U kunt op het MeDirect-tradingplatform meer dan 225 trackers aan- en verkopen die genoteerd staan op de belangrijkste Europese markten, met een breed scala van beleggingsstrategieën, beursindexen en activacategorieën.