en vastgoedfondsen.

Dividendaandelen

Pictet-High Dividend Selection richt zich met wereldwijde dividendaandelen op één activaklasse. Het huidige dividend ligt op 3,9 procent, uitbetaald in maandelijkse schijven. Aan het roer staat de Belg Bruno Lippens. Hij beheert 1,1 miljard euro, verdeeld over een 60-tal dividendaandelen. Van een Belgisch vooroordeel kunnen we Lippens niet verdenken. In de top tien komen we voornamelijk Britse (GlaxoSmithKlein, BAT) en Amerikaanse (Exxon Mobil, Wells Fargo, Intel) aandelen tegen, en het Nederlandse concern Unilever als enige Beneluxaandeel. ‘We mikken op bedrijven met duurzame en groeiende dividenden’, klinkt het bij Pictet. Beheerder Bruno Lippens: ‘Historisch gezien maken dividenden het gros van de beursreturns uit. In tegenstelling tot een beurskoers is een dividend minder onderhevig aan het marktsentiment. Onze focus op dividenden biedt beleggers naast een hoog dividendrendement een lagere volatiliteit dan een doorsnee aandelenfonds.’

Onze focus op het dividend biedt naast een mooi inkomen een volatiliteit die lager is dan dat van een gemiddeld aandelenfonds.
Bruno Lippens, Pictet-High Dividend Selection

De Zwitserse privaatbankier mikt met dit fonds naar eigen zeggen op beleggers die een alternatief zoeken voor een obligatiefonds. ‘We halen hogere rendementen.’ Het jaarrendement over de voorbije vijf jaar ligt op 7,7 procent. Uiteraard ligt het risico bij een aandelenfonds sowieso ook hoger dan bij een obligatiefonds of een gemengd fonds.

fonds-rentiers-tables-nl

Het JPMorgan Global Income Fund is een gemengd distributiefonds. Het fonds, met trimestriële uitkeringen en een huidig brutocouponrendement van 4,8 procent, zag zijn vermogen onder beheer de voorbije jaren exponentieel groeien tot meer dan 25 miljard euro. Beheerder Talib Sheikh geeft toe dat hij actief is in eerder prijzige effecten. ‘De voorbije acht jaar hebben we een hausse gezien in hoogrentende activa, of het nu gaat om rommelobligaties of groeimarktobligaties. Alles met een hoge coupon is aantrekkelijk in een omgeving van lage rente’, zegt Sheikh. ‘We jagen in elk geval niet de belegging met het hoogste rendement na. Naarmate de coupon stijgt, lopen de risico’s navenant op.’

Talib Sheikh kijkt voor een inkomen onder meer naar Europese dividendaandelen. ‘Dat is de inkomenscategorie waar we het positiefst over zijn. Europese dividendaandelen bieden nu een hogere coupon dan rommelobligaties. Dat is echt uitzonderlijk. Want we verwachten dat de dividenden zullen toenemen, wat bij een coupon van een obligatie niet het geval is’, vervolgt Talib Sheikh. In zijn fonds zitten ook Amerikaanse preferente bankaandelen. Dat zijn aandelen met een vast maar niet-gegarandeerd dividend. ‘We krijgen daar 6 à 7 procent coupon op. Nice.’

25 miljard
Het JPMorgan Global Income Fund zag de voorbije jaren het vermogen onder beheer exponentieel aandikken tot 25 miljard euro.

‘Over zo goed als alle obligaties, van groeimarktobligaties tot hypotheekleningen, zijn we neutraal of negatief. Ja, we zijn nerveus over obligaties’, vervolgt Sheikh. Het gevolg laat zich raden: was het megafonds in oktober 2016 voor 31,8 procent belegd in aandelen, dan was dat in augustus 2017 opgelopen tot 43,5 procent.

Rommel of achtergesteld

Rommelobligaties zijn de enige obligaties waarover Sheikh nog een beetje positief is. ‘Je krijgt op dit moment een coupon van 5 à 5,5 procent op Amerikaans rommelpapier. Dat laat je alleen liggen als we op een recessie afstevenen. Want in dat geval zal het aantal wanbetalingen toenemen. Maar voorlopig zien we geen recessie en houden wij de rommelobligaties aan.’

In het miljardenfonds Fidelity Global Multi Asset Income Fund zijn rommelobligaties slechts een van de vele activaklassen. Fidelity voorspelt een rendement van 4 tot 6 procent op high-yield-papier in 2018. ‘De waardering ligt hoog, maar het economische klimaat zit mee. Meer dan een rendement van 5 procent kan je niet meer verwachten. Maar zonder een recessie zien we ook geen negatieve returns opduiken’, stellen de obligatiespecialisten van Fidelity.

Carmignac Portfolio Patrimoine Income heeft het niet zozeer voor rommelobligaties, maar wel voor achtergestelde financiële obligaties.‘Europese achtergestelde bankobligaties zijn samen met groeimarktobligaties de belangrijkste motoren van de huidige brutocoupon van 5 procent’, zegt Sandra Crowl, lid van het investeringscomité van Carmignac.‘We zijn ervan overtuigd dat beide activaklassen dit en volgend jaar in belangrijke mate zullen bijdragen tot het rendement.’

