Picture your Future. Save for it by earning 1.5% on a 1-year Term Deposit Account! Learn more.

De kosten voor beleggers zakken

Bron: Trends, 03/03/2017

Kapoor heeft op zijn 41ste
– en ondanks enkele grijze
lokken – een erg jongensachtig
uiterlijk. Wanneer
we laten vallen dat hij nog
tamelijk jong is om een bedrijf met
4220 werknemers en activiteiten in
27 markten te leiden, repliceert hij dat
er veel jongere CEO’s te vinden zijn die
veel meer verantwoordelijkheden dragen.
“Toen Joe Mansueto mij voor het
eerst een leidinggevende functie gaf,
was ik jonger dan de mensen aan wie ik
leiding moest geven. Ik vroeg hem of ik
niet te jong was voor die baan, waarop
hij simpelweg antwoordde dat ik het
aankon, en dat was ook zo. Om je weg
te vinden, heb je soms niet meer nodig
dan een mentor die in je gelooft.”
Volgens de overlevering stichtte de
toen net geen 28-jarige Mansueto, een
voormalige aandelenanalist, Morning –
star in 1984 in zijn eenslaapkamerappartementje
in Chicago. Morningstar
verzamelde aanvankelijk data over
400 beleggingsfondsen. Vandaag zitten
gegevens van 540.000 beleggingsproducten
in de databanken en wordt
Morningstar beschouwd als een van de
meest invloedrijke stemmen in de fondsenwereld.
Een slechte rating van een
fonds of een vernietigend analistenrapport
over het beheer van een fonds kan
een uitstroom van geld veroorzaken.

Vermogensbeheerders kunnen de
beleggingsbeslissingen en het beheer
tegenwoordig ook uitbesteden aan
Morningstar. Ik las dat u zo 28 miljard
dollar aan beleggingen beheert
in de Verenigde Staten, het Verenigd
Koninkrijk en Zuid-Afrika. Hoe
belangrijk zijn die activiteiten?

KUNAL KAPOOR. “Het vermogensbeheer
levert nog altijd minder dan een derde
van onze omzet. Het is niet zo dat die
poot sterker groeit. We groeien gestaag
in al onze divisies. Het grootste deel
van de omzet komt van de verkoop van
onze data en ons onderzoek en van de
verkoop van abonnementen voor ons
platform voor institutionele beleggers,
Morningstar Advisor Workstation en
Morningstar Direct. We investeren fors
in onze data en ons onderzoek.
“We zijn in feite in het vermogensbeheer
gerold in de late jaren negentig,
begin jaren 2000, op een moment dat
dakfondsen erg in trek waren. Dat zijn
fondsen die in fondsen beleggen. Onze
klanten wilden dat wij zouden helpen
bij de samenstelling van die dakfondsen.
Nu gaat het niet meer zozeer om
het samenstellen van dakfondsen, maar
veeleer om het samenstellen van portefeuilles
voor geautomatiseerd vermogensbeheer,
ook wel robo advice
genoemd. Vroeger wilden financieel
adviseurs van ons hulpmiddelen om
een portefeuille samen te stellen.
Almaar meer adviseurs houden zich
bezig met financiële planning en besteden
het vermogensbeheer uit. We
gebruiken onze kennis over fondsen en
proberen die ten dienste te stellen van
de veranderde noden van de sector van
het vermogensbeheer.”


“Onafhankelijkheid heeft
altijd
in ons bedrijfsmodel
ingebakken gezeten”

In België is er voor zover bekend één
internetbank, Medirect, die een
beroep doet op uw kennis om modelportefeuilles
met beleggingsfondsen
samen te stellen. Hoe komt het dat u
in ons land en onze buurlanden niet
zo ver staat als in het VK?

KAPOOR. “Het Verenigd Koninkrijk was
een van de eerste landen ter wereld met
een verbod om financiële producten te
verkopen op commissie. In de meeste
landen krijgen financieel tussenpersonen
een deel van de jaarlijkse beheersvergoeding
van de fondsbeheerders. In
het VK zijn die zogenaamde kickbacks
sinds 2013 verboden. Adviseurs moeten
vooraf een rekening sturen voor hun
advies. Daardoor is de sector in het VK
helemaal anders georganiseerd. Maar
ik ben ervan overtuigd dat onafhankelijker
advies zoals in het VK de toekomst
is. De regelgeving in Europa evolueert
in de richting van onafhankelijker
advies en meer transparantie over
de kosten. Die onafhankelijkheid heeft
altijd in ons bedrijfsmodel ingebakken
gezeten. Onze missie is altijd geweest
de individuele belegger de middelen
aan te reiken om beter te beleggen.”


Sinds de opkomst van de ETF’s of
indexfondsen zagen allerlei ratio’s
het licht die moeten bewijzen dat
beheerders van beleggingsfondsen
werken voor uw geld. Ik denk dan
bijvoorbeeld aan de active share of
de mate waarin beleggingsfondsen
afwijken van de index. Dragen die
berekeningen veel bij aan het inzicht
van beleggers in fondsen?

KAPOOR. “Iedereen zoekt naar de heilige
graal waarmee je kunt bepalen of
een fonds goed of slecht is. Die heilige
graal bestaat niet. Je moet naar verschillende
factoren kijken en active
share is er maar één van. Als je betaalt
voor een actief beheerd fonds, dan vind
ik dat je een actief fonds moet krijgen.
Het debat moet niet gaan over passief
versus actief, maar wel over hoge versus
lage kosten. De indexknuffelaars,
fondsen waarvan de prestaties erg dicht
aanleunen bij de index waarmee ze
zich meten, met hoge kosten verliezen
marktaandeel. De fondsen met de hoge
kosten zitten aan de kant van de verliezers.
Dat is niet slecht. Het klimaat voor
beleggers verbetert, want de kosten
dalen. De beleggers winnen. Dat is een
goede zaak.”

