MeDirect is verplicht om Belgische roerende voorheffing te rekenen op:

  • intresten uitgekeerd op zichtrekeningen, (gereglementeerde) spaarrekeningen en termijnrekeningen
  • Coupons uitgekeerd op obligatiebeleggingen door niet-inwoners
  • Dividenden uitgekeerd op aandelen uitgegeven door niet-inwoners, alsook dividenden uitgekeerd door buitenlandse fondsen
  • Meerwaarden die behaald worden uit sommige transacties op aandelen of deelbewijzen van investeringsfondsen die 10% (sinds 1 januari 2018) of meer van hun portefeuille in schuldvorderingen beleggen (zoals obligaties). De roerende voorheffing wordt in principe toegepast op de “intrestcomponent” van de meerwaarde die wordt gerealiseerd.

In dergelijke gevallen betaalt MeDirect uw inkomsten uit na aftrek van de verschuldigde Belgische roerende voorheffing, en draagt ze de roerende voorheffing over aan de Belgische belastingadministratie. Deze roerende voorheffing is bevrijdend en de inkomsten waarop deze betrekking heeft moeten dus niet meer verplicht in uw belastingaangifte worden vermeld.

MeDirect raadt u aan om fiscaal advies bij een belastingadviseur in te winnen over uw persoonlijke situatie.