Gespreide portefeuille met aandacht voor rendement

Geannualiseerd brutorendement voorbij 5 jaar*


2,97%   4,49%   5,23%
Defensieve portefeuille   Evenwichtige portefeuille   Dynamische portefeuille
   
         
Het MeDirect beheer, gebaseerd op strategische activaspreiding en een nauwgezette fondsenselectie, in samenwerking met de experts van Morningstar, werpt zijn vruchten af. Het eindresultaat over de voorbije vijf jaar is dan ook positief en draagt bij tot het behalen van gezonde langetermijnrendementen (5 jaar en langer) waarop het beheer van MeDirect gericht is.

*Rendement exclusief beheersvergoeding (max. 0,90%) en eventuele taksen. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige prestaties. Meer informatie en de rendementen van onze vijf portefeuilles

Ontdek wat MeDirect beheer voor u kan betekenen

We maken vermogensbeheer toegankelijk voor iedereen. Of u nu €5.000 of €1.000.000 wilt beleggen, MeDirect bepaalt uw beleggersprofiel en stelt u een gespreide portefeuille voor die streeft naar maximaal rendement. En dit tegen een fractie van de kost van het traditionele vermogensbeheer.

Lage en transparante kosten

Bij MeDirect betaalt u alleen een beheersvergoeding van max. 0,90% per jaar (incl. BTW)** en geen andere kosten. Dus geen transactie-, instap- en uitstapkosten en kunt u indien u dat wenst te allen tijde uitstappen.

Kwalitatief beheer

Gebaseerd op strategische activaspreiding en een nauwgezette fondsenselectie, in samenwerking met de experts van Morningstar. Met sterke historische rendementen als resultaat.

Heldere rapportage en 24/7 online te volgen

Elke drie maanden een overzichtelijk digitaal rapport met de resultaten van uw portefeuille. U hoeft natuurlijk niet te wachten op het rapport want u heeft 24/7 online inzage in de evolutie van uw portefeuille.

Hoe werkt het MeDirect Vermogensbeheer ?

Beantwoord de vragenlijst om uw profiel te bepalen

Ontdek uw portefeuille aangepast aan uw persoonlijk belegginggsprofiel

Beleg in uw portefeuille, beheerd door ons ervaren team van experts

Ondersteund door

Kwalitatief beheer dankzij online technologie en een ervaren investeringscomité, ondersteund door de analyses van Morningstar

Laat ons het werk doen voor u. Niet iedereen heeft de tijd, het geduld en de kennis om zelf een goed gespreide beleggingsportefeuille samen te stellen en ook op te volgen. Met het MeDirect beheer belegt u in één stap in een gespreide portefeuille van topfondsen. Onze experts volgen uw beleggingen op de voet op en herbalanceren uw portefeuille indien nodig. Zo blijft die altijd in lijn met uw beleggersprofiel.


Het MeDirect investeringscomité werkt hiervoor nauw samen met Morningstar, een gerenomeerd, onafhankelijk, financieel onderzoeksbureau, om de beste fondsen te selecteren voor onze portefeuilles en een gezonde activaspreiding te bepalen.

wealth-expertise-nl2