Morningstar cijfers


“De fondsen met de hoge kosten
zitten aan de kant
van de verliezers”


Ongeveer een jaar geleden begon u
fondsen te screenen op duurzaamheidscriteria.
U bouwt daarvoor
voort op de scores van Sustainalytics.
Er is wel wat kritiek op uw
screening, omdat die vooral naar de
gemiddelde score van de onderliggende
beleggingen kijkt. Vindt u dat
terechte kritiek?

KAPOOR. “Als meer informatie beschikbaar
is, dan kunnen we nadenken over
een verfijning van de screening. Maar
wat we nu al doen, is gewoon fenomenaal.
Je vindt nergens ter wereld zo’n
ranking van fondsen volgens duurzaamheidsscores.
We bieden beleggers
voor het eerst een houvast om duurzaam
te beleggen in fondsen. We zullen
ook consistentie toevoegen. Wat is de
consistentie van die duurzaamheidsscores?
En als fondsen goed scoren,
leveren ze dan nog wel goede financiële
rendementen? Er is al wel wat onderzoek
gedaan dat suggereert dat je niet
noodzakelijk aan rendement hoeft in te
boeten als je duurzaam wilt beleggen,
maar dat moet nog verder onderzocht
worden.”


Zit er toekomstmuziek in duurzaam
beleggen?

KAPOOR. “Het is een nieuwe weg, die
we zijn ingeslagen en waarop we zeker
zullen doorgaan. Vrouwen en millen –
nials hebben interesse in ESG (environmental,
social and corporate governance,
nvdr). Het zijn toevallig twee
groepen mensen die almaar meer geld
te investeren hebben én ze willen het
enkel investeren als ze weten dat er
niets ‘verkeerds’ met hun geld gebeurt.
Er zijn verschillende lenzen om naar de
werkelijkheid te kijken. De beleggers
kunnen zelf beslissen welke informatie
ze relevant vinden.”


Zijn er nog markten die u wilt aanboren?
Waar liggen de kansen?

KAPOOR. “De grootste markt en de
grootste opportuniteiten liggen in de
Verenigde Staten, maar we zijn zowat
overal ter wereld aanwezig. Ik verwacht
ook veel van het beheer van de
pensioenen. Er staat meer en meer
druk op individuen om zelf te sparen
voor hun pensioen. Overheden trekken
zich voor een deel terug in het zorgen
voor mensen na hun pensioen. We kunnen
daarin een partner zijn. Het moet
ook meer gaan over het bereiken van de
spaardoelstellingen van de mensen en
minder over de rendementen van fondsen
en de vraag of die nu wel of niet de
markt kloppen. In 2014 hebben we met
HelloWallet een start-up overgenomen
die mensen via een mobiele app het
overzicht over alle rekeningen biedt en
hen begeleidt bij het halen van die doelen.
We hebben onlangs PitchBook
gekocht, een bedrijfje dat data en
research levert over de private kapitaalmarkten,
over private equity en venture
capital, kortom over bedrijven die niet
op de beurs noteren. We zijn onlangs
ook in de business van kredietanalyses
gestapt. Zoals u weet hebben de grote
drie – Moody’s, Standard & Poor’s en
Fitch – gefaald en zijn ze het vertrouwen
van de mensen kwijt door de
financiële crisis. Dat zijn domeinen
waar kansen liggen voor ons.”

Dit artikel werd gereproduceerd met de toestemming van de uitgever, alle rechten voorbehouden.

MeDirect Bank werkt nauw samen Morningstar. Enerzijds voor de samenstelling van een sterk beleggingsaanbod en anderzijds om klanten gratis onafhankelijke informatie en unieke beleggingstools aan te reiken.

Het is bijvoorbeeld niet altijd eenvoudig om de beste fondsen te vinden en uit te kiezen. Naast handige selecties van topfondsen bieden we daarom ook kant-en-klare Modelportefeuilles (ook gekend als fondsenspaarplannen) aan in samenwerking met Morningstar. U kunt kiezen uit portefeuilles met een verschillend beleggingsdoel (kapitaalgroei of dividend als inkomen) en risicoprofiel. En dit zonder in- of uitstapkosten, net zoals bij de aankoop van individuele fondsen.

Laat u het beheer liever volledig over aan experts, dan kunt u bij MeDirect kiezen voor Online Vermogensbeheer. Het beheer gebaseerd op strategische activaspreiding en een nauwgezette fondsenselectie, in samenwerking met de experts van Morningstar, werpt zijn vruchten af met solide historische rendementen.

Share on facebook
Share on linkedin
Share on facebook
Share on linkedin
Alle nieuwsartikels

Beleg in de wereld van morgen, beleg in megatrends!

Onze wereld verandert voortdurend. Allerlei nieuwigheden spelen in op onze levensstijl en beïnvloeden onze toekomst op een positieve manier. Die nieuwigheden ontwikkelen zich tot megatrends:

Alle nieuwsartikels

Opkomende markten: terug in de gunst? 

Nu de inflatiepiek waarschijnlijk achter ons ligt en de Chinese economie in versneld tempo weer aantrekt, trekken de opkomende markten opnieuw de belangstelling van beleggers.