Picture your Future. Save for it by earning 1.5% on a 1-year Term Deposit Account! Learn more.

Uitstekend eerste kwartaal voor het MeDirect Vermogensbeheer

Bron: MeDirect, 8/5/2017

De financiële markten en onze portefeuilles deden het goed het voorbije eerste kwartaal, met beperkte marktschommelingen. De volatiliteit stond zelfs op het laagste niveau in tien jaar. Het positieve sentiment op de financiële markten werd vooral gedreven door een beter economisch klimaat: dalende werkloosheidscijfers, toenemend vertrouwen bij zowel bedrijven als consumenten, en ook toenemende bedrijfswinsten.

Met deze gunstige omstandigheden is het niet verwonderlijk dat de aandelenmarkten het best presteerden tijdens het eerste kwartaal van 2017. Een groot verschil met de obligatiemarkten die beduidend minder presteerden.

In Amerika brak de Dow Jones Index in januari voor het eerst door de grens van 20.000 punten en de aantrekkende economie noopte de Fed tot de eerste renteverhoging van 2017. De MSCI World Index behaalde over de eerste drie maanden van 2017 een rendement van 4,9% in euro’s, inclusief het dividend. Dat mooie rendement is vooral te danken aan een sterke performance in februari, waarin de index 4,52% in de plus eindigde. Een veelbelovend begin van het jaar, waarmee de langjarige bullmarkt die sinds 2009 is ingezet vooralsnog aanhoudt.

Wat betekende dit concreet voor de MeDirect portefeuilles? Het MeDirect-beheer leverde over de laatste 3 maanden, tot eind maart 2017, een brutorendement* op tussen de 0,75% voor het Defensief profiel en 5,33% voor het Dynamisch profiel.

Rendementen MeDirect Portefeuilles Eerste Kwartaal 2017
Q1 rendementen vermogensbeheer
Bovenstaande rendementen vermelden de brutorendementen (exclusief beheersvergoeding van 0,30% tot max. 0,60% en mogelijke taksen) van 1/1/2017 – 31/3/2017.
In het verleden behaalde resultaten zijn natuurlijk geen indicatie voor toekomstige prestaties, maar geven wel inzicht in de kwaliteit van de
portefeuilles.

De markomstandigheden blijven echter uitdagend de komende maanden. Een vraag die ons vandaag vaak wordt gesteld: zijn aandelen te duur? Aangezien de aandelenmarkten op recordhoogtes noteren, is het dan niet aangewezen om te verkopen in plaats van te kopen? Bij MeDirect spenderen we, samen met onze beleggingspartner Morningstar, veel tijd aan waarderingen en proberen we op pagina 2 van het kwartaalrapport hierop een antwoord te formuleren.

Share on facebook
Share on linkedin
Share on facebook
Share on linkedin
Beleggen

Pas op! Toename van SMS-fraude

Als digitale bank willen wij ervoor zorgen dat u steeds online veilig blijft en u zich niet laat vangen door SMS-fraude. Nieuwe technologieën worden door