Het fonds van Carmignac, met maandelijkse uitkeringen, begon in 2013 en heeft al meer dan 2 miljard euro onder beheer. Crowl benadrukt dat de coupon van 5 procent niet gegarandeerd is, en het kapitaal evenmin. ‘Als de inkomsten van het fonds niet voldoende zijn om de coupon van 5 procent uit te betalen, dan kunnen we die aanvullen met gerealiseerde koerswinsten. Of desnoods eten we een stukje kapitaal op’, zegt Crowl. ‘Op de lange termijn is kapitaalbehoud wel een doelstelling.’

Groeimarktobligaties

Het M&G Income Allocation Fund ambieert kapitaalgroei over vijf jaar en een stijgend dividend-inkomen over drie jaar. De huidige brutocoupon bedraagt 3,4 procent. Het fonds van circa 1 miljard euro belegt in belangrijke mate in Zuid-Europees staatspapier. In de toptienposities vinden we verder obligaties uit Mexico, Chili, Colombia, Zuid-Afrika en Polen.

‘Het mooie aan opkomende markten is dat ze bij een crisis vaak als eerste worden getroffen en er een verkoopgolf plaatsvindt. Een ideaal moment om hen weer op te pikken’, zegt Charles de Quinsonas, specialist groeimarktobligaties bij M&G. Met een belegging in obligaties uit opkomende landen neemt u natuurlijk meer risico, maar u wordt er dan ook extra voor vergoed.

Volgens de Quinsonas vinden bij dergelijk papier niet meer faillissementen (defaults) plaats dan in de ontwikkelde landen. Als een overheid of bedrijf failliet gaat, ziet u uw centen niet terug. De economische groei in de landen trekt ook weer aan, onder meer geholpen door het herstel van de grondstoffenprijzen en de wereldhandel. ‘Daarnaast heeft de verzwakking van de munten van de opkomende landen in 2013-2015 ertoe geleid dat hun concurrentiepositie op peil bleef.’

De Quinsonas zegt dat de onderliggende economische fundamenten goed blijven voor groeimarktobligaties. Hij wijst erop dat er maar weinig wanbetalingen voorkomen in dit segment. Hij maakt zich ook weinig zorgen over de impact van toekomstige renteverhogingen in de Verenigde Staten op de groeilanden. ‘Het enige waar ik nerveus van word, is corruptie’, zegt de Quinsonas.

Over papier uit het Midden-Oosten is de Quinsonas minder enthousiast. ‘De Golfstaten moeten elk jaar schulden herfinancieren. Een renteverhoging kost ze natuurlijk geld.’

Combineer

De prestaties van de distributiefondsen wijken fors af. De rendementen sinds begin dit jaar variëren van -6 procent voor Templeton Global Total Return tot +6,3 procent voor Invesco Pan European High Income. De rendementsverschillen zijn niet meer dan normaal, want behalve een maandelijkse of trimestriële coupon hebben de fondsen weinig met elkaar gemeen. Wie dit jaar op verlies zit, zoals Templeton Global Total Return, heeft veel in Amerikaans papier belegd, en leed onder de stevige val van de dollar tegenover de euro.
In andere jaren kan die dollarblootstelling positief uitdraaien. Wie met fondsen wil rentenieren, spreidt daarom het best over meerdere fondsen. Als de stierenmarkt in ‘alles waar een coupon aanhangt’ overslaat in een berenmarkt, zal die spreiding goed van pas komen.

In dit artikel komen de volgende fondsen aan bod die tevens op het MeDirect platform verkrijgbaar zijn:

  • Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR
  • Carmignac Portfolio Patrimoine Income A EUR
  • Pictet-High Dividend Selection P dm EUR
  • M&G Income Allocation Fund Euro A Inc
  • JPMorgan Investment Funds – Global Income Fund A (div) – EUR
  • Fidelity Funds – Global Multi Asset Income Fund A-QINCOME(G)-EUR (hedged)
  • Threadneedle Global Equity Income Fund Retail Income EUR
  • DPAM L – Global Target Income A
  • Invesco Funds – Invesco Pan European High Income Fund A Quarterly Distribution EUR

Fonds is de populaire naam voor ICB (Instelling voor Collectieve Belegging). Een ICB is een instelling die het ingebrachte geld van verschillende beleggers samenbrengt en investeert in diverse beleggingsmogelijkheden, zoals aandelen, obligaties, cash enz. met risicospreiding als gevolg. U moet de KIID en prospectus lezen en beoordelen voordat u overgaat tot een belegging. De KIID geeft de doelstellingen, het beleggingsbeleid, risico’s en voordelen, kosten en prestaties uit het verleden van het fonds.

Dit artikel werd gereproduceerd met de toestemming van de uitgever, alle rechten voorbehouden.

Share on facebook
Share on linkedin
Share on facebook
Share on linkedin
Alle nieuwsartikels

Beleg in de wereld van morgen, beleg in megatrends!

Onze wereld verandert voortdurend. Allerlei nieuwigheden spelen in op onze levensstijl en beïnvloeden onze toekomst op een positieve manier. Die nieuwigheden ontwikkelen zich tot megatrends:

Alle nieuwsartikels

Opkomende markten: terug in de gunst? 

Nu de inflatiepiek waarschijnlijk achter ons ligt en de Chinese economie in versneld tempo weer aantrekt, trekken de opkomende markten opnieuw de belangstelling van beleggers.